Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

overzicht:  volledig / samenvatting

Zwak of sterk?

Geplaatst op 4 maart, 2021 om 4:15 Comments reacties (0)

Wat is het tegenovergestelde van slavernij? Vrijheid.

Toen we vorig voorjaar in de eerste lockdown terecht kwamen wandelde ik nog iedere ochtend met de hond van de overbuurvrouw langs het strand. Er heerste angst. En dat was het grootste probleem.

Mensen maken elkaar bang en als de media en de regering ook nog gaan meedoen dan is het hek van de dam.

Er heerst angst.

Ik hoorde het woord steeds in mijn hoofd...Angst psychose.

Hoe kom je uit die psychose?

Door wakker geschud te worden en zelf goed na te denken. Ga eens terug naar je kindertijd en denk na over gebeurtenissen die je bang hebben gemaakt. Waren het de oorlogsverhalen van je ouders? Of heb je zelf traumatische dingen meegemaakt? Is dit afgelopen crisisjaar angstig voor je geweest? Wanneer voel je je veilig?

Dit zijn allemaal vragen die je kunnen helpen om uit je angstgedachten te komen.

Dan nog een andere vraag:

Wat is het tegenovergestelde van intimideren? Veiligheid aanbieden door empathisch te denken.

Wanneer iemand je dreigt of gebruik maakt van intimidatie dan onstaat de neiging bij de ander om zo snel mogelijk veiligheid of bescherming te vinden. En de makkelijkste manier om dat te doen is die dreigende baas gehoorzamen. 

https://fijbes.nl/hoe-intimidatie-mensen-tot-gedrag-aanzet/#:~:text=In%20praktijk%20blijkt%20het%20tegenovergestelde,de%20hot%2Dcold%20empathy%20gap.

Velen kiezen voor een snel gevoel van veiligheid door te gehoorzaam te luisteren naar de intimiderende persoon.

Of het nu gaat om regels omtrent het eetgedrag in de Bijbel (wel of niet varkensvlees eten) of om een andere regel, als het intimiderend gebracht wordt, dan is het de gemakkelijkste manier om van dat nare gevoel af te komen door gewoon doen wat er gezegd wordt.

De zwakke mensen in de Bijbel eten alleen plantaardig voedsel en de mensen die veel bezig zijn met wetten worden dus zwak genoemd.

Een andere keer is het de zwakke die juist sterk wordt genoemd als Gods kracht daar doorheen werkt...

Als we zwak zijn in Hem is dat juist heel mooi.https://my.bible.com/nl/bible/328/2CO.12.9.NBG51

Ik denk dat het nu de tijd is om na te gaan of je bij de zwakken hoort of bij de sterken. 

De Here Jezus zegt dat alles wat de mond ingaat jou niet onrein maakt, maar alles wat uit je hart, gedachten en mond komt. Dat is een geestelijke onreinheid. Onvrede vanbinnen is erger dan een ziek lichaam...

Het is daarom goed om toe te geven dat je zwak bent. We hebben allemaal Gods genade nodig. Genade om niet bang te zijn, genade om te blijven geloven en genade om te vergeven. Er zijn op dit moment zoveel meningen die tegeover elkaar staan. Het bekvechten lijkt echt uit de hand te lopen. Vooral onder de gelovigen. Zie je nu dat dat de opzet was van de tegenstander?

De Here Jezus bidt: Opdat zij alles één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

https://my.bible.com/nl/bible/328/JHN.17.21

De wereld gelooft niet meer als zij zien hoe verdeeld wij zijn. De kerkmuren zijn gevallen. De mensen zijn de kerk uitgerend. En wat gaan we nu doen?

Zullen we de strijdbijl neerleggen en weer samen gaan aanbidden?!!!


Gedicht:

Wanneer je soms in tijden

Gods kracht niet meer bemerkt.

Het voelt alsof de Heil'ge Geest

niet langer in jou werkt...

 

Huil dan maar niet, want juist als jij

Gods kracht niet meer beleeft

maakt Hij jou in je zwakte sterk

omdat Hij om je geeft!

