Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

Restoring and pioneering/Herstellen en pionieren

Geplaatst op 8 januari, 2017 om 22:40

Last week my daily walk looked like Mieke-in-her-teens. I wanted to walk amongst the boulders of the pier in Vlissingen. And there I went on my white trainers...! When I stood there after a bit of scrambling and some climbing exercises, it felt as if I was in a wild landscape. No order, no paths, no tarred roads, public gardens or parks. In my imagination I was in the situation of Genesis 1 where everything was (had become) formless and empty.The following link is interesting!

 

http://www.wereldgeschiedenis.com/schiep-god-een-chaos

 

Suddenly my thoughts went back to our time in Twente. I often cycled along a road that suddenly led to an unpaved path. At the time I wrote the following in my journal: Now that we are living in the ' Twente ' region for a while, cycling and hiking over here is a time of discovery.

Everywhere you see new cycling paths and hiking trails. It happens regularly that you' start cycling on a paved road which turns into a dirt road or a footpath hardened with shells. Lots fun and rather nostalgic, but annoying when you're on a bike! A while ago I rode a long way in a hilly landscape on an unpaved path. Especially "climbing" is tough. It felt like cycling against the wind. Suddenly I rode back onto an asphalt road and I thought I had lost 50 kg! No wind, no sand, no stones ...! How refreshing!

 

Now I understand better what is meant in Isaiah 57: "Prepare the road."

Today is a new day and I'm going to follow this command!

I'm going to remove stones and rocks (= wrong mindsets) and then asphalting (= applying the everything-is-possible-for-those-who-believe thought!)

 

First of all I am going to ride there myself (= exercising the life of faith) so that after me, many people may enjoy the work of God in my life!

 

Read in your Bible:

 

Isaiah 57:14 NIV

And it will be said: “Build up, build up, prepare the road! Remove the obstacles out of the way of my people.”

 

Mark 9:23 (NIV)

Everything is possible for one who believes

Hebrews 11:1 (NIV)

 

Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.

.........................................................................................................................

Mijn dagelijkse wandeling afgelopen week leek op Mieke-in haar-tienerjaren. Ik wilde bij een pier hier in Vlissingen tussen alle rotsblokken lopen. En daar ging ik dan op mijn witte gymschoenen...!Toen ik er na wat klim- en klauter oefeningen tussen stond, voelde het aan alsof ik mij in een woest landschap bevond. Geen orde, geen wegen, geen aangelegde wegen, plantsoenen en parken. In mijn verbeelding was ik in de situatie van Genisis 1 gekomen waar alles woest en leeg was (geworden)...Voor achtergrondsinformatie over deze tekst is de volgende link wel interessant!

http://www.wereldgeschiedenis.com/schiep-god-een-chaos

 

Opeens dacht ik terug aan onze tijd in Twente. Daar fietste ik vaak over een pad dat opeens overging in een onverhard gedeelte. In die tijd schreef ik het volgende in mijn dagboek:

 

Nu we voor een periode in Twente wonen, is het fietsen en wandelen hier steeds een ontdekkingstocht.

Overal vind je weer nieuwe fietswegen en wandelpaden. Het gebeurt regelmatig dat je op een verharde weg begint te fietsen en dan plotseling op een zandweg met een schelpenpad als voetpad terecht komt. Heel leuk en nostalgisch, maar lastig als je met de fiets bent! Laatst had ik een heel eind een heuvelachtig landschap bereden op een onverhard gedeelte. Vooral “klimmen” is dan best zwaar. Het leek wel fietsen tegen de wind in. Plotseling reed ik weer op een asfaltweg en ik dacht dat ik 50 kg kwijt was! Geen wind, geen zand, geen stenen…! Wat een verademing.

 

Nu begrijp ik beter wat er in Jesaja 57 staat: “Herstel de weg.”

Vandaag is het een nieuwe dag en deze opdracht ga ik uitvoeren!

Ik ga stenen en rotsen (=foute gedachten-patronen) weghalen en daarna ga ik asfalteren (= toepassen van de alles-is-mogelijk-voor-wie-gelooft gedachte!)

 

Daarna ga ik er eerst zelf over rijden (=oefening in het geloofsleven) zodat na mij, velen kunnen genieten van het werk van God in mijn leven!

Lees in je Bijbel:

 

Jesaja 57:14 Het Boek

Maar wie op Mij vertrouwt, zal het land bezitten en mijn heilige berg erven.

Ik zal zeggen: Herstel de weg!

Haal de rotsen en stenen weg!

Maak een goed begaanbare hoofdweg klaar voor de terugkomst van mijn volk uit gevangenschap.

Marcus 9:23 (NVT)

Alles is mogelijk voor wie gelooft

Hebreeën 11:1 (NBG)

Het geloof nu is het bewijs der dingen, die men hoopt,

en het bewijs der dingen die men niet ziet.

 


 

 

 

 

 

 

Categorie├źn: Childlike trust/Vertrouwen als een kind