Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

I am disappointed/ Ik ben teleurgesteld

Geplaatst op 22 maart, 2019 om 22:35

 

I am disappointed

Since I have been disappointed at times, I can better understand the friends of Jesus. It is as if I myself am walking around with those Peter-thoughts: “That will never happen!" He didn’t ever want his greatest Friend and Hero, to whom he looked up, to end with a death sentence! Who really wants a hero that will in the end be condemned?

But everything is different in God’s eyes. Other laws apply there. In His Kingdom you are honoured when you are persecuted and insulted because you want to live a holy life and be a worshipper.

I even began to understand Judas better. He became angry and disappointed because everything turned out so differently than he had expected, making him hardened and unfeeling. If you’re not careful, your bitterness can harden your heart and in the end you will become soured. Judas let it go so far that he left the door to his heart open long enough that he even began to think of betraying the Hero of whom he had expected so much.

What a tragedy.

Yes, here on earth is a mess of tragedy if you don’t keep walking with “your head in the clouds.” You really have to train yourself to become a Kingdom-thinker or you will be disappointed.

You can keep hoping and believing that everything will get better here. But in the end you are the greatest victor when you also dare to accept the suffering of Christ.

Jesus was already looking for true friends with healed hearts when He was on earth. He spoke of unity, and that can only happen when you have received healing in your own heart. Whenever you walk around with torn-up thoughts, you are innerly divided into different parts that contradict each other. When your heart is healed, you feel that you are unified. And only then are you ready to join yourself to another in a healthy relationship.

I have noticed that the FATHER never lets you fall if you keep trusting in Him. Inner joy only increases, and the comfort and feeling of safety is such a loving blanket around you, that you get little wings and want to creep out of your cocoon to embrace a new period of butterfly life! How is that possible? Only by waiting in faith for a moment when the Holy Spirit can completely pour through you with inner joy! Then you receive new strength:

 

New inspiration and a will to LIVE!


Acts 1:8 New International Version (NIV)

8 But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.”


 

..........................................................................................

Nu ik weleens teleurgesteld ben, kan ik de vrienden van Jezus beter begrijpen.

Het is alsof ik zelf rondloop met die Petrus gedachten van "Dat zal niet gebeuren!" Hij wilde immers niet dat zijn grootste Vriend en Held waar hij zo naar opkeek zou eindigen met de doodstraf! Wie wil er nu graag een held hebben die uiteindelijk veroordeeld wordt?

Maar in Gods ogen is alles anders. Daar gelden andere wetten. Daar word je in zijn Koninkrijk geëerd als je vervolgd en beledigd bent omdat je heilig wilt leven en een aanbidder wilt zijn.

Zelfs Judas ben ik beter gaan begrijpen. Dat hij boos en teleurgesteld was omdat alles zo anders was gelopen dan hij had verwacht, had hem hard en ongevoelig gemaakt. Als je niet uitkijkt kun je vol bitterheid jezelf gaan verharden vanbinnen en dan verzuur je uiteindelijk. Judas liet het zover komen dat hij de deur van zijn hart zolang open liet staan dat er zelfs gedachten in hem opkwamen om de Held waar hij zoveel van verwacht had wilde gaan verraden.


Wat een tragedie.

Ja hier op aarde is het ook een en al tragedie als je niet met "je hoofd in de wolken" blijft lopen. Je moet jezelf echt trainen om een Koninkrijk-denker te worden anders raak je teleurgesteld.

Je mag blijven hopen en geloven dat het hier allemaal beter zal worden. Maar uiteindelijk ben je de grootste overwinnaar als je ook het lijden voor Christus durft te aanvaarden. 

Jezus was op aarde al op zoek naar echte vrienden met een geheeld hart. Hij sprak over eenheid en dat kan alleen als je heelheid in je eigen hart ontvangen hebt. Wanneer je rondloopt met verscheurde gedachten ben je innerlijk gedeeld in verschillende delen die zichzelf tegenspreken. Wanneer je hart geheeld is voel je jezelf één. En dan ben je pas klaar om je op een gezonde manier te verbinden met de ander.

Ik heb gemerkt dat de VADER je nooit laat vallen als je op Hem blijft vertrouwen. Het innerlijk geluk neemt alleen maar toe en de troost en en het gevoel van veiligheid is zo'n liefdevolle deken om je heen, dat je vanzelf weer vleugeltjes krijgt en weer uit je cocon wilt kruipen om een nieuwe periode van een vlinderleven in te gaan. Hoe is dat mogelijk? Alleen door in vertrouwen te wachten op een komend moment die je weer doet laten voelen dat de Heilige Geest je helemaal kan doorstromen met innerlijk geluk! Dan krijg je nieuwe kracht:


Nieuwe inspiratie en zin om te LEVEN!


Lees in je Bijbel:

Handelingen 1:8

Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’

Categorie├źn: A real relationship/Een echte relatie