 

Wacht maar heel stil, geduldig af

tot jij Hem weer bemerkt

en jij in vreugdetranen zegt:

God heeft mijn ziel versterkt!

 

Mijn genade is u genoeg;

Want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht!

( 2 Korinthe 12: 9)

https://www.gedichtensite.nl/bijbelgedichten/14663-mijn-genade-is-u-genoeg


muggenziften

Geplaatst op 27 februari, 2021 om 1:35 Comments reacties (0)

Heb je weleens van het woord "pietluttig" gehoord?

Gisteren reed ik met de auto langs een groot reclame bord waarop stond: 

Er is een plan, waardoor Nederland weer open kan!

Dat vond ik een geweldige uitspraak en ik ging het direct invullen op mijn manier. Ik dacht direct aan de pietluttige dingen waarmee mensen elkaar op dit moment bevechten. Áls je niet lekker in je vel zit mag je blijkbaar wel gaan fitten op elkaar en muggenziften.

Wat is dat eigenlijk: Muggen ziften.

Betekend letterlijk muggen zeven en het komt uit de bijbel. Het binnenkrijgen van een mug die in het drinken kon zitten werd als probleem gezien door Joden omdat ze dan bloed binnen kregen daarom zeefde ze het drinken.

Er is een uitspraak van Jezus dat men wel de drank zeeft op muggen maar wel een kameel doorslikken. Dus eigenlijk iets heel onbenulligs doen, dat muggen zeven en de grote dingen over het hoofd zien.

https://www.startpagina.nl/v/maatschappij/vraag/272655/woord-muggenziften/

Zie je nu hoe we onze tijd aan het verdoen zijn door op elkaar te gaan zitten afgeven?

We hadden zomaar een spontaan gesprekje boven op de duinen in Domburg met een echtpaar en zij zei wel 5 keer dat zij ons zo'n bijzonder stel vond. En wij wilden niet eens vertellen dat we gelovigen zijn en onze energie halen uit de Heilige Geest en Zijn woorden die in de Bijbel staan...Waarom niet?

We zijn als gelovigen totaal geen goed voorbeeld.

We zijn aan het muggen ziften met elkaar en tegelijkertijd slikken we wel kamelen in. Wist je dat in een tijd als NU het allerbelangrijkste onze eenheid in de Here Jezus Christus is?

Dat we naar buiten een geluid laten horen en dat we allemaal samen 1 gebed bidden zodat Nederland en de wereld weer "open" kan!!!

Samen luisteren naar de Heilige Geest en de Here Jezus onze LEIDER en Verlosser volgen door HEM TE AANBIDDEN! 

We mogen nu met elkaar gaan vechten tegen die onzichtbare vijand  door onze verborgen wapens tevoorschijn te halen. Weet je hoe dat moet?

Lees maar in psalm 149.

In hun mond zijn de lofprijzingen voor God.

In hun hand hebben zij een tweesnijdend zwaard.

Daarmee kunnen zij wraak nemen op de vreemde volken

en ongelovige volken afstraffen.

Hun koningen zullen zij geboeid gevangennemen

en de leiders in ijzeren boeien slaan.

Zo wordt het vonnis dat God voorheen voorspelde,

aan hen voltrokken.

Dat is de eer voor hen die God trouw bleven.

Prijs de Here!

https://www.biblegateway.com/passage/?search=psalm+149&version=HTB
Een Dienaar

Geplaatst op 24 februari, 2021 om 4:20 Comments reacties (0)

 

Wie ben ik Vader?

Laat mij zien wie ik ben.

Ik besef dat ik me zelf nog maar slecht ken

Soms ben ik sterk en kan ik alles aan

Soms ben ik zwak en zoek ik waarheen ik moet gaan.

Dan is het zo donker om me heen

Maar heel diep vanbinnen

zegt een Stem

"Zie op Jezus alleen".

 

Een Dienaar dat was u o Heer

Zo wilt U dat ik ben

en daarom buig ik mij neer.

"t Is moeilijk mezelf te geven

Maar ik wil zijn zoals U en daarom geef ik me over aan U.

