Antoine & Mieke Beiler

Onze Blog

In verband met deze vernieuwde pagina plaatsen we de meest recente blogs en enkele oude blogs.

2022 is het jaar van de VROUW

Begin maar weer opnieuw

15 januari 2022

Hoe is de start van jouw nieuwe jaar geweest? 


Ben je hoopvol begonnen en heb je het gevoel dat je alweer in diezelfde negatieve cirkel omlaag gaat als de voorgaande jaren? 

Ben je voor de zoveelste keer in dezelfde val getrapt? Heb je je weer laten intimideren?


Dan wil ik je vandaag HOOP geven!

Veroordeel jezelf niet maar ga met je hart eens helemaal opnieuw beginnen.

Durf te kiezen!

Durf je zelf over te geven aan Gods Zorg en Liefdevolle trouw!

Durf zuiver te zijn in je oordeel!


Misschien ben je al jaren een christen en heb je het gevoel dat je niet echt vooruit komt. Misschien blijf je depressief en je verlangens worden steeds niet beantwoord. Je hebt het gevoel dat je steeds in de dezelfde cirkel blijft ronddraaien...


Wist je dat je hart verdeeld kan zijn in verschillende delen? De ronde taart die je eens aansneed voor je dochter was eerst een hele taart en nadat je hem aangesneden hebt is hij verdeeld in 8 of 10 stukken. Zo kan het ook zijn met je hart. 


Een stuk van je hart is een echte wedergeboren christen en een ander deel dwaalt weg en is niet helemaal blij en toegewijd aan God de Vader. Als je dan leest in Romeinen 8 dat er geen veroordeling is voor hen die naar de Geest wandelen, dan geldt die belofte voor jou! Maar op diezelfde dag kun je opeens overschakelen naar dat andere deel van je hart dat nog naar het vlees leeft en dan voel je weer veroordeling. Vooral naar jezelf toe....

Hoe kom je daarvan af?

Hoe word je nu een VROUW naar Gods hart. Wanneer krijg je dat onverdeelde hart?

Is dat eigenlijk wel mogelijk?

De Bijbel zegt dat we dubbelhartig zijn als we steeds heen en weer wiebelen van het een naar het ander. Je dient God met een deel van je hart en met het andere deel dwaal je af en dan kom je weer terecht in die veroordeling.

Maar je wilt toch niet horen bij die lauwe christenen? Je wilt toch graag een vrouw naar Gods Hart zijn die Hem dient met heel je hart?!!

Misschien is het goed om eens te bedenken met welk deel je nog wedergeboren moet worden!

Verlang je naar een stabiel christelijk leven?

Kijk eens bij het NIEUWS op deze website.


Vraag:  

Hoeveel stukken taart geef jij aan de Here Jezus? Als je bedenkt dat Hij de laatste zondeneter is, dan geef je Hem toch je hele taart? 

Als je Hem je hele leven gunt, dan zal Hij je daarvoor in de plaats een heel nieuw leven teruggeven!


NIEUWE HOOP VOOR 2022!

Vredestichters

1 januari 2021

Als je goed luistert naar Jezus’ woorden, dan hoor je deze woorden:


Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen, 

want zij zullen zonen van God genoemd worden.

(Mattheus 5:9 Het Boek)


Jezus noemt vredestichters zonen van God! Je mag dichtbij Vaders hart leven en luisteren naar Zijn adviezen. Hij vertelt je dan hoe je het beste aan het werk kunt gaan.

Vrede stichten is niet de makkelijkste opgave. Je moet onpartijdig kunnen zijn en een goed luisterend oor hebben. Ook wordt er van je verwacht dat jij je eigen opinie geeft over de situatie.

Soms moet je ook confronteren. Als je gewend bent om goed en eerlijk jezelf in de spiegel te bekijken, mag je ook een ander de spiegel voorhouden! Doe het op een rustige, stille manier. Zonder boosheid. De waarheid in liefde vertellen is veel effectiever. Het wordt misschien niet met dank aangenomen. Ik heb dat meegemaakt. Maar Gods Liefde staat daarboven. Doe wat je moet doen. Doe het met een zuiver hart.

En als je hart je veroordeelt omdat je iets ongebruikelijks doet, dan staat God erboven. Hij staat boven iedere wet. God kijkt naar je hart. Hij ziet of je iets vanuit een zuiver geweten doet.

Haal de waarheid maar boven tafel.

Breng vrede waar geen vrede is! (Uit: Miekes Dagboek)En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.

(1 Johannes 3:20 NBV)


Ik de Here ben niet veranderd!

( Maleachi 3: 6a)


Antoine en ik wensen jullie een Gelukkig Nieuwjaar toe!


Onze hoop hangt niet aan een dun draadje.

Het is niet zoals: "Ik stel me voor dat..."

of "Het is waarschijnlijk zo...."

Nee, onze redding is door Gods eigen Hand,

met de kracht van Christus onwrikbaar

en vastgemaakt aan God Onveranderlijke wezen.

(Samuel Rutherford)


De MUUR is gevallen!

Pijn lijden? Of vrij worden!

9 december 2021

Vroeger had ik vanbinnen een muur om mijn kleine zelf heen gebouwd. Die muur was om mijzelf te beschermen dacht ik.

Maar nu weet ik wel beter!

Binnen die muur leed ik pijn.

Daar voelde ik me geïsoleerd en geïntimideerd en buitengesloten. Daar hoorde ik er niet bij. Daar was ik bang voor de grote boze buitenwereld. Daar was ik onzeker en angstig. Daar blies ik hoog van de toren als er "gevaar" dreigde of bevroor ik als het ware en hield ik me doodstil zodat niemand mij ooit zou opmerken.


Weet je dat de mensen in Oost Duitsland zich ook zo voelden voor de val van de muur? Uiteindelijk werd na 28 jaar de grens aan Bornholmer Strasse om 23.52 uur open gezet. Duizenden Oost-Berlijners staken euforisch de grens naar het westen over, waar ze met een applaus werden ontvangen. Glasnost en perestrojka. Openheid en vernieuwing. Dat waren de woorden die Gorbatsjov gebruikte om het Oostblok te hervormen. Het Sovjetleger dat altijd klaarstond om in te grijpen bij een opstand, trekt hij terug uit Oost-Duitsland en de andere Oostbloklanden. Want Gorbatsjov vindt dat de regeringen van het Oostblok zelf mogen uitmaken hoe ze hun land besturen. Veel Oost-Duitsers zijn het hiermee eens. Ze willen politieke hervormingen en vrij kunnen reizen naar het westen. De Oost-Duitsers protesteren massaal. De regering komt steeds meer onder druk te staan. De DDR-regering doet alsof er niets aan de hand is. Maar uiteindelijk geven de Oost-Duitse leiders onder de druk toe. Burgers mogen voortaan vrij reizen tussen Oost- en West-Duitsland. Dat nieuws verspreidt zich razendsnel. Duizenden Oost-Berlijners komen naar de doorgangen van de muur zoals hier bij Checkpoint Charlie. Ze eisen dat de slagbomen open gaan. De grenswachten die eerder altijd schoten op elke Oost-Duitser die wilde vluchten doen nu niets. In 1989 is de muur na bijna 30 jaar geen scheiding meer. De muur wordt voor een groot gedeelte afgebroken. Niet veel later werden ook de andere grensovergangen in Berlijn geopend. Oost-en West-Duitsers begonnen op de muur te klimmen en stukken uit de muur te hakken.

Op sommige plaatsen werd de muur zelfs omver geduwd. Een maand later werd de Berlijnse Muur, op enkele plaatsen na, helemaal afgebroken. Nog eens 10 maanden later werden Oost- en West-Berlijn en Oost- en West-Duitsland officieel herenigd.


Mijn innerlijke muur stond recht overeind toen ik 30 jaar was. Toen ben ik met hulp van goede pastors stenen van die muur gaan verwijderen. Maar dieper in mij stond nog en innerlijke muur, en die bleef nog overeind staan. Daarachter zat een heel klein meisje. Zij (een deel van mijzelf) voelde zich niet welkom op de wereld. En dat ging ik steeds meer voelen naarmate ik ouder werd. Toen ik 50 was voelde ik dat ik hulp nodig had en de artsen die mij zagen wilden alleen werken aan de fysieke pijnen die ik voelde.

Gelukkig wist ik zelf dat veel pijn in je lichaam een reflectie is van wat je lijdt in je gevoelsleven.

En het is moeilijker om te onderzoeken waar die emotionele pijn vandaan komt. Daar neemt men in de medische wereld doorgaans weinig tijd voor.

ALS JE BEGRIJPT WAAR JE PIJN VANDAAN KOMT, DAN IS ER VEEL SNELLER HELING MOGELIJK!

Maar ik sloot mij door die opgebouwde muur af voor totale innerlijke heling.

Mijn ziel was al voor een deel heel sterk gevormd door Gods liefde en kracht en ik had zeker al gedeeltelijk innerlijke heling toegelaten.

Maar een ander deel van mijzelf verstopte ik achter mijn sterke “zelf”. Totdat ik het niet meer aankon om mezelf te beschermen.

God brak door die muur heen en begon langzamerhand steen voor steen die muur af te breken …in samenwerking met mijzelf.

Stenen van angst om mezelf te binden, angst om te verliezen, boosheid, vastzitten aan eigen overtuiging van wetten en regels enz.

Nu mag ik transparant zijn

mijzelf laten zien

hoe ik echt ben

met mijn sterke en zwakke kanten!

Door alle jaren heen ben ik mezelf tegengekomen. Vooral de zwakke en angstige delen in mijzelf heb ik keer op terug mogen brengen bij God.

Jezus heeft die muur die scheiding maakte tussen mijzelf en een ander deel van mij weggebroken.

Hij deed dat in mij en wil dat ook doen in jou...

En Hij is bezig om die scheidsmuur in onze samenleving weg te nemen. Zijn overwinning mogen wij nu al vieren door Hem te aanbidden omdat Hij die overwinning al behaald heeft door Zijn komst op aarde en door Zijn offer aan het kruis!

Verlang je ook om innerlijk vrij te worden?

Kijk dan eens op mijn websitehttps://www.vrijevlinder.net/services
Waar zou je nu nog bang voor zijn?

9 december 2021

Zie je dit beeld? Het valt om. Het kan niet meer overeind blijven staan omdat die steen het voetstuk raakt.

Veel mensen denken dat dit beeld dat alle machtige koninkrijken van de aarde uitbeeldt nog overeind staat.

