Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

Kinderen en de Heilige Geest

Geplaatst op 12 mei, 2019 om 0:40

Met kinderen gaan aanbidden en voor de Here Jezus met vlaggen gaan zwaaien en dansen tot eer en glorie van Zijn Naam!

Zo brengen we de hemel op aarde. Een plek creëren waar er geen plaats is voor jaloezie en ruzie en waar onderwezen wordt hoe je met elkaar in vrede kunt leven!

Kinderen zijn open voor de Heilige Geest. En als je het kind ruimte geeft om te leren luisteren naar de Geest van God, ga je verbaasd staan wat er gaat gebeuren!

Kinderen kun je van alles leren. Je kunt ze taal leren, rekenen leren, manieren leren en gewenst gedrag leren ontwikkelen…. Ze leren snel en gemakkelijk. Je kunt kinderen tweetalig opvoeden en je verbazen hoe snel ze woorden en zinnen kunnen onthouden.

Daarom gaan we hen leren luisteren naar de Heilige Geest!

Mijn visie is om de kinderen de ruimte te geven om te worden wie ze werkelijk zijn!


Jij mag zijn wie je bent

om te worden wie je bent,

en je mag het worden

op jouw manier

en in jouw tijd

Jij bent uniek,

Weet je dat al?


Kinderen zijn de beste zendelingen. Als je ze ruimte geeft voor wat de Heilige Geest door hen heen kan doen dan heeft dat een enorme impact op zowel hun eigen leven als dat van anderen.

In Psalm 8 staat:

U hebt de kleine kinderen geleerd

U volmaakt te prijzen.

Hun voorbeeld zal uw vijanden

en hen die op wraak zinnen,

beschaamd doen staan

en tot zwijgen brengen!

In de NBV staat dat je met de stemmen van kinderen een macht opbouwt tegen de geestelijke vijand om hun wraak en verzet te breken! Dat is nogal wat!!!

Antoine en ik hebben jarenlang zendingsreizen gemaakt met kinderen. Zij waren een geweldig doorgeefluik van de liefde en de grootheid van God. Vele harten zijn geraakt.


Op een keer werden wij verbaasd en verrast over wat de Heilige Geest deed door de kinderen.

Een vrouw (Gudrun) die kinderevangelisatie deed en die haar kindergroep wekelijks meenam naar de kerkdiensten in de ochtend en de avonddiensten, nam haar kindergroep mee naar de tentsamenkomst in Engeland. Het waren kinderen uit gebroken gezinnen waarvan de ouders zelfs geen christen waren!


Wij zijn gewend om de diensten over te geven aan de leiding van de Heilige Geest en op die avond waren de kinderen van die groep helemaal onder de indruk. 


Op een avond gebeurde er iets heel speciaals!


Na een tijd van aanbidding, waarbij deze kinderen ook actief meededen, kwam er opeens een windvlaag van de Heilige Geest de tent binnen en niemand kon zeggen dat er iemand de leiding had!


Gods Geest bewoog en mensen werden aangeraakt door Gods liefde en herstel in hun geest en ziel. Niemand gaf de kinderen opdracht maar ze gingen helemaal uit hunzelf in de bediening staan door bij de mensen te gaan staan of zitten en met hen te gaan bidden en hen te gaan zegenen.


De kinderen voelden dat zij de ruimte kregen om dat te mogen doen en ze waren vrij in de beweging van de Geest.


Mijn passie is om ouders en kinderwerkers op te leiden om de kinderen te leren luisteren en te dienen in de kracht van de Heilige Geest.


In de tijd dat Jezus op aarde was brachten de ouders hun kind naar Jezus en Hij zegende hen en liet zien dat een kind de belangrijkste was door te zeggen dat als je een kind ontvangt, dat je dan Jezus Zelf ontvangt! ( Lukas18:1-17)


Mogen wij jouw kind ook in het middelpunt van de belangstelling zetten? Dan gaan wij hen leren om te luisteren naar de Heilige Geest en we gaan samen aanbdden en God prijzen door met hen te zingen en te dansen tot eer en glorie van de Here Jezus!

Dan zal je verbaasd staan wat er gaat gebeuren!


Het is tijd dat we meer ruimte aan de Heilige Geest gaan geven door de kinderen vooraan te plaatsen, in het middelpunt van de belangstelling!


Het is tijd om kinderen mee te nemen op outreach! Laat hen een zegen zijn voor kinderen en volwassen! Waarom wachten tot ze ouder zijn terwijl zij op hun jonge leeftijd al zo open zijn voor de Heilige Geest?!


Het is goed om kinderen te leren "binnen de lijntjes te kleuren", om hen regels bij te brengen. Maar zij moeten ook leren ontdekken hoeveel ruimte ze krijgen als hun geest geopend is voor wat de Vader wil doen voor hen en door hen.


Jezus houdt zielsveel van kinderen!


Hun geest en ziel is zo snel te genezen als zij de kracht van Jezus’ liefde ontvangen!

Geef je kind meer ruimte en laat hen geïnspireerd door de Heilige Geest eens “buiten de lijntjes kleuren” en laat hen zelf hun eigen kleur bepalen en helemaal uiting geven aan hun eigen creativiteit!


Kijk maar eens naar het onderstaande filmpje van Bethel Christian school

Het doet me denken aan onze profetische aanbidding conferenties waar we de kinderen altijd in de diensten een speciale plek gaven en dan mochten ze dansen en met vlaggen zwaaien en bidden voor elkaar en tekenen en schilderen en boetseren aan een tafel aan de zijkant van de zaal. Expres niet achterin maar gewoon erbij!!!!

En dan kregen we ook zulke prachtige tekeningen...zo profetisch...Ik kreeg traantjes van deze video.

https://www.youtube.com/watch?v=-70rK4bjMEM&feature=player_embeddedCategorie├źn: Children and the Holy Spirit/Kinderen en de Heilige Geest