 

Wie ben ik Vader?

Laat mij gaan als Uw knecht

Maar soms is 't moeilijk te doen wat U zegt.

Soms ben ik blij en heb ik hoop.

Soms voel ‘k me stuk en zit ik met mezelf in de knoop.

Dan is het zo donker om me heen

En heel diep vanbinnen zegt Uw Stem

"Zie op Jezus alleen!"

 

Een Dienaar dat was u o Heer

Zo wilt U dat ik ben

en daarom buig ik mij neer.

"t Is moeilijk mezelf te geven

Maar ik wil zijn zoals U en daarom geef ik me over aan U. 

Toen Antoine door een moeilijke tijd ging en ik hem wilde steunen schreef ik op een dag deze tekst van het lied "Een Dienaar".

Het was dus een pittige tijd voor ons beiden. Maar zoals altijd komt er uit een moeilijke situatie altijd iets moois als je het in Gods Handen weet te leggen.

Het nummer "Een Dienaar" kun je vinden op de pagina -NIEUWS- van deze website. Ook op You Tube kun je naar Antoines mooie stem luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=41cxoGRS0k8


Maar nu even terug naar het lied.

Het geeft aan dat er eigenlijk 2 persoontjes in ons zitten. Misschien zitten er wel meerdere persoontjes in ieder van ons...We moeten allemaal toegeven dat we ambivalent zijn en het ene moment ons vanbinnen zwak voelen en op een ander moment het gevoel van "vleugels" te hebben. Dat voelt dan als een vlinder in Gods lentetuin!

Herken je dit bij jezelf?

Volgens mij is het nu echt tijd om transparant te zijn en te gaan ontdekken wie je werkelijk bent.

En tijdens die zoektocht zul je mooie en minder mooie karaktereigenschappen tegen komen. 

Weet je wat zo mooi is?

Als je op zoek bent naar je werkelijke zelf dan ontdek je dat je die alleen kunt vinden als je de Here Jezus gevonden hebt die jouw eigenheid wil herstellen. Dat kan alleen maar door Zijn genade.

Het wordt tijd om jezelf te vinden. Je ware identiteit. Dat je weerbaar wordt en je zwakke plekken durft te erkennen en ze terug te leggen in Gods Hart. In het meest wonderlijke deel van God waar de wedergeboorte plaatsvindt.

Ken je die plek al?

Daar word je hervormd in de MOEDERSCHOOT en word je opnieuw geboren. 

Dat proces van wedergeboorte kan in verschillende fases gaan. Een kreeft zie je ook meerdere keren vervellen in zijn leven en zo is dat ook met ons mensen. In geestelijke zin vervellen wij ook meerdere keren. Ook met de metafoor van de rups die verandert in een vlinder zie je dat er 3 fases zijn van verandering.

Vind jij ook tijd dat het tijd wordt om je werkelijke bestemming te vinden? Ik bedoel nu niet een bestemming zoals een nieuwe baan of het maken van een uitdagende wereldreis of een nieuwe woonplek. Nee ik bedoel je geestelijke bestemming van het vinden van jouw eigenheid, jouw werkelijke zijn. Jouw herstelde identiteit, wie jij werkelijk bent.

Lees je even mee?

Het gaat U niet om offers of geschenken,

U vraagt niet om brandoffers

of offers om zonden weg te nemen.

Voor U telt mijn gehoorzaamheid.

8 Toen zei ik:

‘Hier ben ik,

in de wet werd al over mij geschreven.

9 Mijn hele hart verlangt ernaar

uw wil te doen, mijn God.

Uw wet is mijn leven.’

10 Ik vertel de blijde boodschap

van uw liefde en rechtvaardigheid

in de samenkomsten.

Psalm 40: 7-10

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalmen+40&version=HTB


 

 

Een veilige reis

Geplaatst op 20 februari, 2021 om 1:25 Comments reacties (0)

Zie jij ook weleens tegen de volgende dag op?

Ik ga altijd eerst slapen en dan krijg ik vaak in de nacht inspiratie voor de volgende dag. Dat is wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren...een heerlijk geheim van loslaten. 