Maar nee, omdat de Here Jezus bij zijn komst op aarde is begonnen met het vestigen van Zijn Koninkrijk op aarde is er een hele nieuwe beweging gaan uitrollen!

Die kleine Baby Jezus heeft iets machtigs in beweging gezet! Hij verliet die mooie hemel. In de droom in Daniel 2 is dat het steentje dat losraakt van de berg. 

Ik heb ook altijd gedacht dat die koninkrijken van de aarde nog steeds overeind stonden. Maar door het lijden en sterven van de Here Jezus is het beeld in geestelijke zin al gevallen. De kop van de slang is al vermorzeld. Wat hebben we toch een rijkdom ontvangen!!! 

En wat doen we ermee? 

Nog steeds bang zijn voor die machtige Konikrijken? Of in geloof aannemen dat het beeld al gevallen is en dat die steen nu aan het groeien is en zal uitgroeien tot een BERG die de hele aarde vullen zal!!!

Ik geef toe dat ik af en toe bang ben. Maar dan groeit het besef van Gods Koninkrijk weer in mijn hart en die BERG is niet meer omver te krijgen. In mijn hart is dat beeld gevallen en die berg van LIEFDE is al in mijn hart gegroeid. Daar kan niemand meer iets aan veranderen. 

Is in jouw hart dat beeld van de koninkrijken van de aarde ook al gevallen? Of ben je nog bang voor intimidatie, overheersing, zinloze wetgeving... enz.

Groeit in jou ook al die BERG van LIEFDE en VERTROUWEN dat de Here Jezus alles al volbracht heeft op het kruis van Golgotha en dat Zijn bloed de kracht heeft om alles te vernietigen wat tegen Hem getuigt?!

Terwijl die berg van vertrouwen groeit zal op een moment dat het te zwaar wordt voor jou en mij, de Here Jezus ons komen ophalen terwijl in de wereld alles steeds donkerder wordt. Het kwaad kan dan zijn gang gaan. De duisternis zal de dood baren. En daarna zullen we samen met de Here jezus terugkomen om als overwinnaars te regeren en de hele aarde zal vol worden van de kennis van de Here! 

Wat is het toch geweldig om al vanuit deze gedachte en vanuit deze overwinning te leven. Wat je in je eigen leven nu al mag ervaren, zal later in het groot zichtbaar worden. De kleine overwinningen die je nu behaald zullen dan, uitvergroot,  zichtbaar zijn in de hele wereld.

Wat in jouw hart groeit zal eenmaal ook op de nieuwe aarde zichtbaar zijn. Dan zal Gods Koninkrijk de hele aarde vervullen en zal alle knie zich buigen voor de enige echte KONING JEZUS!
Voel je met mij mee?!

20 november 2021

Ik denk dat de Joodse mensen eindelijk empathie voelen. De mensen die zich niet laten vaccineren voelen mee met wat zij doormaakten toen zij buitengesloten werden.

Als je dan leest in de BIJBEL dat God wil dat er eenheid komt tussen de 2 koninkrijken dan kun je zien dat dat NU gebeurt! De Joden (stam Juda + Benjamin) en Efraïm en Manasse (staan voor de tien stammen die hun afkomst vergeten zijn) gaan elkaar begrijpen. Daarmee kon het antisemitisme weleens verdwijnen! Empathisch denken. Dat is wat ik om mij heen hoor. Dat is wat er nu gebeurt...

Hoe wonderlijk mooi heeft God dat bedacht zeg. Terwijl de wereld in rep en roer is over QR code en de daarbij behorende uitsluiting, zit God op zijn Troon en de Here Jezus aan Zijn rechterhand totdat de vijanden als een voetbank zijn onder Zijn voeten. Ik zie Hem een sluier wegtrekken dat er nu eindelijk in deze verdrukking medelijden komt bij een veel grotere groep dan alleen de christenen die liefde hebben voor Israël. De groep "niet gevaccineerden" wordt één met de joden. 

Blijkbaar heeft God alles veel beter onder controle dan wij in onze paniek soms denken. Als we zingen dat Jezus Overwinnar is dan denk ik soms "Hoe dan?" Maar nu zien we het met eigen ogen gebeuren. Niet vanuit dictatorschap maar vanuit meevoelen en meelijden worden we één gemaakt.

Is dat niet wonderlijk mooi? 

Vanuit gebrokenheid en versnippering (fragmentatie) komt er een nieuwe eenheid tot stand.

Gebeurt dat ook niet in ons eigen hart?

Ons gebroken hart gaat roepen naar God. En in dat roepen komt Hij naar ons toe en maakt Hij ons hart heel! 


Meer weten?


Start vandaag nog met de 20 stappen naar innerlijke heling. Ook in het Engels zijn nu alle stappen te downloaden!


Het herstel en de heling en de eenheid begint namelijk in je eigen hart!


Wil je meehelpen om aan anderen heling te brengen? Kijk dan op deze pagina!Hier word ik zo blij van!

13 november 2021

Word jij ook zo blij van werken voor Jezus?

Iedere dag vind ik het fijn om wakker te worden en dan te overleggen met de Vader wat Hij wil dat ik zal doen. 

Jarenlang was ik vaak angstig als ik wakker werd.

Nu is dat veranderd gelukkig.

Ik wil je meenemen in mijn vreugde zodat ook jij het fijn gaat vinden om wakker te worden!

Toen de rijke jonge man aan de Here Jezus vroeg wat hij voor goeds moest doen om het eeuwige leven te ontvangen kreeg hij van Jezus het volgende te horen: "U mag geen overspel plegen. U mag niemand doodslaan. U mag niet stelen. U mag anderen niet vals beschuldigen. Heb eerbied voor uw vader en moeder.’ De man antwoordde: ‘Van jongs af aan heb ik mij aan al die voorschriften gehouden.’ ‘Toch is er iets dat u nog niet hebt gedaan,’ zei Jezus. ‘Verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Daardoor krijgt u een schat in de hemel. Kom daarna terug en ga met Mij mee.’ Toen de man dat hoorde, ging hij heel verdrietig weg, want hij was erg rijk. Dit stuk kun je lezen in de Bijbel als je hier klikt.

Door de jaren heen hebben Antoine en ik gemerkt hoe gevoelig dit onderwerp is. Wij hebben echter ontdekt wat een vreugde het is om je leven (huis, geld, baan, inkomen) te zaaien als een zaad in het koninkrijk van God. We hebben er zoveel voor terug gekregen! We voelen ons gedragen door Gods Liefde en mogen veilig leven in Zijn Schuilplaats. Het dienen van de Here Jezus doet je leven in het nieuwe verbond en dat maakt je zo blij! 

Weet je dat op dit moment de rijke mensen het heel erg moeilijk hebben? Ze vechten voor hun bezit. Maar ze voelen dat het eraan gaat komen dat bezit zo meteen waardeloos is. Je geld is straks niets meer waard. Je kun daar meer over lezen als je hier klikt. Het is fijner om je leven nu te zaaien in Gods Koninkrijk. 

Wij hebben die vreugde ontvangen om te dienen in Gods Koninkrijk. Het is een diepe innerlijke vreugde die niemand je af kan pakken. Mensen kunnen die innerlijke vrede en vreugde niet afpakken en machten en overheden kunnen je innerlijk geluk ook niet afpakken. Het is echt fantastisch om Jezus te dienen. Je wordt iedere dag wakker met de opdracht: "Jullie zijn Mijn vrienden als jullie doen wat Ik zeg." Je kunt het hier lezen. Ken je dat oude liedje nog? "Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt en met blijdschap wordt vervuld!"

Weet je wat wij ontdekt hebben?

Dat God veel meer kan doen in je leven als je alles aan Hem overgeeft. Er staat ook in de Bijbel:

‘Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die Hem liefhebben.’

Heb je ook zin in zo'n heerlijk leven?
Waar strijd jij voor?

6 november 2021

"Waar strijdt u voor?" vroeg een groepje jongeren aan mij. Ik stond met mijn gezicht naar de winkels gericht terwijl ik strijdbaar mijn vlag met daarop "HEALING" zwaaide over de Markt in Middelburg. Ik voelde me vrij en "gecoverd" door het team van Presence en de mensen die daar onze VADER in de Hemel stonden te aanbidden. "Voor de "healing of the nations"", antwoordde ik hun. Een van de jongens vroeg: "Wat voor healing?" Waarna ik mijn ene hand op mijn hart legde terwijl ik met de andere arm de vlag in de lucht stak. "Inner healing", antwoordde ik. De jongen was duidelijk geraakt. "O u bedoelt innerlijke pijn? Ja dan sta ik helemaal achter u", zei hij.

Wat was dat een bijzondere ervaring daar op de Markt midden in Middelburg naast het schitterende oude stadhuis. Zelf zou ik nooit alleen op de markt gaan staan met een vlag om daar strijdbaar te bidden voor "the healing of the nations". Maar nu zo met elkaar durfde ik wel! Ik voelde zelfs tonnen moed en kracht! Wat was ik dankbaar voor deze avond. Het team van Presence was geweldig en brachten prachtige liederen en een mooie Boodschap over heiliging in Zeeland.

Ja dat was raak: Een boodschap over heiliging. Wat is dat nodig zeg in deze tijd vol verwarring en zonde.

Ik besef dat velen graag een snelle manier van succes willen zien in hun bediening of bedrijf. Maar als je echt voor God iets waardevols wilt betekenen is het nodig om van binnenuit geheiligd te worden. Alleen het vuur van God kan de proef doorstaan. 

Als je een contract ondertekent lees je misschien niet zo snel alle kleine lettertjes. Maar bij het contract wat je tekent als je een dienaar van de Here Jezus wilt zijn hoort ook vanzelfsprekend doorzettingsvermogen en het overwinnen van vele hindernissen en teleurstellingen. Het gaan door diepe dalen om daarna een hele klim te moeten maken naar de bergtop die je zo graag wilt bereiken, hoort daar allemaal bij! Dat zijn de consequenties die horen bij de dienaar te zijn van God. Als je daar niet in wilt groeien word je onderuitgehaald door de vijand.

Toen ik thuiskwam las ik in het mooie verhaal van koningin Esther in de Bijbel. De dag die was bestemd om de joden uit te roeien hadden de Joden in de andere delen van het rijk zich verzameld om zich te verdedigen.


Ik werd zo bemoedigd dat GOD altijd wint! Als we in onze bestemming willen komen te staan is het belangrijk om nu bezig te zijn met de voorbereiding. En dat is een innerlijke verandering van overgave aan Gods wil. Niet je eigen zin doordrijven maar openstaan voor wat de VADER wil doen door ons heen! Zullen we goed gaan luisteren naar Zijn Stem?


