Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

The stinger has gone/ De angel is eruit!

Geplaatst op 1 juni, 2019 om 0:45


The stinger has gone!

OW!!! I stepped into my little boots with my bare child’s feet. I was on vacation with my father and mother and brothers and sister. Playing outside..walking through the grass with bare feet...No one ever actually looked inside my boots first or checked to see if I had put on socks. As if that would have helped anything….

I yelled out in pain and within only seconds my father was there, taking my foot in his hands and sucking as hard as he could on the painful place. He immediately knew what the problem was.

There was a wasp in my boot. My father sucked the stinger out of my foot and then I was able to calm down again.

You remember something like that your whole life. A wasp that leaves its stinger behind is like the pain of the sinful, broken world that feels unbearable in your life.

What bothers you? What causes you sorrow?

Since my teen years, I have been walking around longing for Jesus to come back in the clouds. I hope the trumpets will sound, and often I look at the sky and hope we will be taken up and loosed from this earthly life. Now I understand that that longing in my teen years was really hidden depression. I wasn’t comfortable in my own skin and was searching for my identity. I daydreamed during the dull history lessons and looked outside and stared at the clouds…

After that I experienced countless times, whenever I encountered a situation that I found too difficult, that I’d long for Jesus to come and take me up.

Yesterday I was walking along the sea and realized that it was actually inner pain. A stinger in my life that is still there. A longing to exchange this earthly life for the heavenly.

And yet, during that walk, the Father showed me something beautiful. Every time, I figured I would just have to live with that painful stinger. THAT THIS PAIN JUST BELONGS TO THIS EARTHLY LIFE IN A BROKEN WORLD.

Until I suddenly “heard”: “Jesus has already removed the stinger!” I got so happy and thankful, and spontaneously started singing: “Deliver me.”

That is a song that Sarah Brightman sings. It is about her longing for inner freedom.

You need Adobe Flash Player to view this content.


It’s true that we are all walking around with a stinger from which we need to be freed. And how wonderful to realize even more deeply that the Heavenly FATHER has thought of a solution to release us from that pain!

I walked around all day with the freeing thought that I don’t have to lie down under the idea that I will have to live with this deep sorrow for the rest of my life.

And to you, too, I want to say that if you are still being goaded by a sin, sickness, or inner pain, the Lord Jesus wants to free you from that!!!

What a wonderful message we have to tell each other.

Read in your Bible:

1 Corinthians 15: 51-58

Behold, I tell you a mystery: 1 Thess. 4:16 We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52 in a moment, in the twinkling of an eye, at Matt. 24:31; 1 Thess. 4:16 the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed.

53 For this perishable body must put on the imperishable and this mortal body must put on immortality. 2 Cor. 5:4

54 When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written: “Death is swallowed up in victory.” Isa. 25:8; Hos. 13:14; Hebr. 2:14

55 “O death, where is your victory? O death, where is your sting?”

56 The sting of death is sin, and the power of sin is the law.

571 John 5:5 But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

58 Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. (ESV)

...........................................................................................................................

De angel is eruit!

AU!!!

Met mijn blote kindervoetjes stapte ik in mijn laarsjes. Ik was met mijn vader en moeder en broers en zus op vakantie. Lekker aan het buiten spelen…Met blote voeten door het gras lopen….Er werd echt niet eerst even in mijn laarzen gekeken en ook niet op gelet of ik mijn sokken wel had aangetrokken. Alsof dat wat had geholpen….

Ik gilde het uit van de pijn en binnen enkele seconden was mijn vader daar en nam mijn voet in zijn handen en begon met volle kracht te zuigen aan de pijnlijke plek. Hij had direct door wat er aan de hand was.

Er zat en wesp in mijn laars. De angel werd er door mijn vader uitgezogen en toen werd ik weer rustig.

Zoiets blijf je je hele leven onthouden.

Een wesp die zijn angel achterlaat, is als de pijn van die zondige gebroken wereld die in je leven ondraaglijk aanvoelt.

Waar heb jij verdriet van?

Ik loop al vanaf mijn tienertijd met het verlangen rond dat Jezus terug gaat komen op de wolken. Ik hoop dat de bazuinen gaan klinken en vaak loop ik naar de lucht kijken en hoop ik dat we opgehaald worden en verlost worden van dit aardse leven. Nu ben ik erachter gekomen dat dat verlangen uit mijn tienertijd eigenlijk een verborgen depressie was. Ik zat niet lekker in mijn vel en was op zoek naar mijn identiteit. Ik droomde weg tijdens de saaie geschiedenislessen en keek naar buiten en staarde naar de wolken…

Daarna heb ik talloze keren meegemaakt dat wanneer ik een situatie meemaakte die ik te moeilijk vond, dat ik dan verlangde dat Jezus mij zou komen ophalen.