Vannacht werd ik opeens wakker en hoorde ik duidelijk de woorden: "Het is een veilige reis".

Dat geldt voor je hele levensreis hier op de aarde.

Ik las over de Israëlieten die verlost uit de slavernij op weg gingen met Mozes. Voor hen uit ging een wolkkolom om hen de weg te wijzen en achter hen kwam iedere nacht de vuurkolom https://schilderschrift.nl/diversen/vuur-en-wolk/#comment-4269

Het was een uittocht, en toch een veilige reis. Een reis vol gevaren en achtervolgingen en toch...Ze werden beveiligd door God zelf!

Wat een mooie belofte is dit voor jou en mij.

Op dit moment mag jij je in je verbeelding ook voegen bij dat volk van Israël. Je mag mee met de Glorie van God. Hij beschermt zijn volk en allen die aanhaken! 

En weet je wat zo bijzonder is? Je hoeft niet te wachten. Je kunt nu meegaan. God is er al. Zijn Glorie is er al. Lees maar in Habakuk 3. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk%203&version=HTBZie je de foto? Deze maakte we op een avond in het voorjaar van 2020. Een hemels schilderwerk!!!

Iedereen was bang vanwege de eerste Lock down en wij zagen deze schitterende glorielucht...Het stroomde als het ware zo onze woonkamer binnen. De foto is namelijk genomen vanuit onze flat aan zee. Op het moment dat wij dachten dat de duisternis de aarde bedekte kwam God met Zijn aanwezigheid bij ons in de kamer om heel wat anders te vertellen. Natuurlijk is er duisternis. Het volk Israël werd ook op de voet gevolgd door de Egyptenaren en in de woestijnreis stond hen ook gevaar te wachten. Maar als ze dichtbij God en elkaar bleven dan was het een veilige reis.

En dat is ook gebleken. 40 jaren hebben ze rondgezworven in de veiligheid van Gods bescherming en hebben ze ondervonden dat Hij een betrouwbare God en eeuwige VADER is.

Zijn majesteit bedekt de hemel, de aarde is vol van zijn lof.

4 Hij schittert als het zonlicht, uit zijn handen schieten lichtstralen, daarin is zijn kracht verborgen.

5 Voor Hem uit gaat de pest en de koorts volgt Hem op de voet.

6 Hij staat en doet de aarde beven, Hij kijkt rond en laat volken opspringen van schrik. Oeroude bergen worden verpletterd, stokoude heuvels worden met de grond gelijk gemaakt.


Deze schilderijen zijn gemaakt door Enrike van der Linden – van der ZwaagHoe word ik succesvol?

Geplaatst op 17 februari, 2021 om 2:55 Comments reacties (1)

Hoe word ik succesvol?

Lang heb ik nagedacht op welke manier ik het meest succesvol zou kunnen zijn. Allereerst kwam die gedachte bij me op omdat ik altijd last had van stress gerelateerde klachten die mijn lichaam moe maakte en waardoor ik steeds vaker uitgeput raakte.

Ik had vaak last van lichamelijke klachten zoals hyperventilatie en een onbestemde druk op mijn borst en rugpijn, pijn in mijn armen en benen en vingers, aangezichtspijn enz.

Op die momenten ging ik mezelf afvragen wat ik zou moeten veranderen.

En weet je wat er uiteindelijk uitkwam? De oplossing zat niet zozeer in het veranderen van baan en mijn eigen bedrijf Vrije Vlinder beginnen. Nee, want ook daarin kon ik mezelf weer helemaal verliezen.

Ik kwam erachter toen ik steeds afstand nam van alles en dan inzag dat ik gewoon mijn unieke zelf mag zijn!

Gisteravond bijvoorbeeld, zat ik mijn eigen prentenboek van HARTY voor te lezen aan een kleuter. Ik kwam bij de bladzijde dat Harty vertelt dat zij er vanbuiten verdrietig uit kan zien terwijl ze vanbinnen toch blij kan zijn.