Omgaan met teleurstellingen.

31 oktober oktober 2021

Ik was gewend om mijn geloofsdeel te gebruiken en geloofstaal te spreken....Maar toen gebeurde er keer op keer iets teleurstellends. 

Ik raakte uit balans en dreigde tussen wal en schip te geraken...

Als ik op dat moment niet naar Ellel Ministries was gegaan was ik waarschijnlijk depressief geworden.

Ik wilde leven!!!

Maar op dat moment...nu 7 jaren geleden...dacht ik dat niet God, maar de duivel gewonnen had. Er dreven teveel donkere wolken boven mijn hoofd.

Nu ben ik weer boven water en dat ging in een fractie van een seconde. Daar in de UK werd me even kort en krachtig verteld dat Jezus overwinnaar is!!! Natuurlijk wist ik dat al heel lang. Maar in die periode zag ik dat even niet meer...

Er waren nog niet genezen delen in mij waardoor ik me steeds afgewezen voelde...ik was daardoor niet weerbaar genoeg...En als je in een depressie terecht komt dan zak je naar beneden.

Nu weet ik weer mijn plaats!

Naast het kruis!

Dat wist ik al jaren!!!! Wat is er dan gebeurd?


Ik had al zovele jaren God gediend.

Maar in al die jaren had ik een deel van mezelf verstopt. Een niet genezen deel. En het is nog maar 7 jaar geleden dat ik in dat deel heling heb toegelaten!

Ben jij ook ergens vastgelopen?

Ben je gewend om je geloofsdeel te gebruiken en geloofstaal te spreken? Dat is heel mooi en goed, maar.....als er daarna iets in je leven gebeurt wat heel erg teleurstellend is...dan heb je heling nodig in andere delen van jezelf die nog niet geheeld zijn. Dan kun je daarna het leven weer aan!!!🥰

Verlang je ernaar om transparant te zijn en je hart te delen?

Kijk dan eens op mijn website! Ik kan je een gratis adviesgesprek aanbieden als je dat wilt!

www.vrijevlinder.net

Wat een timing!

29 oktober oktober 2021

Je bent precies op tijd geboren! Wat een perfecte timing! Misschien denk je daar zelf anders over maar wist je dat de VADER een prachtig PLAN voor jou in petto heeft?

Je bent geboren in een woelige tijd als deze. Niets is meer zeker en alles waar je zeker van was begint te wankelen. Iedereen geeft elkaar de schuld en je moet heel dicht bij jezelf en God blijven als je sterk wilt zijn en je rug recht wilt houden!

Het gaat er nu niet om wat iedereen om je heen zegt en het gaat er ook niet om wat jij er allemaal van vindt. Nee, het gaat er om dat je NU de Stem van de GOEDE HERDER leert verstaan en te herkennen in alle verwarring.

"Hoe doe je dat?", zal je je misschien afvragen?

Belangrijk is dat je een diepe verbinding hebt met het Hart van GOD die zowel Vader als Moeder is. Als eerste is het verschrikkelijk belangrijk om jezelf veilig te voelen bij God. Vanuit die basis kun je weer meedraaien en je eigen stem laten horen in de dit malle circus van het leven. Pas wanneer je die veilige innerlijke rust en vrede ervaart weet je weer hoe het allemaal zit. Dan is de basis weer duidelijk. Het gaat erom dat je weer in de eerste liefde tot God komt. Niet dat je kunt meepraten of twijfelachtig wordt over de sterke mening die je dacht te hebben. Het kon weleens zijn dat alles heel anders gaat verlopen dan wij allemaal in gedachten hebben....

In ieder geval is het duidelijk dat er weer RUST moet komen. En hoe vind je die innerlijke rust? Door te vertrouwen. En hoe leer je vertrouwen? Door te geloven dat GOD alles in ZIJN HANDEN heeft en dat Hij als Schepper van Hemel en aarde de touwtjes nooit los laat. Dat Hij een PLAN heeft met de hemel en de aarde en dat Hij zo verlangt naar relatie met jou en mij! Hij wil iets duidelijk maken. Hij wil iets in je oor fluisteren...Hoor je ZIJN STEM al?

Vergeef - VerGeeF - VERGEEF!!!

17 oktober oktober 2021

Wat is het toch wat de mens vasthoudt aan het verleden. Vanavond sprak ik een ernstig zieke man die nog steeds zijn vader niet had kunnen vergeven. God had geen plaats meer in zijn leven en ondanks dat hij weet dat hij morgen kan overlijden, kon hij niet meer vertellen dat dood voor hem gewoon DOOD is. Hij was diep teleurgesteld in zijn aardse vader en had die teleurstelling zijn hele leven meegedragen in zijn hart. Zijn hart was ziek geworden en nu hij oud is geworden is er geen verandering gekomen op zijn kijk op het leven en dit leven na dit leven. Zou er dan helemaal NIETS zijn als je teruggegeven wordt aan de aarde? Is de cirkel van het leven dan niet verder gegaan dan steeds maar in hetzelfde kringetje rond te draaien? Niets had deze man kunnen veranderen: Zijn baan niet, zijn huwelijk niet, zijn kinderen niet, zijn geld niet...hij was nog steeds diezelfde boze verbitterde geërgerde man die nog steeds erg teleurgesteld was in zijn aardse vader.

Eerder op de avond sprak ik zijn broer en die had ook zijn geloof verloren hoewel hij wel contact heeft met het universum, zei hij. Ik vertelde over hoe ik zelf over God en geloof dacht en deelde iets van mijn leven. Hoe ik mijn aardse vader had verlaten omdat ik de Stem van de Heilige Geest had gehoord die zei dat ik zelf moest gaan luisteren naar de Here Jezus en dat ik veel bezig moest zijn met wat Hij te vertellen heeft.

Toen ik thuis kwam las ik in de Bijbel: Erger je niet, want ergernis is iets voor dwazen.

Ik dacht na hoe vreselijk het zou moeten zijn als ik nog steeds mezelf zou ergeren aan mijn aardse vader. Ik heb gelukkig de mooie dingen onthouden. Vooral mijn herinneringen aan Jubbega in Friesland waar mijn ouders een stuk land (heidegrond, vennen, lariksbos) hadden van ongeveer 3 HA en dat we daar kampeerden. Dat mijn pa de plaggen uitstak en onze tenten opzette en ook altijd gezorgd had voor eten en drinken en spaargeld....En dat ik nu als het ware "vergeten" ben hoe erg de jaren van zijn vervolging geweest zijn toen ik besloot om zelf de Hemelse VADER te leren kennen.

Dat maakt me ontroerd...nu ik mezelf vergelijk met de oude man die ik ontmoette die nog vol met ergernis zit over wat hij had meegekregen van zijn aardse vader en dat hij helemaal geen contact had gekregen met zijn hemelse VADER. Zo erg...Wat gun ik hem een ander leven!!! Ik vertelde hem dat er nog een grote verrassing voor hem te wachten staat!!! Ja want ik weet zeker dat hij de open POORT nog zal gaan zien. Zal hij dan die genade aannemen? Of niet? 

Ik zie die POORT al wijd open staan voor deze 2 broers. En ik weet dat die POORT ook open staat voor jou en mij. Wil je door die geopende POORT de hemel ingaan? Of kies je liever voor een eeuwige dood waarin je ongelukkig bent en vanbinnen verteerd wordt door spijt....

Ik ben zoo dankbaar dat ik jou vandaag mag vertellen dat de VADER ook jouw hemelse PAPA wil zijn. Dat Hij niet alleen PAPA is maar ook MAMA. Dat jij ook een relatie met hem mag opbouwen zoals ik dat heb mogen doen. 

Ik heb mijn hemelse VADER uitgedaagd. Ik ben samen met Antoine op reis gegaan zonder huis of bezittingen en in die tijd (1995) hadden we geen mobiele telefoon en geen internet en we bezaten alleen enkele dollars voor onze eerste reis naar de USA. We zijn gaan reizen en sliepen altijd in families en motels. Altijd vonden we een dak boven ons hoofd om weer bij te komen van de opdrachten die we kregen om over onze Hemelse VADER te vertellen die ons nooit in de steek liet en ons altijd leidde en ons altijd verzorgde met eten en drinken en een slaapplaats en voldoende kleding en geld om weer door te reizen. We hebben de meest wonderlijke ontmoetingen gehad en ik heb door al die reizen de LIEFDE en ZORG van mijn VADER leren kennen. En langzamerhand verdween de boosheid naar mijn aardse vader die mij zo had afgewezen nadat ik gekozen had om God te gaan volgen op een manier die hij niet zag zitten. Ik voelde me bevrijd en was losgekomen uit een wurgende greep die mij gevangen had willen houden. Een wurging van wetten en regels. Daarom ben ik nu ook zo "allergisch" voor regels. Ik volg de wegen van mijn hart die nu zo heel is gemaakt. Mijn gebroken hart is geheeld door de LIEFDE van de VADER. En die Liefde voel ik overal waar ik ben of waar ik naartoe ga.

Ik heb mijn aardse vader vergeven. 

En ik heb een heerlijk vooruitzicht dat als ik kom te overlijden dat ik de aarde zal verruilen voor de Hemel. Dat ik dan opnieuw een OPEN POORT zal zien waar ik door naar binnen mag gaan en zo de hemel in mag lopen. Wat een fantastisch toekomstperspectief!!! Ook weet ik dat er ooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen waar ik gelukkig zal zijn. Waar er geen dood en ellende en rouw en pijn en verdriet meer zal zijn. Waar de Here Jezus de eeuwige KONING is en dat ik mag leven onder Zijn Heerschappij waar geen sprake is van dwang en manipulatie en afwijzing, maar van een vrije keuze en een heerlijke persoonlijke relatie met HEM die mij liefheeft!

Outcast? 

9 oktober 2021

We leven in een hele bijzondere tijd!

Het is een tijd om dieper te graven naar de BRON. Als je je afgewezen voelt dan heb je een grote dosis innerlijke kracht nodig om nu je rug recht te houden. Waar haal je die innerlijke kracht vandaan?

We hebben allemaal weleens momenten dat we ons “niet gewenst” voelen. 


"Ik hoor er niet bij, ik ben een verschoppeling", denk je dan.


