Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

Hoop voor hopelozen.

Geplaatst op 3 augustus, 2017 om 21:00


Ik kreeg een droom waarin ik zag hoe een kind een Goddelijke Neurofeedback kreeg.

Allereerst zal ik even vertellen wat een neurofeedback is. Neurofeedback is een behandelmethode voor de hersenen, waarbij iemand kan leren om controle te krijgen over zijn/haar hersengolven.

Ik citeer:

Neurofeedback is gebaseerd op de principes van operante conditionering. Operante conditionering is een techniek waarbij gedrag wordt beïnvloed door middel van beloning en straf. In het geval van neurofeedback wil men de hersengolven beïnvloeden door tijdens de behandeling een beloning te geven aan het brein/de hersenen (bijvoorbeeld door middel van een geluidje of filmpje) elke keer als de hersengolven het gewenste patroon laten zien.

Na een intensieve behandelperiode is iemand ook buiten de behandelsetting in staat om de juiste hersengolven te produceren en kunnen deze veranderingen permanent worden (vergelijk dit met leren fietsen: als je het eenmaal kan, verleer je het nooit meer).

https://www.neurofeedback.nl/behandeling/neurofeedback/wat-is

Nu was in de droom het gewenste resultaat niet bereikt. Het kind was niet genezen en men wilde stoppen met de behandeling. Maar op het moment dat iedereen het opgaf en geen hoop op genezing meer had, gebeurde het wonder!

Het kind was totaal genezen!

Wat was ik blij met deze droom! Het gaf zoveel hoop voor schijnbare hopeloze situaties!

Ik moest direct denken aan Jesaja 61:1-3

In een andere Bijbelvertaling (The Message van Eugene Peterson) las ik dat je aan mensen met gebroken harten veel boeketten met bloemen moet geven! Dat vond ik zo bijzonder! Het is inderdaad echt waar dat er veel troost nodig is na een traumatische gebeurtenis. Laat staan als je een leven lang geleden hebt onder intimidatie en manipulatie!

Antoine en ik hebben zelf ook veel troost ontvangen. En daarom willen we graag anderen troosten die dat zo nodig hebben!

Maar de uiteindelijke innerlijke heling komt van de Vader zelf! Goddelijke troost zoals een moeder haar kind troost en heling van de wonden die in het leven opgelopen zijn kunnen alleen door de Here Jezus worden geheeld! Daarom ben ik zo blij dat God mij met deze droom bemoedigde dat Hij zelf ervoor zal zorgen dat mensen die in hopeloze situaties verkeren zullen genezen!

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as.

(NBG)

You need Adobe Flash Player to view this content.


Categorie├źn: Comfort/Troost