Dat is een geheim dat ik ontdekt heb!

Vanbinnen in mij is er zo'n innerlijke kracht ontstaan en een sterke nieuwe identiteit ontwikkeld, waardoor ik tijdens lastige omstandigheden niet meer onderuit gehaald kan worden.

Het gaat er echt niet meer om dat ik ga ontdekken hoe ik succesvol kan zijn maar hoe ik een vredestichter kan zijn. Mensen helpen om vrede en balans te vinden in zichzelf en met God onze Schepper! Er moet zoveel hersteld worden in het menselijk gedachtensysteem. Ik moet nog zoveel verhalen vertellen vanuit mijn eigen ervaring om te illustreren wat er werkelijk toe doet en wat echt GELUK is!

De meeste mensen denken nog steeds dat geluk te vinden is in omstandigheden die je moet leren omarmen en waarderen of juist moet veranderen!

Geluk heeft uiteindelijk niets te maken met omstandigheden omdat het innerlijke geluk te vinden is in jezelf.

Ik heb met verbazing gelezen over de zus van Corrie ten Boom die tijdens de tweede wereldoorlog in het concentratiekamp in Ravensbrück iedereen lag op te beuren terwijl ze zelf stervende was van de uitputting.

Dat noem ik innerlijke kracht!

Prachtig!!!

Ik hoop dat het denkpatroon van ons gaat veranderen.

Dat werkelijke vreugde en innerlijk geluk niet afhangt van dingen en omstandigheden maar van een innerlijke schoonheid en geluk die niemand van je af kan nemen...!!!

 

The planet does not need more succesful people

The planet desperately needs more

* peacemakers

* healers

* restorers

* storytellers

and lovers of all kinds!

Tot slot nog een indrukwekkend filmpje met het verhaal van de Joodse Eva die vertelt dat zij ontdekt heeft dat vergeving schenken een daad is van zelf heling.

https://www.youtube.com/watch?v=gdgPAetNY5U

 

 

Als NIEUW tevoorschijn komen!

Geplaatst op 13 februari, 2021 om 4:45 Comments reacties (0)

Als NIEUW tevoorschijn komen...Dat willen we toch allemaal na deze crisis? Hoe je door deze tijd heen komt is heel belangrijk. Kom je er bozer, bitter of angstiger uit? Of...Zit je nu als het ware in je cocon en vindt er straks een wedergeboorte plaats en zien we jou herboren tevoorschijn komen?!!!

Ik ben zelf al vele keren door zo'n proces van wedergeboorte gegaan en ook nu ervaar ik weer een tijd van bezinning, vernauwing om straks in een nieuwe open verruimde wereld tevoorschijn te komen. "Welke wereld bedoel je, Mieke?", vraag je jezelf misschien af.

Mijn ervaring is dat de omstandigheden niet afhankelijk zijn van je innerlijke verandering en groei.

Je kunt herboren tevoorschijn komen terwijl het in je leven ogenschijnlijk allemaal instort...terwijl iedereen boos en bitter is...terwijl...noem zelf maar allerlei doemscenario's op die je bedenken kunt. Weet je dat GOD BOVEN ALLES STAAT?! Hij is immers de Schepper van de hemel en de aarde. Ik las opnieuw het verhaal van Mozes die het volk meeneemt uit de slavernij van Egypte. En de grootste bescherming voor hen was overdag de wolkkolom en de vuurkolom in de nacht. Die vuurkolom bracht de vijanden in verwarring en zo was het mogelijk om door het wonder van "Het pad door de zee" te lopen.

Wil jij ook een wonder zien? Klem je dan vast aan dat volk; aan de GLORIE van God en wandel mee door het wonder! Gods vuur is achter je en overdag is er een engel in de wolkkolom die jou de weg wijst.Waarheen? Naar je volgende bestemming...en de eindbestemming weet je al!

Wat een heerlijk vooruitzicht! 

You need Adobe Flash Player to view this content.


De kunst van wachten.

Geplaatst op 6 februari, 2021 om 5:30 Comments reacties (1)

Hallo!

Dit is de 59ste dag in mijn dagboek.