In Ezechiël 16 wordt een beschrijving gegeven van een ongewenst kind. Daarna komt God eraan en verzorgt Hij met medelijden dat in de steek gelaten baby’tje. Hij wast het en geeft het mooie kleren. Het kindje groeit op tot een prachtige bruid.

Vele ongewenste kinderen voelen zich minderwaardig en hebben identiteitsproblemen. Wat is het dan genezend om te lezen in de Bijbel dat je door God wel gezien wordt!

Bij Hem ben je welkom, en bovendien word je verzorgd met voeding en kleding! Wat een onthaal! En… dat is niet voor even… nee, dat is blijvend!

Als je niet gezien wordt door mensen is er altijd hoop!

God ziet jou wel!

Mag de Here Jezus jou ook zo gelukkig maken? 

En...als je Here Jezus jou gelukkig heeft gemaakt, Mag Hij dan ook ALTIJD op de eerst plaats blijven staan in je leven? Of ga je jezelf met anderen vergelijken en laat je jaloezie in je hart binnensluipen. Als je nog altijd denkt dat het gras groener is bij je buurman dan heb jet het mis. Als je denkt dat je het allemaal zelf nu wel kunt en trots en arrogant wordt en denkt dat je kunt vertrouwen op je eigen kunnen dan heb je het ook helemaal mis. In de Bijbel lees je dat mooie verhaal verder van dat kindje dat helemaal opbloeide en haar schoonheid mocht laten zien aan de anderen...maar...ze werd trots! Lees maar in Ezechiel 16.


Zodra hoogmoed en jaloezie binnensluipen wordt het tijd om je eigen karakter eens goed onder de loep te nemen. Dan blijkt vaak dat een deel van jezelf heel goed en mooi gemaakt is en dat je de Here Jezus hebt binnengelaten in je leven in verschillende kamers van je hart. Maar dan ontdek je waarschijnlijk ook dat er nog een kamertje in je hart is waar een deel van jezelf nog niet geheeld en gevormd is zoals God dat wil. Daar voel je jezelf verheven boven de ander, of juist afgewezen. Daar verstop je dus jezelf. Als je dat merkt bij jezelf wordt het tijd voor zelfonderzoek. Vaak blijkt dat je identiteit gedeeltelijk is hersteld maar dat er ook nog "kamertjes" in je hart zijn waar je nog een dikke muur omheen hebt gebouwd...

Als je voelt dat je op een breekpunt terecht komt heb je misschien behoefte om hierover te praten. Het is belangrijk om samen met de Here Jezus die muur af te breken en transparant te zijn en je innerlijke te laten helen, Dat heb ik ook toegelaten. Ik had ook kamertjes in mijn hart waar ik nog een dikke muur rondom gebouwd had uit zelfbescherming. Daar verstopte ik me en pas toen ik me kwetsbaar op durfde te stellen en God en enkele dierbare vrienden binnenliet in dat gedeelte van mijn hart, kwam er innerlijke heling!

Heb jij daar ook behoefte aan? Ben je er ook helemaal klaar mee dat je je vanbinnen zo gescheurd voelt?

God heeft Zijn enige Zoon, de Here Jezus, gestuurd om jou te redden.

Hij wil dat jij gelukkig leeft en gelukkig bent!

Je mag contact met mij opnemen.

De angst die ons samenbindt.

3 oktober 2021

We leven in een hele bijzondere tijd!!!

Toen ik met Gaby de Berner sennen hond van de overbuurvrouw langs het strand liep vorig jaar "hoorde" ik heel duidelijk van de Heilige Geest dat er sprake was van massapsychose.

Ik ben het woord gaan opzoeken en ontdekte dat iedereen werd opgehitst en op een of andere manier beïnvloed werd door angst, vooral via de media. Datgene waar de een vast van overtuigd is, is voor de ander een leugen en iedereen is bang voor elkaar geworden.

Laten we eens gaan kijken hoe we elkaar kunnen gaan vinden in wat ons tezamen bindt.

Je kunt op dit moment niet zeggen dat christenen zo geweldig samen werken. Wat ons samenbindt is ANGST. Iedereen is wel ergens bang voor op dit moment. We duwen met elkaar tegen dezelfde deur. De deur van ANGST en ONZEKERHEID.

En weet je wat zo bijzonder is: 

God de Almachtige staat achter die deur. Voor HEM is het een Poort. 

En die Poort wordt nog tegengehouden door een sterke macht die God toelaat om tegendruk te geven. Uit ANGST duwen we allemaal met onze eigen bange kracht tegen die deur van angst omdat we bang zijn dat er een virus binnen zal komen of een nieuwe maatregel of de nieuwe wereldorde of….

Maar in onze paniek hebben we niet in de gaten dat we die poort niet dichthouden naar juist met elkaar openduwen!!!

Uiteindelijk gaat God die tegendruk wegnemen. En dan zal de Poort wijd opengaan en zullen we Gods geweldige Glorie zien!!!

Ik vond het vorige week heerlijk om bij elkaar te komen en samen onze Grote God en VADER te aanbidden.

Hij is onze MAJESTEIT en wij zijn koningen en priesters in wording.

Je kunt dus nu kiezen: Bang blijven en met de massa in angst mee duwen tegen die deur die toch uiteindelijk geopend zal worden, of... als een priester nu al aan de andere kant van de Poort bij de Koning der Ere gaan staan!

Eigenlijk mag je als het ware van plek verwisselen en aan de andere kant van de Poort gaan staan en vol enthousiasme wachten tot de Koning der ERE zegt: “Kom we gaan het Koninkrijk van God nu vestigen op aarde.”


Hef uw hoofden op, o poorten,

en verhef u, eeuwige deuren,

opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is deze Koning der ere?

De HEERE, sterk en geweldig,

de HEERE, geweldig in de strijd.

Psalm 24: 7,8

https://www.bible.com/nl/bible/1990/PSA.24.HSV


Uiteindelijk zal elke knie zich buigen voor deze KONING!!!

Aanbid HEM alleen!!!


Een hemels bad!

29 september 2021

Ja dat was het afgelopen zaterdag! We werden met elkaar even boven alle omstandigheden uitgetild. Geen angst voor corona maar samen genieten van Gods aanwezigheid in woord en dans en uitbeelding en delen in de sacramenten van avondmaal en zalving. We kregen na de dag voor de vrouw veel reacties binnen waaruit bleek dat de hele dag een “wow factor” had gehad!

Hier een paar fragmenten uit de reacties die we kregen.


“Mieke, wouw, waar moet ik beginnen; was er vandaag bij vond het geweldig maar weet je wat ik het mooiste vond: het dansen. Ik voelde me zo ontspannen hierna. Heb in tijden me niet zo gevoeld. Ik zou hier graag wat mee willen: dansen voor God…. Daarnaast wil ik je bedanken voor de mooie dag. Ik, de nuchtere zelf, kon vandaag even alles vergeten. Bedankt.”


…”Ook wat je over jezelf deelde, maakte dingen zo menselijk en gewoon voor eenieder, in elk geval voor mij: We blijven groeien, als we dat willen.”


Wat heerlijk dat iedereen, inclusief ikzelf, zo genoten heeft. Even genieten van een dag als vanouds. Samen dansen, samen vlaggen, samen God eren en luisteren naar zijn woorden.

Ja het kan nog steeds.

We hoeven niet anders te gaan doen en anderen buiten te sluiten. We mogen iedereen welkom heten.” De Here Jezus sloot zich niet af voor het leed van de mensen en allen die tot Hem kwamen werden genezen.

Wat een geweldige boodschap hebben we toch te vertellen!

Al zou je helemaal alleen overblijven met deze Boodschap van Hoop dan zou God nog bronnen laten ontspringen in de woestijn!


"Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen,

midden in valleien bronnen.

Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel,

het dorre land tot waterbronnen.

Ik zal in de woestijn de ceder zetten,

de acacia, de mirt en de oliehoudende boom.

Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen,

samen met plataan en dennenboom,

opdat men ziet en erkent,

bedenkt en tevens inziet

dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft,

en de Heilige van Israël het geschapen heeft." https://my.bible.com/nl/bible/1990/ISA.41.HSVDiep herstel: Voorproefje voor de Dag voor de Vrouw

12 september 2021

Tekst filmpje:

Voorproefje "Dag voor de VROUW" 

Hey lieve mensen,

Ik ben blij dat ik hier op Walcheren loop. Walcheren is een prachtig eiland. Nou ja, geen eiland meer maar een schiereiland. Vroeger was Walcheren een eiland. Ik vind het zo leuk om jullie iets te laten zien!

Zoals je ziet is het graan net geoogst en ik loop hier op zondag “aren te lezen”. Dat heb ik pas ook eens gedaan maar dat was voordat er werd geoogst. Dit zijn echt de overblijfseltjes na de oogst.

Een tijdje geleden had ik wat foto’s geplaatst op Facebook, dat ik wat aren plukte, maar toen stond het er allemaal nog. Ik zag toen al een boeren die bezig waren met oogsten, maar nu is alles echt binnen, en dit zijn dan de overblijfsels.

En je mag hier komen pakken wat je wil. Dus wie er zin in heeft mag hier komen “aren lezen”, zelfs op zondag! En dan moet je alles eruit peuteren, dat heb ik net ook gedaan…IK zal het even laten zien. Hierzo, dit is mijn oogst op zondag. Kijk dit is mijn oogst op zondag! En ik heb al zitten peuteren, maar het is wel een heel werk hoor om al die korreltjes eruit te krijgen. En al het kaf dat eraf gaat, dat gooi je dan in de wind, en dat verdwijnt. Dat voorbeeld gebruikt de Here Jezus ook in de Bijbel, dat het kaf van het koren wordt gescheiden. Het kaf zijn al die vliesjes (Mieke gooit de vliesjes lachend in de lucht!) en het koren blijft over. Dat zijn de korreltjes, en die gaan naar de molen. Gisteren was het Nationale molendag. IK ben er niet geweest, maar mijn vader had een eigen molen en ik ken het hele proces: Al die korreltjes worden naar de molen gebracht en die worden tussen 2 molenstenen verbrijzeld. En de vliesjes (van de korrel) zijn de zemelen en die kun je in het brood stoppen, dan heb je lekker gezond “oerbrood”, maar je kunt ook alleen het witte meel nemen, dan heb je witte brood. Het is een heel proces voordat je eindelijk je broodje op tafel hebt. Dat besef je vaak niet als je door de supermarkt loopt.

