Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

Contact

Geplaatst op 21 november, 2016 om 2:15

Contact

I read an article in a magazine where the reader was encouraged to surprise someone else. That gives positive energy! For example, in a restaurant you can pay for the coffee of the next person who comes in. We have often experienced that in the UNITED STATES. It is their lifestyle. It is perfectly normal for them to pay for someone else’s groceries or they take you out to dinner or to a restaurant or they offer you their second home to live in for a few months.

 

It is a way to make contact and we need that connection. Being alone for a while is good and sometimes necessary in order to concentrate on work or study or to be able to come to your senses but after that you long to be back with the people around you. In the Netherlands we very easily miss out on these beautiful moments. You walk through town, or sit in the train or go about your chores without speaking to anyone. The other day we went to a shop when the lady behind the counter asked me if I wanted to buy a cd by Jan Smit, when Antoine answered before I could say anything. He said that we were not interested, to which she replied that tastes differ and that in a relationship you should allow for different tastes.

I hesitated at her offer (I sometimes enjoy listening to Jan Smit on the radio) and told her that Antoine had surprised me by buying tickets for me and a good friend to go to a concert by Simon (by Nick and Simon.) This do indicate that we allow each other the freedom to enjoy the different styles of music that we like to listen to! The lady behind the counter thought it was an amusing conversation and said so when we left the shop. She said she found such a conversation more enjoyable than the many questions about the coupons and price differences. ...

 

Making contact is so simple. Even a chat at the bus stop or surprising someone in a restaurant. It should actually be quite normal but yesterday again I noticed how little that is done. A girl who sat down at my table with her laptop had ordered an espresso and I was just about to sample a delicious pumpkin quiche. I told her how wonderful it tasted and asked her if she wanted some. After I ordered a piece of quiche for her, we started chatting. WE HAD CONTACT!

An interesting conversation followed about travel, differences in culture and how we came to know God's heart ... ...

 

It was a special meeting. If you open yourself up you can create just as many occasions to make contact! The fun part is that you make two people happy! The other person who is being surprised by you and you yourself because you get positive energy from it! That makes you long for more!

 

 

..............................................................................................................................................

In het Flow magazine las ik hoe de lezer gestimuleerd wordt om de ander te verrassen. Dat geeft positieve energie! Je kunt bijvoorbeeld in een restaurant de koffie betalen voor degene die na jou binnen komt.

Nu hebben we dat in de USA al vaak meegemaakt. Die gewoonte is hun levensstijl. Daar vinden de mensen dat heel normaal om voor een ander de boodschappen te betalen of je mee uit eten te nemen naar een restaurant of je hun tweede huis aan te bieden om daar een aantal maanden in te wonen.

Het is een manier om contact te maken. En een mens kan niet zonder die verbinding. Even alleen zijn is goed en soms heel erg nodig om je te kunnen concentreren op je werk of studie of om tot bezinning te komen maar daarna verlang je weer naar mensen om je heen.

Toch zijn we in Nederland heel makkelijk in het voorbij lopen aan mooie momenten. Je loopt door de stad en zit in de trein of je doet boodschappen zonder iemand werkelijk even gesproken te hebben. We stonden pas af te rekenen bij het Kruidvat en de mevrouw achter de kassa vroeg ik of een cd van Jan Smit mee wilden nemen waarop Antoine mij al voor was met zijn antwoord en zei dat we daar geen behoefte aan hadden, waarop zij antwoordde dat smaken verschillen en dat je elkaar ook de ruimte moet geven om van muzieksmaak te verschillen in een relatie. Daar ging ik weer op door omdat ik aarzelde bij haar aanbieding ( ik vind het soms leuk om naar Jan Smit te luisteren op de radio) en haar vertelde dat Antoine mij had verrast door kaarten voor mij en een goede vriendin te kopen voor een avondje in het theater met Simon (van Nick en Simon). Daarin gaf ik aan dat wij elkaar echt wel ruimte geven voor verschillende stijlen van muziek die we graag beluisteren! De mevrouw achter de kassa vond het een amusant gesprek en zei dat ook tegen ons toen we vertrokken met onze boodschappen. Ze zei dat ze zo’n gesprekje leuker vond dan de vele vragen over de kortingsbonnen en prijsverschillen….

Contact maken is zo eenvoudig. Even bij de bushalte een praatje maken of iemand verrassen in een restaurantje. Het moet eigenlijk heel normaal zijn maar gisteren merkte ik weer hoe weinig dat wordt gedaan. Een meisje die aan mijn tafel erbij kwam zitten met haar laptop had een espresso besteld en ik zat net te proeven van de overheerlijke pompoenen quiche. Ik vertelde haar hoe heerlijk die smaakte en vroeg of ze er ook zin in had. Toen ik ook een stuk quiche voor haar ging bestellen, raakten we in gesprek. WE HADDEN CONTACT! Een diep gesprek volgde over reizen en cultuurverschillen en hoe wij Gods Hart hebben leren kennen……

You need Adobe Flash Player to view this content.


Het was een bijzondere ontmoeting.

Als je er voor open staat kun je zoveel gelegenheden scheppen om contact te maken!

En weet je wat zo leuk is: Je maakt twee mensen blij! De ander die je verrast en jezelf omdat je er positieve energie van krijgt!

DAT SMAAKT NAAR MEER!

 

Categorie├źn: A real relationship/Een echte relatie