IK HEB DIT DAGBOEK GESCHREVEN IN ENKELE JAREN. HET WAS VOOR MIJ EEN HULPMIDDEL OM MEZELF UIT HET DAL TE SCHRIJVEN WAAR IK ME OP DAT MOMENT BEVOND...

LEES JE MEE?

Wachten op de Here

Psalm 27 is mijn lievelingspsalm. Die psalm vertelt je dat je niet bang moet zijn voor welke situatie dan ook.

In dit geval wordt een oorlogssituatie beschreven, maar David is koning en zingt dat de Here zijn levenskracht is! Hij heeft dat ervaren in zijn leven. Hij heeft ook gemerkt dat de Here een schuilplaats voor hem is als alles hem te veel wordt. Dan voelt hij zich weer sterk na een periode van “schuilen”.

Ook heeft hij ondervonden dat ouders en naaste familie hem in de steek hebben gelaten, maar toch voelde hij zich niet alleen omdat de Here hem adopteerde als zoon.

Hij leerde in alles de Here te vragen wat de bedoeling was van de situaties waarin hij verkeerde.

Zijn verlangen was om op een rechte weg te lopen zodat zijn vijanden hem niet konden pakken. God had hem keer op keer gered.

Daarom wist hij dat deze periode van “wachten” het waard zou zijn om geduldig te blijven uitzien naar Gods hulp. Hij wilde ook nu weer sterk zijn door op de Here wachten.

Psalm 27:14

Wees sterk en wacht op de Here. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Here te wachten.

(Het Boek)


Wil jij ook wekelijks mijn dagboekoverdenking in je mailbox ontvangen? Wil je dan je emailadres even sturen via het contactformulier?


De veiligste PLEK

Geplaatst op 17 januari, 2021 om 2:25 Comments reacties (0)

Bangmakerij...ben je daar ook zo moe van geworden?

Zoeken naar antwoorden...je hoort zoveel verschillende geluiden!

De Bijbelse tijdlijn onderzoeken: "In welk moment leven we nu?"


Je wordt toch moe van al de verschillende stemmen, opinies, blogs, artikelen en filmpjes over alles wat de media aan je opdringt?!


Als stemmen jou bang maken, dan kun je jezelf overgeven aan een gevoel van verlamming en depressie en slavernij.

maar...Je kunt ook op zoek gaan naar veiligheid.

Weet je wat het allerheiligste moment is? Als je jezelf overgeeft aan de grote God die jou wil omarmen en je veilig wil laten voelen.

"Nee, maar dat is toch al te makkelijk", zul je zeggen. En toch is dat inderdaad de beste plek.

Maar hoe komt het dan dat je die rustige veilige plek nu niet kan vinden?

Mag ik je meenemen?

We gaan samen opnieuw beginnen. Naar het kruis. Daar leggen we alle lasten af, alle zorgen, alle verschillende opinies en ideeën over de eindtijd.

Dan lopen we in de tabernakel van David. We blijven staan bij het brandofferaltaar waar we gedenken dat de Here Jezus voor onze zonden gestorven is. Onze zorgen en onze eigen ideeën leggen we op de kop van het lam en in plaats van jouw leven wordt het leven van het lam genomen...zodat JIJ kunt leven! Daarna kun jij je nu voorbereiden om een priesterlijke taak te ontvangen.

Je loopt door naar het wasvat en reinigt je handen, je ogen en je oren en je gedachteleven en je ontvangt je priesterkleding en dan mag je het Heiligdom ingaan. Dat is een veilige plek.

Daar mag je het licht aansteken. In eerste plaats voor jezelf, en daarna voor je medemens. Je pakt een stuk van het brood van de tafel om het LEVEN tot je te nemen. Daarmee verbind je jezelf met de 12 broden die het volk Israël vertegenwoordigen!

Daarna loop je door naar het reukoffer altaar waar jij je heerlijke reukwerk=aanbidding offert aan de VADER.

Daar, tijdens die aanbidding, veranderen jouw gedachten en verlangens.