Ik dacht ook terug aan het verhaal van Ruth. Dat ze voor haar schoonmoeder Naomi wilde zorgen en iedere keer ging “aren lezen”. Dat betekent dat ze dus de restjes ging plukken, terwijl de anderen, de medewerkers van de boer Boaz, aan het oogsten waren. Het ging toen nog allemaal met de hand en zij liep toen aan de randen om de restjes te plukken. En dat vond iedereen prima, dat was geoorloofd. De armen mochten dat doen. Dat zie je nu ook in deze tijd, dat restjes geplukt worden. Dat mag. Dat is geoorloofd.

Maar weet je wat zo mooi is? God wil veel meer geven dan de “restjes”. Ik ben zo dankbaar voor alle dingen die in de Bijbel staan. Een tijdje geleden had ik een droom over mijn vader. Nou ik kan best wel verdrietige dingen over mijn vader vertellen. Nu is hij in de hemel, en het was zo bijzonder dat ik echt een “VADER” droom kreeg. Het was eigenlijk een beeld van de Hemelse Vader die allemaal kamers liet zien met grote voorraden. En ik moest daaraan denken omdat ik vannacht hoorde dat Karen Wheaton. Zij had ook een droom gehad van allemaal voorraadkamers. En toen moest ik terugdenken aan de tijd dat mijn vader overleed. Toen droomde ik dat hij alle voorraadkamers liet zien en dat er zoveel was! En dat hij iedere keer een nieuwe kamer opende. Zo wil God dat ook doen in je leven. Hij wil iedere keer een nieuwe schatkamer, een voorraadkamer openen in je leven!

Zo is God, zo is PAPA in de hemel. Hij wil je helpen, Hij wil je steunen, Hij antwoordt je als je tot Hem roept! En zelfs als je als je Hem niet roept, dan hoort Hij je, Hij hoort je innerlijke roep. Hij hoort wat je bidt. En weet je wat zo mooi is: Heel veel mensen raken in de war als ze roepen tot God en ze denken: “Hij hoort met niet! God zegt helemaal niks, God doet helemaal niks! Is God doof? Of in Hij met vakantie? Of heeft Hij de telefoonlijn met mij verbroken?” Nee, dat is dus NIET zo. Als je vandaag tijd hebt moet je eens heel stilletjes in een hoekje gaan zitten met je Bijbel en dan ga je eens Jacobus lezen. Jacobus 1. Daar staat: “Als je niet ontvangt wat je bidt, dan bid je eigenlijk verkeerd. Dan bid je je eigen hartsverlangen, je eigen emotie, terwijl God veel verder gaat dan jouw emotie. Hij wil herstel geven in je identiteit. En emoties en gevoelens…ach dat is maar een klein stukje, dat is maar tijdelijk, hier op aarde. God wil jouw identiteit herstellen, Hij wil zien dat jij wordt wie jij werkelijk bent! Zoals God het heeft bedoeld in de hemel zo moet het hier op aarde zichtbaar worden! En dan krijg je soms geen gebedsverhoring zoals je dat graag zou willen. Je zit soms enorm te bidden voor iets en het gebeurt niet…Nou ja, ik kan daar zoveel voorbeelden van geven, van mensen die dan boos en teleurgesteld worden; de Bijbel dichtklappen, niet meer bidden…Maar God heeft een bedoeling met je! Hij is een goede VADER in de hemel. Hij wil jouw identiteit herstellen. Hij wil dieper gaan in je geest. Hij wil ziel en geest van elkaar scheiden. En dat het zwaard. Het zwaard van de Geest: Die legt tijdens een Goddelijke operatie je geest en geest uit elkaar. En dan laat Hij je ziel soms een beetje kermen, en schreeuwen en gillen. Maar het gaat God om je geest. Die identiteit, die wil Hij helen!

Nou, ik nodig je uit voor de Dag voor de vrouw, want daar ga ik daar dieper op in.

God wil vriendschap met jou.

Zoals je zag bij Jezus: Jezus hiel zoveel van Johannes. Johannes en zijn moeder, dat waren zij 2 favorieten. Toen Hij stierf aan het kruis en Zijn lichaam gebroken werd voor jou en mij, toen keek Hij naar zijn moeder en Johannes Zijn hartsvriend. En die twee koppelde Hij aan elkaar. Hij zei: “Vrouw, dit is nu je zoon en zoon, dit is nu je moeder.” Mooi hè. Zo zie je de liefde van God. Hij wil jou geven wat je nodig hebt. Hij wil geven: Een moeder, een vader, een zoon, een dochter…

God wil herstellen.

Als je gebed nodig hebt en je wilt graag meer weten over de heling van je geest (dat gaat dieper dan je ziel, dieper dan je gevoelsleven) dan nodig ik je vooral uit om naar de “Dag voor de vrouw” te komen. Kijk even op de websites: Op beide websites staat het aangekondigd.

Dag voor de vrouw: 25 september 2021. Ik zie je graag!

Geef je even op bij Marianne

Dan gaan we elkaar ontmoeten.

Veel liefs, Gods zegen! Daag!

Ja kom binnen Heer!

12 september 2021

Als ik 's morgens de gordijnen openschuif dan is het iedere ochtend weer licht! "Laat het licht maar binnenstromen", denk ik dan! Ja dat is een kinderliedje dat ik vaak met de kinderen op school zong. "Laat de KONING binnengaan!"

Ken je dat lied? 

Of misschien heb je "Mijn hart is net een huis" weleens gehoord van Elly & Rikkert. Lang geleden gebruikte ik het boekje "Ja kom binnen Heer" bij de Bijbelstudie aan een groepje doven. Dat het lied later een steeds sterker wordende realiteit voor me zou gaan worden, wist ik toen nog niet…

Ik ontdekte in de latere jaren dat er in de verschillende kamers van mijn hart een hele innerlijke familie woonde. Een grote Mieke, een klein gebleven Mieke, een afgewezen Mieke, een kritische Mieke een angstige Mieke. Och wat ik heb ik veel werk gehad aan het ontdekken van al die verschillende innerlijke persoontjes. Ik speelde vaak verstoppertje in mijn eigen levenshuis. Ja, Jezus mocht binnenkomen, dat zong ik al op jonge leeftijd. Maar meende ik dat ook echt? Was de Here Jezus echt welkom in alle kamers van mijn hart?

Als ik bang was dan verstopte ik me en liet ik de sterke of kritische Mieke naar buiten komen met zogenaamde religieuze woorden die mijn harnas waren. Toen ik 30 jaar was heb ik die religieuze Mieke gezaaid in het Hart van God en Hij gaf mij nieuw Hemels zaad. Ik kan ook zeggen: Ik liet de Here Jezus binnenkomen in die religieuze kamer van mijn hart. Daar was veel op te ruimen. Er lagen stapels wetten en regels waar ik me aan moest houden en iedereen werd beoordeeld vanuit die kamer. Ik was er overspannen van geraakt en mocht alles bij de vuilnis zetten. Heerlijke opruiming was dat. Vele jaren later mocht ik de Here Jezus uitnodigen in het dode kamertje waar een stukje van mij nog niet levend meer was. Ik had mijn kleine Mieke altijd laten intimideren…Het werd tijd om ook daar het Licht van de Here Jezus in te laten stromen.

Wat is er veel in mijzelf veranderd in al die jaren.

Alle waarheden bleken veel zelf opgelegde wetten en angsten te zijn.

Nu ben ik vrij!!! Heerlijk! Een Vrije Vlinder voor GOD.

Wil hier meer over weten? Verlang jij ook naar innerlijke vrijheid?

Kom dan naar de Dag voor de Vrouw op zaterdag 25 september 2021

Meer informatie kun je vinden bij Evenementen.

Ook kun je een kijkje nemen op mijn website van Vrije Vlinder.

Bang en boos

4 september 2021

Wist je dat angst en rebellie vlakbij elkaar liggen? Als je net geconfronteerd bent met een ongeluk of ernstige traumatische gebeurtenis, dan is je eerste reactie vaak: 

Bevriezen. Bang zijn. 

Dat is is een afweer mechanisme om even tot bezinning te komen. De volgende reactie is jezelf verstoppen of rebels worden. 

Natuurlijk bestaat er ook zoiets als gezond terugvechten. Daar wil ik het nu over hebben.

Op een goede en gezonde manier een moeilijke gebeurtenis verwerken gaat zo: Je innerlijk op de Here Jezus afstemmen. Dan stroomt er VREDE en RUST in je hart.

En weet je dat deze manier van gezond terugvechten alleen kan als je met je hele hart open bent voor GODS LIEFDE? Ieder mens heeft verschillende kamertjes in zijn/haar hart. Ik noem het ook wel: Je innerlijke familie. In jezelf zitten persoontjes als een kleine ik, een grote IK en …vul zelf maar in...Als al die persoontjes in jezelf zich toekeren naar de Here Jezus, dan word je innerlijk VRIJ. 


Bevrijdend is het als je terugkeert naar je eerste liefde tot God: Daarom zegt de Here: ‘Kom nu bij Mij terug, nu kan het nog. Geef Mij heel uw hart. Kom met vasten, tranen en in rouw.


Nu wil ik nog het verhaal vertellen van Mary Ellen Williams Ton. Zij had een gebroken hart gekregen omdat ze ernstige brandwonden had opgelopen toen ze werkte in de boekshop van de kerk. Er was brand uitgebroken in de kerk en daardoor was haar hele lichaam misvormd geraakt door de brandwonden. Ze twijfelde of haar man nog wel van haar zou kunnen houden nu ze er zo gehavend uitzag. In deze wanhopige situatie had ze het uitgeroepen naar God en toen leerde ze deze les in eigenwaarde. Om te herstellen na het ongeluk was het haar dagelijkse routine geworden om op een hometrainer fietsoefeningen te doen. Haar huid werd daardoor gestretcht maar gaf haar tegelijkertijd weer een branderig gevoel.

“Om mijn gedachten af te leiden en daardoor de pijn beter te kunnen verdragen, begon ik liederen te zingen uit mijn psalmboek. Langzamerhand begon ik, in het begin nog heel zwakjes, de woorden van een ander lied te horen. Een deel van mij creëerde dat lied vanuit de gedachte dat ik een evenbeeld van God ben! En dit is wat die stem zei: “God houdt van mij. God houdt van mij. God houdt van mij.” En toen ik later weer in het openbaar naar buiten ging en mensen mij aanstaarden, en over mij fluisterden en lachten, zong ik deze woorden: “Jezus houdt van mij, ik weet het zeker.” Ik hoef er niet perfect uit te zien en ook geen grote dingen te bereiken. Ik ben geschapen naar het evenbeeld van God; dat maakt mij uniek en geeft mij een gezond gevoel van eigenwaarde.

