Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

Angst en vertrouwen

Geplaatst op 28 juli, 2021 om 22:45

Gisteren nam ik deel aan de ZOOM bijeenkomst. Het viel me op dat er veel wederzijds respect was en dat ieder er mocht zijn. Antroposoof, knuffelcoach of haptonoom...en daar zat ik ook bij als gelovig persoon die innerlijke heling promoot vanuit het hart van de VADER.

Wat me opviel tijdens de vergadering dat er een hele grote behoefte is om met elkaar te verbinden in deze onzekere tijden. Het doel van de bijeenkomst was dan ook VERBINDING,

Ik merk dat er onder gelovige christenen zo weinig verbinding is. Eerder harde woorden en afstotend gedrag. Dat is toch niet wat ons moet sieren als gelovigen.

Ik was ook verbaasd over de tolerantie en de uitnodiging om erbij te komen...

Waar zie je dat nog terug onder gelovigen?

Wat is de oorzaak van die verdeeldheid?

Ik denk dat de wortel van het probleem ligt in ons eigen hart.


Ik heb ook jarenlang geprobeerd me te verbinden met anderen en ik werd steeds meer teleurgesteld. Er was zoveel pijn en verdriet. Zoveel harde woorden en zoveel verdeeldheid.


Tegenwoordig vinden mensen het eerlijk als je direct en open met elkaar spreekt. Toch kan dat heel kwetsend zijn. Ik ben er erg van teruggekomen om alles zo open te bespreken. De liefde kwetst niemands gevoel. Het is een hele kunst om open te zijn en toch heel voorzichtig. Alleen bij betrouwbare vrienden (en/of bij een hulpverlener, coach of pastor) is het mogelijk om je hart te luchten. Dat kan alleen in een veilige omgeving.

 

Het is zo belangrijk om nu terug te gaan naar het veilige basisgevoel waarin je rust vindt bij het Hart van God.

Als je in Gods Hart innerlijke heling vindt, dan is je eigen ziel geheeld en kun je er helemaal voor de ander zijn!

 

Praat daarover en laat de ander die angst en schaamte wegnemen door de liefde van de Here Jezus aan jou door te geven.

 

Liefde troost en liefde geneest.


Ik ben erachter gekomen dat die verdeeldheid zat in mijzelf. Mijn eigen hart was verdeeld. Ik had angst en wantrouwen en tegelijkertijd ook geloof en vertrouwen in mijn hart. Kon dat wel samen gaan? Nee, eigenlijk niet.

Omdat al die gevoelens en gedachten in mijn eigen hart aanwezig waren kon ik me niet verbinden met de ander die ook met een hart vol tegenstrijdigheden rondliep....

Verlang jij ook naar liefde en verbinding?

Verlang je naar eenheid zoals de Here Jezus bad: "...dat zij allen één zijn, zoals U Vader en ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt.

Ik verlaat de wereld en kom bij U, maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader, bescherm hen in uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één kunnen zijn zoals Wij.

Uit: Johannes 17(HTB)


God heeft Zijn Zoon, de Here Jezus gegeven als een offer voor ons allen. Omdat Hij de wereld zo liefhad heeft Hij Zijn enige geboren Zoon gegeven om te worden gebroken...opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar het eeuwige LEVEN zal krijgen.


Om verbinding te krijgen met anderen is het dus heel erg nodig om eerst te beginnen in je eigen hart. Om verbinding te zoeken met de Here Jezus en je eigen verdeelde stukken van je hart:

Niet innerlijk gedeeld...geen angst en tegelijkertijd ook vertrouwen in een gescheurd hart, maar een geheeld hart vol vertrouwen en geloof dat God er is. Dat Hij je draagt, dat Hij zorgt, dat Hij weet wat Hij doet, omdat Hij de Schepper is. Dat ook al zie je Hem niet, en je Zijn Hand niet kan pakken, dat je toch Zijn Hart mag vertrouwen!

Dat geloof en vertrouwen groeit iedere dag.


Gebed:

"Geef dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn, maar alleen U zal dienen"

 Uit: Psalm 86:11,12. Het Boek

https://www.bibleserver.com/HTB.KJV/Psalm86

 


Categorie├źn: Endtimes/Eindtijd