Je hebt je nu volgegeten als een hongerige rups die nu zichzelf tot innerlijke rust brengt in aanbidding. Een tijdelijke cocontijd breekt aan en daar geef je jezelf over aan Jezus Liefde. Daar...in die totale overgave en rust, vindt er een verandering plaats. Daar word je omgevormd. Je krijg je geestelijke vleugels en word je sterk gemaakt om zelf uit je geestelijke cocon te gaan breken.

En op dat moment scheurt ook het voorhangsel!!!

Want de openbaring van het offer aan het kruis is opeens niet meer dan "weetjes..." maar een echte belevenis geworden!!!

Het moment van uitbreken uit je cocon kan een aantal keren in je leven gebeuren, net als een kreeft die meerdere malen in zijn leven vervelt.

Als je denkt dat je toe bent aan een nieuwe cocon tijd dan raad ik je aan om vaak de stilte in te gaan. Alle social media uitzetten en gewoon samen met de Vader en de Here Jezus en de Heilige geest te gaan wandelen. 

Te zitten aan Jezus voeten en te luisteren...

Daar laat je de verandering toe en krijg je geestelijke vleugels en ontvang je ook de kracht om uit je cocon te breken. Je verstopplek verandert dan in het binnengaan in het aller Heiligste Kamertje van de Tabernakel. Dat heet het Heilige de Heilige. Ik noem dat sinds afgelopen week:

Het VEILIGE der VEILIGE.

Dat is de aller veiligste PLEK die je maar bedenken kunt. Is dat een plek om je te verstoppen en je verdekt op te stellen? Nee dat is de mooiste plaats naast je Hogepriester, de Here Jezus, waar je vergeving uitspreekt en verzoening bidt voor de mensen en tussen gelovigen en waarna je weer terug gestuurd wordt door de Heilige Geest om naar de ingang van de Tabernakel te gaan!

Daar mag je mensen uitnodigen om ook binnen te komen...Daar mag je ze tot bekering leiden en tot vergeving van hun zonden. Daar wordt het zaad gezaaid in hun harten...

Daar zal er door de Heilige Geest een bovennatuurlijke bevruchting plaatsvinden waardoor de nieuwe mens (=rupstijd) van boven af verwekt wordt en gaat groeien...

Daar zullen de mensen ook een verlangen krijgen om een priesterlijke bediening te krijgen en het Heiligdom binnen te gaan.

Jij mag met deze mensen meelopen en hen voeden en onderwijzen en voorgaan in aanbidding.

Dan mogen zij zich ook gaan ontpoppen om een rijk en blij leven te ontvangen: De rups die zich ontpopt tot een Vrije Vlinder!


De foto's zijn genomen in de studio/tabernakel van Jos en Monique Verwoerd.


Gelukkig Nieuwjaar

Geplaatst op 31 december, 2020 om 7:20 Comments reacties (0)

Een aantal jaren geleden droomde ik dat we naar de UK wilden gaan en ik alvast de kaart wilde bestuderen. Tot mijn schrik zag ik dat de landkaart van Nederland bijna geheel uit zeewater bestond. Alles was blauwgekleurd en alleen het uiterste zuiden in Limburg en een heel smal gebied in het oosten bij Ootmarsum was nog land. Heel Nederland was dus ondergelopen en veranderd in een grote zee.

Waar moeten alle mensen naartoe vroeg ik me af?


Ik denk dat de geleerden van deze aarde zich dat ook afvragen. Zij zijn op zoek gegaan naar een oplossing om de aarde te redden en denken er goed aan te doen om de wereld populatie te verkleinen.

Of de SCHEPPER van de Hemel en aarde er ook zo over denkt, is een hele andere vraag.

Misschien is het goed om eens te kijken wat de Bijbel zegt.

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romeinen+8%3A19&version=HTB

Het is heel belangrijk om je nu niet in slaap te laten sussen maar wakker te blijven. Net zoals de wijze meisjes die verlangend uitkeken naar de komst van hun Bruidegom in de gelijkenis van de 5 wijze en 5 domme meisjes.