Op sommige dagen, als ik me weer heel minderwaardig voel, dan denk ik weer terug aan die lessen op mijn hometrainer. Ik heb een keuze. Ik kan beslissen wat ik wil doen met mijn gevoelens en dan breekt dat lied diep vanbinnen er weer doorheen- “Jezus houdt van mij; ik weet het zeker!”


Wat een mooi verhaal hè.

Deze vrouw heeft alle kamertjes van haar hart geopend voor herstel.

Je kunt ook zeggen: Ze heeft haar innerlijk tot rust gebracht bij de Here Jezus.

Natuurlijk kun je blijven steken in je angst. Je kunt ook overstappen naar de modus: Rebellie.

Maar als je ervoor kiest om innerlijk bevrijd te worden dan open je je hele hart voor HEM die jou innerlijke rust en vrede kan geven ondanks de omstandigheden!!!

Angst of vertrouwen?

30 augustus 2021

Buiten is het donker. En het wordt steeds donkerder....

Maar binnen schijnt het LICHT.

Binnen in je hart, daar woont God. Dat is Zijn tempel. Weet je niet dat jouw lichaam en jouw hart een tempel is? Dat de Here Jezus daar wil wonen? Niet in 1 kamer van je hart, maar in ALLE kamers van je hart?!

Is er nog een donkere plek in je hart waar je de Here Jezus niet hebt binnen gelaten? Mag Hij jouw boosheid en bittere en hopeloze gevoelens niet opruimen? 


Mag Hij vandaag wel binnenkomen?

Wist je dat je dan niets meer hoeft te verstoppen?

Geen depressies meer, geen verborgen minderwaardigheidsgevoelens, geen verborgen trots, geen jaloeziegevoelens meer waardoor haat wordt opgewekt...

Het wordt tijd voor volledige overgave aan de wil van de VADER. Werk iedere dag aan het opruimen van je ziel.

Dan gaat alles veel makkelijker.

Je dagelijks leven wordt rustiger en je gaat alle mensen vanuit Gods ogen bekijken. 

Sta op, mijn volk! Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien! Want de glorie van de Here stroomt over u heen. 2 Een duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen, maar de glorie van de Here zal van u afstralen.

Uit Jesaja 60


De hemelse glorie

Wat een toekomstperspectief! Terwijl er druk gesproken wordt over milieuverandering en opwarming van de aarde, is God al lang bezig met de oplossing! Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin Jeruzalem de “glorieuze berg van de Heilige van Israël” zal worden genoemd.

Als je leeft in die hoop, doe je er alles voor om te worden verlicht! Je staat op en gaat als het ware op die berg staan en je laat de glorie van de Here over je heen stromen! Wanneer je op die plaats durft te gaan staan worden je zwakke knieën sterk. Je weerspiegelt dan Gods licht voor iedereen!

Het resultaat is dat de mensen vanzelf naar je toe gaan komen om te genieten van jouw stralende gezicht! Je bent dan een vreugde om mee om te gaan! Wie geniet nou van het gezelschap van een depressief, boos en jaloers persoon? Niemand toch. Laat iedereen maar naar jou toe komen en kunnen genieten van de glorie van de Here die van je gezicht afstraalt!

Toch wil ik wel een kanttekening zetten bij het bovenstaande. Omdat we in een gebroken wereld leven waar we mensen ontmoeten die het glorielicht nog niet kunnen verdragen en zich er nog van afkeren, moeten we soms voorzichtig zijn. Bid maar om wijsheid voor het “hier en nu”!


Begin bij het kind

1 september 2021

Mijn passie is om kinderen te leren luisteren en te dienen in de kracht van de Heilige Geest.


Grote mensen wijzen elkaar vaak af...Waarom zijn ze geblokkeerd geraakt? Een kind zoekt immers wel verbinding.

 

Na vele teleurstellingen raken mensen van elkaar vervreemd. Daarom is het zo belangrijk om je innerlijke kind weer te laten spelen en tot leven te roepen! 

Hoe?

Vaak is het nodig om in gedachten terug te gaan naar je kindertijd. Wanneer voelde je je gelukkig?

Op welke leeftijd ontstond er een blokkade en sloot je jezelf af?


Wat is het belangrijk om weer te leren spelen als een kind!


Met kinderen gaan we aanbidden en voor de Here Jezus met vlaggen gaan zwaaien en dansen tot eer en glorie van Zijn Naam!

Zo brengen we de hemel op aarde. Een plek creëren waar er geen plaats is voor jaloezie en ruzie en afwijzing en waar onderwezen wordt hoe je met elkaar in vrede kunt leven!

Kinderen zijn open voor de Heilige Geest. En als je het kind ruimte geeft om te leren luisteren naar de Geest van God, ga je verbaasd staan wat er gaat gebeuren!

Kinderen kun je van alles leren. Je kunt ze taal leren, rekenen leren, manieren leren en gewenst gedrag leren ontwikkelen…. Ze leren snel en gemakkelijk. Je kunt kinderen tweetalig opvoeden en je verbazen hoe snel ze woorden en zinnen kunnen onthouden.

Daarom gaan we hen vooral leren luisteren naar de Heilige Geest!

Mijn visie is om de kinderen de ruimte te geven om te worden wie ze werkelijk zijn!

Jij mag zijn wie je bent

om te worden wie je bent,

en je mag het worden

op jouw manier

en in jouw tijd

Jij bent uniek,

Weet je dat al?

Kinderen zijn de beste zendelingen. Als je ze ruimte geeft voor wat de Heilige Geest door hen heen kan doen dan heeft dat een enorme impact op zowel hun eigen leven als dat van anderen.

In Psalm 8 staat:

U hebt de kleine kinderen geleerd

U volmaakt te prijzen.

Hun voorbeeld zal uw vijanden

en hen die op wraak zinnen,

beschaamd doen staan

en tot zwijgen brengen!

In de NBV staat dat je met de stemmen van kinderen een macht opbouwt tegen de geestelijke vijand om hun wraak en verzet te breken! Dat is nogal wat!!!

Antoine en ik hebben jarenlang zendingsreizen gemaakt met kinderen. Zij waren een geweldig doorgeefluik van de liefde en de grootheid van God. Vele harten zijn geraakt.

Op een keer werden wij verbaasd en verrast over wat de Heilige Geest deed door de kinderen.

Een vrouw (Gudrun) die kinderevangelisatie deed en die haar kindergroep wekelijks meenam naar de kerkdiensten in de ochtend en de avonddiensten, nam haar kindergroep mee naar de tentsamenkomst in Engeland. Het waren kinderen uit gebroken gezinnen waarvan de ouders zelfs geen christen waren!

Wij zijn gewend om de diensten over te geven aan de leiding van de Heilige Geest en op die avond waren de kinderen van die groep helemaal onder de indruk.

Op een avond gebeurde er iets heel speciaals!

Na een tijd van aanbidding, waarbij deze kinderen ook actief meededen, kwam er opeens een windvlaag van de Heilige Geest de tent binnen en niemand kon zeggen dat er iemand de leiding had!

Gods Geest bewoog en mensen werden aangeraakt door Gods liefde en herstel in hun geest en ziel. Niemand gaf de kinderen opdracht maar ze gingen helemaal uit hunzelf in de bediening staan door bij de mensen te gaan staan of zitten en met hen te gaan bidden en hen te gaan zegenen.

De kinderen voelden dat zij de ruimte kregen om dat te mogen doen en ze waren vrij in de beweging van de Geest.


In de tijd dat Jezus op aarde was brachten de ouders hun kind naar Jezus en Hij zegende hen en liet zien dat een kind de belangrijkste was door te zeggen dat als je een kind ontvangt, dat je dan Jezus Zelf ontvangt! ( Lukas18:1-17)

Mogen wij jouw kind ook in het middelpunt van de belangstelling zetten? Dan gaan wij hen leren om te luisteren naar de Heilige Geest en we gaan samen aanbidden en God prijzen door met hen te zingen en te dansen tot eer en glorie van de Here Jezus!

Dan zal je verbaasd staan wat er gaat gebeuren!


God Chip

15 maart 2008

God chip (1) UIT: Miekes Dagboek

“Een nieuwe wereld”, “chip je dier”, ”milieuvriendelijk”: Dit zijn allemaal leuzen die je aan je ogen voorbij ziet trekken als je de grote reclameborden leest op de stations als je op reis bent.

Waar gaan we naar toe? Komt er echt zo’n nieuwe wereld?

Iedereen verlangt in deze gebroken wereld naar vernieuwing:

Hair-plus voor nieuwe haargroei; botox voor een gladdere huid; hoger inkomen voor het kopen van nieuwe kleding, meubels enz.

Waar ben jíj mee bezig? Verlang je ook naar iets nieuws?

Bedenk dat alles wat je aangeboden wordt een verkooptruc is om je aan deze aarde te binden!

Wanneer je bezig bent met eeuwigheids-denken zie je hoe betrekkelijk alle commercie is. Vaak ga je pas dieper nadenken over de zin van het leven als tragedie je levenspad doorkruist.

Waar draait alles bij jou om? Heeft het te maken met je eeuwige bestemming?

Zo niet, dan raad ik je aan om dicht bij de Vader te komen. Word stil en leer te luisteren naar Zijn zachte stem, de stem van de Heilige Geest!


Openbaring 22:4

En (zij) zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voor hoofden zijn.

(Statenvertaling)God chip (2)

“Zorg dat je dier geen asielzoeker wordt, en laat hem registreren.”

Dat is de reclame van anno 2008.

Wat zal ons over 10 jaar opgedrongen worden?

Nu is het nog “chip je dier”, en dan?

Laat je registreren en chip jezelf?

Antoine en ik hebben de afgelopen jaren heel wat perioden gekend van totale afhankelijkheid van God. We konden alleen maar steunen op Hem! We hadden geen voorziening dan de Here alleen! Hij wilde dat we uit Zijn bronnen leerden putten. We konden niet terugvallen op voorzieningen en gepland support. Alles wat we ontvingen was een wonder van genade.

Het lijkt me heel moeilijk om te leven in de tijd dat je alleen kunt kopen als je een antichristelijk merkteken moet dragen.

Gelukkig kan ik uit ervaring zeggen dat God de Vader mijn Voorziener is! Hij heeft ons nooit in de steek gelaten!

We hebben immers een “God chip”!


Mattheüs 6:34

Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig heeft!

