Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

Herstel in de kerk

Geplaatst op 4 juni, 2018 om 7:45

Veel kerken lopen leeg…maar charismatische bijeenkomsten worden steeds groter. Hoe is dat mogelijk?

 

Jaren geleden kregen Antoine en ik in de USA contact met Aimee Kovacs. We nodigden haar uit om in het jaar 2000 met ons een conferentie op de Bron in Dalfsen te komen leiden met aanbidding en dans. Haar boekje was ook enorm inspirerend!

https://www.amazon.com/Dancing-into-Anointing-Aimee-Kovacs/dp/1560432772

Wat mij het meest raakte was dat onze conferenties het meest aansloten bij wat zij beschreef in haar boek over het herstel van Davids tabernakel.
Het Bijbelgedeelte uit o.a. Het Bijbelboek Amos is hier te vinden: https://revcamp.home.xs4all.nl/colmn015.htm

In de afgelopen 20 jaren hebben we veel gezien. De kerken begrepen het nieuwe model van Davids tabernakel nog niet en daarom weken veel creatieve/profetische aanbidders uit naar aparte samenkomsten.

Als je leest in de Bijbel was dat ook precies zo in de tijd van koning Davids regering. Het oude model van de tabernakel van Mozes bleef bestaan terwijl in de tent waar de ark van het verbond stond, een nieuw stijl van aanbidding was die David had ingesteld! Hij was dus koning en priester tegelijk!

Koning David had een groot en wijs hart!


Lees maar:

1 Kronieken 16:39,40

Ondertussen bleef de oude tabernakel van de Here op de heuvel van Gibeon gewoon dienst doen. David liet Zadok en zijn medepriesters daar de Here dienen. Elke morgen en avond brachten zij de Here brandoffers op het daarvoor bestemde altaar, precies zoals de Here het Israël had bevolen.

(Het Boek)


Wat is het mooi is om met wijsheid te spreken over het verleden. Alles wat bij de oude traditie hoorde, was niet per definitie fout. Je moet vaak een weg zoeken om het oude met het nieuwe te verenigen. Daar is wijsheid voor nodig! Wijsheid gecombineerd met liefde, kan enorme vernieuwingen brengen die heel positief zijn!

David uit de Bijbel is een voorbeeld van een wijze koning. Als hij na 7 jaren in Hebron te hebben geregeerd naar Jeruzalem verhuist, brengt hij grote vernieuwingen aan! De ark wordt opgehaald en in Jeruzalem gebracht.

De heerlijkheid van de Here is terug! Nu breekt er een glorierijke tijd aan. Er is een speciale tent voor de ark van het Verbond opgezet. Daar brengt David nieuwe offers aan de Here met gejuich, zang, geschal van trompetten, harp- en citermuziek, gerinkel van cimbalen en dans.

You need Adobe Flash Player to view this content.


Maar als je goed leest, schaft David de oude tabernakeldienst niet af! Hoewel er jarenlang geofferd werd zonder de heerlijkheid van de Here (de ark was immers gestolen) bleef men de Here trouw dienen. David hield die traditionele eredienst in stand! Dat is wijsheid!

Voel jij je geroepen om vernieuwing in de kerk te brengen, verwerp dan niet het oude model. Vraag de Here om een groot en wijs hart!

En wees vooral bereid om te wachten met het geduld van de Heilige Geest.

Want er zal een dag komen dat er een tijd aanbreekt waarop de oude kerken samen zullen gaan met de nieuwe stijl van aanbidding zoals in de tabernakel van David. Dat gebeurde immers vroeger ook al! Toen Davids zoon Salomo koning werd, heeft hij de nieuwe tempel gebouwd en daarin kwam de ark van het verbond te staan! Het oude model werd toen verenigd met het nieuwe model!

Wat een kunst is het om met vreugde uit te zien dat dat ook nu weer gaat gebeuren!

Ik ben er klaar voor!!!


Categorie├źn: Endtimes/Eindtijd