Gisteren liep ik langs de zee en besefte dat het eigenlijk innerlijke pijn was. Een angel in mijn leven die er nog in zit. Het verlangen om dit aardse leven te verruilen voor het hemelse.

Toen liet de Vader mij tijdens die wandeling iets moois zien. Ik legde mij er eigenlijk iedere keer bij neer dat ik zo zou moeten doorleven met die pijnlijke angel. Dat die pijn nu eenmaal hoort bij dit aardse leven in een gebroken wereld. Totdat ik opeens “hoorde”:

“Die angel heeft Jezus er al uitgehaald!” Ik werd zo blij en dankbaar dat ik het offer van De ZOON VAN GOD aan het kruis en ZIJN OPSTANDING beter begon te begrijpen en ik begon spontaan te zingen : “Deliver me”.

Dat is een lied dat Sarah Brightman zingt.

Het gaat over haar verlangen naar innerlijke bevrijding.

You need Adobe Flash Player to view this content.


Het geeft zo weer dat we allemaal met een angel rondlopen waarvan we bevrijd moeten worden. En wat is er heerlijker dan opeens nog dieper te beseffen dat de Hemelse VADER een oplossing heeft bedacht om ons te verlossen van die pijn!

De hele dag liep ik rond met die bevrijdende gedachte dat ik niet hoef te blijven rondlopen met een diep verdriet.

En ook tegen jou zou ik vandaag willen zeggen dat als jij nog geprikkeld wordt door een zonde, ziekte of innerlijke pijn, dat de Here Jezus jou daarvan wil verlossen!!!

Wat een heerlijke boodschap hebben we toch te vertellen aan elkaar!


Lees in je Bijbel:1 Korintiërs 15: 51-58

Zie, ik vertel u een geheimenis: 1 Thess. 4:16

Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,

52in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij Matt. 24:31; 1 Thess. 4:16de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

53Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet2 Kor. 5:4zich met onsterfelijkheid bekleden.

54En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: Jes. 25:8; Hos. 13:14; Hebr. 2:14De dood is verslonden tot overwinning.

55Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

56De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.

571 Joh. 5:5Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

58Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/1korinthe/15/

Categorie├źn: Real freedom/Echte vrijheid

Plaats een reactie

Oeps!

Oops, you forgot something.

Oeps!

De woorden die je hebt ingetypt komen niet overeen met de opgegeven tekst. Probeer het nogmaals.

57 reacties

Antwoord arratahen
8:57 op 20 januari, 2022 
https://www.alevitrasp.com A full tear means your tendon is torn completely and the two sides are not attached to each other. rhitly
Antwoord shoushkig
17:53 op 30 december, 2021 
kamagra oral jelly no presc 50 gel oral kamagra paypal purchase kamagra in u s a
Antwoord Larertgot
10:06 op 20 december, 2021 
getting viagra without prescription
Antwoord viagra colorado
15:33 op 19 december, 2021 
Order Diflucan Online No Prescription
Antwoord cialis online purchase
0:28 op 11 december, 2021 
cialis marque
Antwoord cauffbarp
7:00 op 10 december, 2021 
buy cialis online canadian pharmacy
Antwoord gabapentin 300
11:10 op 8 december, 2021 
Cialis En Generique Fiable
Antwoord Enganty
6:13 op 7 december, 2021 
hydroxychloroquine pills
Antwoord Oxyclok
2:51 op 7 december, 2021 
gabapentin addictive
Antwoord theanny
9:28 op 6 december, 2021 
buy cialis online uk
Antwoord hofarce
0:21 op 6 december, 2021 
hydroxychloroquine uses
Antwoord KniNioxia
0:40 op 22 november, 2021 
Vermox Otc Or Rx cialis without a doctor's prescription
Antwoord Breanna
21:14 op 12 november, 2021 
prednisone for sale
Antwoord generic priligy online
12:08 op 12 november, 2021 
Real Propecia Results Male Pattern Baldness
Antwoord Prednisone
0:33 op 12 november, 2021 
Baclofene Pour La Boulimie
Antwoord eurorgigh
10:08 op 6 november, 2021 
Lasix
Antwoord sex with viagra
5:17 op 6 november, 2021 
viagra and cialis combined
Antwoord Cialis
8:57 op 5 november, 2021 
Viagra Espagne Pharmacie
Antwoord Acrordged
22:22 op 3 november, 2021 
cheapest cialis
Antwoord adverse effects of furosemide
18:57 op 3 november, 2021 
cialis crampes jambes