(Het Boek)


Openbaring 13:16,17

Verder liet (het beest dat op kwam uit de aarde) bij alle mensen, jong en oud, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of voorhoofd. Alleen mensen met dat teken-dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam- konden iets kopen of verkopen.

(NBV)


DROOM van MIEKE

Van harte welkom in BEILERVILLE.

We hopen dat jij je op je gemak zult voelen!

Hier, op deze website, kun je met ons mee gaan dromen over ons dorp Beilerville.

Dit is een fictieve rondleiding: Ga je mee naar....

* de kerk Acts Fellowship, waar we onze God aanbidden, waar je leert om met elkaar familie te zijn en waar je geestelijke voeding ontvangt en waar onderwijs

wordt gegeven om tot een volwassen geheeld kind van God door het leven te gaan;

* het theater waar mooie voorstellingen/concerten worden gegeven.

* de school waar je kind opgeleid wordt tot wie hij/zij werkelijk is!

* verschillende boerderijen waar alles groeit en bloeit om gelukkig te kunnen leven met natuurlijke voeding om mensen te voorzien van kleding en alle producten die voor het dagelijks leven nodig zijn.

* de Bed & Breakfast waar reizigers even tot rust en bezinning kunnen komen....

* verschillende ateliers voor ambachten en hobby's!

* de woonhuizen waar gezinnen wonen met eigen kinderen samen met pleeg/adoptie kinderen zodat ieder kind gelukkig kan opgroeien en zich op een gezonde manier kan gaan hechten.

* het zorghotel waar mensen innerlijke heling kunnen vinden door middel van creativiteit en gebed en het volgen van het coaching programma "Op weg naar innerlijke heling".

Lees daarvoor meer op de website van Mieke: www.vrijevlinder.net

Terug in de Moederschoot

23 augustus 2021

Een tijdje terug kreeg ik een opmerkelijke droom.

Ik zag dat er een kindje geboren was maar zich nog niet veilig voelde. De navelstreng was nog niet doorgeknipt. Even later zag ik dat de moeder van het kindje weer zwanger leek en ik vroeg me af wat er gebeurd was met de pasgeboren baby.

Ze vertelde me dat het kindje weer terug geplaatst was in de baarmoeder om het eerst nog wat meer veiligheid te geven. Het schilderij van Els Fonteine laat dit proces van terugplaatsing zien!

Ik was verbaasd en de droom stopte.

Nu ben ik door het e-coachingtraject van 20 stappen naar innerlijke heling erg bezig met de heling en het opnieuw ontwikkelen van je gewonde delen in de Baarmoeder Gods.

Je kunt zelf inloggen en al beginnen met het downloaden van de gratis inleiding!

https://nl.coachingplan.net/

Stap 5 gaat over Gods Moederhart, en het terug gaan en opnieuw verbinden in de Baarmoeder Gods.

Sommigen denken dat we in een graf leven. Dat het allemaal voorbij is. Dat de eindtijd ons brengt bij het einde van de wereld. Een nieuwe wereldorde komt eraan. De antichrist zal regeren. Als of dat iets nieuws is...Die antichristelijke geest is al LANG actief...Alleen nu wordt het steeds zichtbaarder.

Maar bij de Schepper van hemel en aarde is het nooit voorbij. Ja deze hemel en aarde zullen vergaan, maar na deze tijd van ellende komt er een nieuwe tijd. Een wedergeboorte!

We are not in the tomb

we are in the WOMB!

We leven niet in het graf...nee, we leven in de BAARMOEDER. Als burger van het hemelse Koninkrijk weet je dat er een nieuwe wedergeboorte aankomt. En die nieuwe geboorte begint bij JOU. Niet later...nee NU.

In psalm 131 wordt zo mooi beschreven dat een mens zich veilig mag voelen bij God, zoals een kind zich veilig voelt bij de moeder op schoot.

In mijn droom was het kind al geboren maar moest nog even terug...

Dat is natuurlijk in werkelijkheid onmogelijk. Maar in geestelijk opzicht is het niet onmogelijk. Ik merk bij mijzelf dat mijn wedergeboorte in verschillende fasen is gebeurd. Steeds meer ga ik mijzelf toevertrouwen aan Gods Liefde en leiding. Ik ben heel vaak bang geweest om het roer uit handen te geven en over te dragen aan Jezus die mijn leven richting geeft. Ik kan immers de wind niet draaien...alleen misschien de stand van de zeilen veranderen.

Iedere keer moest ik weer een angstig deel van mijzelf loslaten en terugbrengen in de BAARMOEDER GODS die zo barmhartig en genadig is om mijn wil, verstand en emoties om te vormen zodat ik helemaal innerlijk geheeld in Gods kracht zou komen te staan!

Zijn er bij jou misschien nog ongeboren delen? Of misschien moet er nog iets teruggeplaatst worden om te laten hervormen?

Is jouw wedergeboorte ook nog niet compleet?


Ik denk dat de moederlijke kant van God nog niet diep is gezakt in het christelijke leven. Mensen slaan elkaar snel om de oren en oordelen makkelijk en daarmee veroordelen ze zichzelf ook.

Mag ik je uitnodigen om Gods Moederhart te leren kennen?!


Mijn lieve kind,

Ik heb jou gedragen en Ik wilde jou!

Ik droeg jou met zoveel verlangen….!!!

Je bent mijn eigen kind en ik koester jou en verlang naar jou.

Mijn lieve kind,

Ik wil jou nooit pijn doen!

Ik wil jou beschermen en je helpen en je troosten.

Schuil maar bij MIJ!

Bij Mijn Moederhart!

Liefs,

GOD

In cirkels ronddraaien

23 augustus 2021

Herken je dat? Je ziet ergens tegenop; je wordt er bang voor; je blijft er maar over piekeren (alsof dat iets oplost!).

Tenslotte verkramp je in je gedachten omdat je er niet meer uitkomt. En wat doe je daarna?

Ik heb dat zelf al vele malen meegemaakt. En dan blijf je in je gedachten alsmaar in kringetjes ronddraaien.

Het berooft je van je nachtrust en je komt er helemaal geen stap verder mee. En het schrikbeeld dat je had wordt alleen maar versterkt door je piekergedachten!

Losbreken uit "de gevangenis van je eigen denken".

Wat kun je doen om los te breken uit de gevangenis van je eigen denken zodat je niet in zo’n gedachtepatroon blijft steken?

Je zou denken dat “ervan wegrennen” de beste oplossing is. Toch is dat maar een tijdelijke oplossing. Het beste is om wel even afleiding te zoeken.

NOG BETER is het om de ervaring die afschrikwekkend was, en waar je nog steeds zo bang voor bent, nogmaals te beleven….

Maar dan met goede gezonde begeleiding.

Niet meer bevriezen, niet meer vluchten en niet meer verstoppen maar...Gewoon naar buiten durven komen met jouw mooie vernieuwde Zelf! Dit is wat ik met je bespreek in stap 15 van het coaching traject "Op weg naar innerlijke heling".

Heb je belangstelling voor e-coaching? Of wil je liever in 7 zaterdagen in Nieuwerkerk aan den IJssel het hele coaching live volgen? Laat even weten wat jouw voorkeur heeft. De e coaching is 1 op 1 coaching en live meedoen op 7 zaterdagen is met een groepje.

Contact opnemen? Dat kan! https://www.vrijevlinder.net/contact

Een muur rondom je hart?

17 augustus 2021

Ik heb jarenlang met innerlijke stress gelopen terwijl iedereen om mij heen een rustige vrouw voor zich zag.

Ik was erg perfectionistisch en wilde geen fouten maken. Dat kwam door mijn minderwaardigheid en daardoor bouwde ik een muur om mijzelf heen. Die muur was om mijzelf te beschermen dacht ik.

Maar nu weet ik wel beter!

Binnen die muur leed ik pijn.

En dat ging ik ook steeds meer voelen naarmate ik ouder werd. Toen ik 50 was voelde ik dat ik hulp nodig had en de artsen die mij zagen wilden alleen werken aan de fysieke pijnen die ik voelde.

Gelukkig wist ik zelf dat veel pijn in je lichaam een reflectie is van wat je lijdt in je gevoelsleven.

En het is moeilijker om te onderzoeken waar die emotionele pijn vandaan komt. Daar neemt men in de medische wereld doorgaans weinig tijd voor.

ALS JE BEGRIJPT WAAR JE PIJN VANDAAN KOMT, DAN IS ER VEEL SNELLER HELING MOGELIJK!

Maar ik sloot mij door die opgebouwde muur af voor totale innerlijke heling.

Mijn ziel was al voor een deel heel sterk gevormd door Gods liefde en kracht.

Maar een ander deel van mijzelf verstopte ik onder mijn sterke “zelf”. Totdat ik het niet meer aankon om mezelf te beschermen.

God brak door die muur heen en begon langzamerhand steen voor steen die muur af te breken …in samenwerking met mijzelf.

Stenen van angst om mezelf te binden, angst om te verliezen, boosheid, vastzitten aan wetten en regels enz.

Nu mag ik transparant zijn

mijzelf laten zien

hoe ik echt ben

met mijn sterke en zwakke kanten!

VOOR WIE?

Die heling is mogelijk voor JOU!

Wil je meer weten over innerlijke heling? Neem dan contact met mij op! https://www.vrijevlinder.net/contact

De aarde wordt vol van Gods GLORIE

2 mei 2020

Terwijl de mooie bloemen bloeien, groeit er ook veel onkruid.

Voorjaar is heerlijk!

Alles geurt en kleurt!

Maar ook het onkruid groeit....

Dat zie je ook in de geestelijk wereld.

Waar de Liefde van God is, is ook altijd veel tegenwerking en haat.

Als de Here Jezus net geboren is dan komt er een enorme haat tegen pasgeboren baby's en laat koning Herodes alle kleine jongetjes doden, in de hoop dat dat ene KONINGSKIND er ook bij zal zijn....Gelukkig vluchten Jozef en Maria met de kleine Jezus naar Egypte.

Zo zie je dat de LIEFDE van God de VADER ook nu een enorme haat teweeg brengt in deze tijd. Je ziet dat, terwijl het Koninkrijk van God steeds meer ruimte in gaat nemen, de haat tegen de kinderen van God groeit. We zullen ons daarom vast moeten kleven aan de Here Jezus. 

Er staat in de Bijbel in Psalm 63 vers 9: Mijn ziel is aan U verkleeft.

In de Bijbel staat er een schitterend voorbeeld over een steen die losraakt van de berghelling en naar beneden rolt. Hij verplettert een heel groot beeld (dat staat voor alle koninkrijken van deze wereld) en die steen groeit uit tot een grote berg die de hele aarde bedekt. Die steen gaat over de Here Jezus. Toen Hij zichzelf gaf aan de mensen om te sterven voor hun zonden en daarna op te staan uit de dood, verpletterde Hij daarmee alle koninkrijken van de aarde en ZELF groeit Hij uit tot een berg die de hele aarde vult.

De aarde wordt vol van ZIJN GLORIE!


Je kunt het vergelijken met een sneeuwbal die je van een heuvel afrolt en steeds groter en groter wordt. Er kleeft steeds meer sneeuw aan die alsmaar groter wordende sneeuwbal. Uiteindelijk maak je er dan een grote sneeuwpop van!

Maar stel je voor dat je niet zou stoppen met het rollen van die enorme sneeuwbal, en door zou blijven rollen, zodat die uiteindelijk de hele aarde vullen zou...Dan lijkt dat een beetje op de droom van de koning Nebukadnezar van Babel.

Ken je dat bijzondere hoofdstuk uit het Bijbelboek Daniel 2? 

Hier vertelt Daniël aan koning Nebukadnezar van Babel welke droom hij gedroomd heeft. Dat had God hem verteld in de nacht. De koning was zo van streek van zijn droom dat hij niet wilde vertellen wat hij gedroomd had. En daarom zocht hij iemand die hem zowel de droom als de uitleg ervan wilde vertellen.


Je kunt het hele hoofdstuk hier lezen: 


Nu ben ik al jarenlang geïnteresseerd in dit ene zinnetje:

"Maar de steen die het beeld had omvergeworpen, groeide uit tot een grote berg die de hele aarde bedekte."


WOW!!! 

Het koninkrijk van de HEMEL wordt hier op aarde zo groot dat het de hele aarde zal bedekken! Wat een geweldig vooruitzicht.

Maar de angst wordt steeds aangewakkerd. Ja inderdaad. De liefde verkilt. De mensen worden harder. Er worden harde woorden gesproken tegen elkaar en de een weet het nog beter dan de ander...Maar aan het eind in het boek van Daniel staat toch heel duidelijk dat we niet alles kunnen weten en begrijpen en uitleggen. Er blijft veel geheim totdat God het gaat openbaren. Tot die tijd moeten we voorzichtig blijven met al onze eigen uitleg over de eindtijd.

Er zal een periode van grote nood en zwaar lijden aanbreken. Toch zal van uw volk ieder wiens naam in het Boek staat, hieraan ontkomen. 


"En velen die al dood en begraven zijn, zullen opstaan. Sommigen zullen eeuwig leven ontvangen, anderen zullen afgewezen worden en eeuwige schande ondervinden. Wie verstandig zijn, het volk van God, zullen stralen als een strakblauwe lucht. En wie de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht, zullen schitteren als de sterren, voor eeuwig en altijd.

Maar, Daniël, houd deze profetie geheim. Verzegel wat u hebt opgeschreven, tot de eindtijd. Velen zullen zich erin verdiepen en men zal veel meer inzicht in deze zaken krijgen."

Lees maar Daniel 12 


Er gebeurt veel op dit moment.

De berg van Jezus' LIEFDE groeit en wordt groter en zal uiteindelijk de hele aarde bedekken. Gods Koninkrijk wint het! De Koninkrijken van de aarde zijn al gevallen door de komst en het lijden en sterven en opstanding van de Here Jezus.

Die ene STEEN is al van de berghelling afgerold en heeft het reusachtige beeld al verpletterd. En die STEEN is al aan het uitgroeien tot een berg. Iedereen die zichzelf vastkleeft aan de Here Jezus (net als sneeuw zich hecht aan de sneeuwbal) hoort bij het Koninkrijk van God dat de hele aarde zal vullen. Er is straks geen ruimte meer voor angst en haat. Elke berg van haat en angst en intimidatie en macht en ziekte zal wijken voor de NAAM van de Here Jezus! Alles zal buigen voor Koning JEZUS!

Wat heerlijk om verkleefd te zijn aan de Here Jezus!

Wat een geweldig nieuws dat Zijn Glorie de hele aarde zal vullen!

Je proeft het al...je ruikt de hemelse geuren...je aanbidt die Grote Almachtige God en Vader!

Zorg dat je hart ook vol is van ZIJN Glorie.


Laat alle angst en onzekerheid verdreven worden door een berg van LIEFDE in je hart te laten groeien, en laat die berg steeds groter worden zodat je hele hart vol is van Liefde en kracht van de Heilige Geest!

Burn-out

14 maart 2021

Ik hoorde het verhaal van een jonge vrouw die altijd de aanbidding leidde in haar kerk. Zij kwam in een burn-out terecht en moest noodgedwongen haar taak als aanbiddingsleidster neerleggen. Toen ze na een jaar weer opgeknapt was en weer terug wilde keren naar haar eigen plek was de taak inmiddels overgenomen door een nieuwe aanbiddingsleider. Dat was moeilijk te verteren door haar. Ze ging in Amerika naar een conferentie en daar ontving ze een duidelijke boodschap van God in haar hart. Ze moest de nieuwe situatie onder ogen komen en aandurven om toe te kijken om daarna te ontdekken wat de VADER voor haar in petto zou hebben! God is geen PESTKOP, zoals sommigen denken. Nee, Hij maakt onze geestelijke spieren sterk en oefent ze om nog zwaardere geestelijke gewichten te gaan tillen!!!

Iedereen voelt zich wel eens afgewezen.

Je hebt een idee en de ander gaat ermee vandoor. Je voelt je niet erkend en gezien of gehoord. De ander keert zich van je af. Of jij wil geen contact meer met de ander...

Dat maakt iedereen mee in het leven.

Hoe kan het toch dat de mens die toch een sociaal wezen is, en gemaakt is om te verbinden met anderen, zo alleen kan komen te staan?

Of je staat wel in een groep en je voelt je toch alleen.

Dat heeft met afwijzing te maken.

Je kunt heel lang door gaan in het leven met verbinding zoeken terwijl je vanbinnen wegkwijnt omdat je jezelf eenzaam voelt.

Ik heb ook heel lang gedacht dat het een normaal gegeven was dat je afgewezen wordt in het leven. Neem nou bijvoorbeeld mijn moeder: Zij was een pionier op het gebied van eten en verzamelen van gezond biologisch voedsel. Iedereen vond dat toen vreemd, raar en buitengewoon. Nu hoor je en lees je er iedere dag over. Mijn moeder was een voorloper en dat bracht vanzelf ook afwijzing met zich mee....

Ik ga nu even dieper in op de oorzaak waarom mensen elkaar afwijzen.

God voelde zich afgewezen. Hij wilde een mooie liefdevolle intieme relatie met Adam. Maar Adam speelde verstoppertje. Waarom? Hij had zich schuldig gemaakt aan zijn belofte.

Voel jij jezelf ook weleens schuldig? En wat doe je dan? Verstop je jezelf dan voor de mensen? En als de mensen jou pijn hebben aangedaan, hoe reageer je dan? Ga je dan net als God toch weer op zoek om je te verbinden met degene van wie je houdt?

Jezus is ook afgewezen. Keer op keer zocht hij verbinding met leiders. Maar de leiders wilden hem niet. Ze kwamen alleen met een mening over Hem.

Daarom hield de Here Jezus zo van de mensen die Hem echt nodig hadden. Hij was niet voor niets boos toen Hij het verhaal vertelde van de Koninklijke Bruiloft waarin alle genodigden Hem afwezen en het zogenaamd druk hadden. Daarom zocht Hij de mensen op die diep in de problemen zaten.

Hij zegt op een gegeven moment dat Hij het gevoel heeft dat allen die Hij roept, juist van Hem weglopen. Net als een hen die haar kuikentjes wil verzamelen onder haar vleugels....en dan opeens allemaal weglopen...Ik heb dat uitgebeeld met mijn dansgroep jaren geleden. We maakten met gouden doeken grote vleugels en de kinderen die mee deden kwamen allemaal aangelopen en keerden daarna allemaal om en renden met dezelfde vaart weer weg. Weg van Degene die bescherming wil geven.

Eigenlijk is het raar dat als je al zo vaak ondervonden hebt dat je beschermd wordt, toch nog bang bent voor omstandigheden. Er staat in de Bijbel dat we niet bang moeten zijn voor degene die ons lichaam wel doden kan, maar niet onze ziel.

Ik heb nu al zo vaak ondervonden dat ik veilig ben onder Vleugels van de Almachtige God en Vader en toch...ben ik nog weleens bang dat Hij me in de steek zal laten of dat de omstandigheden de baas over mij worden terwijl ik weet uit ondervinding dat God altijd de BAAS is van de omstandigheden.

Zoek! Blijf altijd zoeken naar de verbinding met God de Vader en de Here Jezus. Zijn Heilige Geest zoekt jou namelijk ook! Terwijl jij op zoek bent naar God en mensen, en je wilt verbinden, was Hij al lang eerder op zoek naar jou! God heeft immers de mens niet verlaten en afgewezen! Nee, het is andersom. Wij hebben Hém afgewezen. We zijn bang voor Hem geworden...

Wat is het toch belangrijk om je veilig te voelen bij de Vader. Dat je bij Hem mag schuilen. Als je dat beeld en dat gevoel kwijt bent raad ik je aan om weer terug te keren. Terug naar Degene die jou zoekt. Hij wil verbinding met jou, een intieme relatie zelfs! Geen verbinding op afstand. Nee, Hij zoekt een dagelijkse liefdevolle aanraking en gesprek en een doorlopend gevoel van er zijn...

Als je zo terug keert naar de Vader, dan voel je geen afwijzing meer. Dan voel je alleen maar LIEFDE. En als je vol bent van die LIEFDE ga je zelf op zoek als een goede herder en doe je de GOEDE HERDER vanzelf na.

Je gaat dan op zoek naar verloren schapen en je bent niet meer op zoek om gevonden te worden.

Ik denk dat daar de oplossing is van het probleem “afwijzing”.

Zelf helemaal terugkeren naar de Vader en dan de rol van HEM overnemen en nadoen. Wachten en zoeken en iedere dag uitkijken of de verloren zoon of dochter terug wil komen!

Voel je dat de afwijzing bij jezelf al aan het verdwijnen is?

Dat noem ik dan diepe innerlijke heling!!!


Lees in je Bijbel:

Hebreeën 12: 25

Let op dat u Hem die spreekt niet afwijst.

(NBV)