Op dit moment zie je dat mensen door angst opgejaagd worden en vanbinnen verlamd raken door de stress en de druk die er vanbuiten op hen gelegd wordt. Als je niet meer goed kunt nadenken vanwege de stress en angst, kun je gemakkelijk "dom" gemaakt worden en in slaap gesust worden.


Naar wie luister jij?

Is je oor gewend om naar de Heilige Geest te luisteren?

Of luister je naar Jan en Alleman?

Wie is jouw RAADGEVER? Is dat Koning Jezus? Is hij jouw wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst? Mag Hij jouw hart helen? Zodat je niet meer heen en weer geslingerd wordt door allerlei verschillende meningen die zich aan je opdringen?

Wij hebben in de afgelopen 25 jaren geleerd om zelfstandig te luisteren naar de Stem van de Heilige Geest. En dat is een hele zware oefenning geweest. Als we naar de raad van mensen hadden geluisterd hadden we al die bijzondere wonderen tijdens onze pelgrimsreizen nooit meegemaakt. Dan hadden we gewoon vertrouwd op ons eigen kunnen. Nu weten we wat het is om in totale afhankelijkheid te leven en aan de Hand van de grote VADER in de Hemel te lopen. Dat valt niet altijd mee als iedereen zijn/haar mening over je heeft.

Nu zijn we sterk in de kracht van de Here Jezus. We zijn zwak van onszelf maar sterk in Zijn opstandingskracht. Wat bijzonder om dat mee te mogen maken!

Onze VADER heeft ons hart geheeld en we willen niets liever dan Hem dienen in periode die gaat komen.

In alle onzekerheid is Hij onze Rots en vaste BURCHT.

You need Adobe Flash Player to view this content.

Wij schuilen bij HEM.

Hij is onze Redder en Heler en onze Toevlucht.

We wensen jullie allemaal een heel Gelukkig nieuw jaar toe,

in afhankelijkheid van Hem die ons iedere dag weer RAAD geeft!!!

 

Deel 2 ONS EIGEN KERSTVERHAAL in Tennessee, USA

Geplaatst op 28 december, 2020 om 0:45 Comments reacties (2)

 

ONS EIGEN KERSTVERHAAL IN TENNESSEE, USA                 

DEEL 2


Tennessee was prachtig in november en december!! De herfstkleuren in de bossen waren nog steeds mooi en overal was er die heerlijke geur van de herfstbladeren!

Jerry & Sally hadden in hun huis hun 2 tienerdochters gevraagd in een andere kamer te gaan slapen omdat zij ons een mooie kamer wilden geven. Maar de 2 tienermeisjes wilden dat zelf ook al doen! Wat een gastvrijheid!!!

In aanloop naar het Kerstfeest was Amerika vol van versieringen en voor Jerry & Sally een mooi moment om ons mee te nemen naar het prachtige OPRYLAND dat een enorme Kerstsfeer had met zijn 1.000.000 lichtjes!!! Toen ze ons trakteerden op warme chocolademelk in zo’n echte houten blokhut voelden we ons rijk om in het grote Amerika te zijn met deze lieve vrienden! Mieke kon het natuurlijk niet laten om even op even op de schaatsbaan te staan!

Een paar dagen later werden we gevraagd om mee te gaan naar THE MALL (prachtig winkelcentrum) Als bezit hadden we alleen nog maar 5 Amerikaanse dollars. Ook kwamen we erachter dat Jerry & Sally zelf ook geen geld hadden. Dus het was een wonder dat ze ons in huis hadden genomen! Ik wilde een geloofsdaad stellen zodat ik hun zoontje iets kon leren. Ik zei tegen hem: “Hier heb je 5 dollar en dan koop je wat je graag wilt hebben”. Hij zei: “Ik wil graag een cinnamon roll kopen en iets te drinken.” Na even nadenken keek hij mij aan en zei: ”Maar Antoine, dit zijn toch jullie 5 laatste dollars?! Dan moet je dat toch zelf bewaren?” En toen leerde ik hem een wijze les. Ik zei: “Jezus zegt: “Geef en u zal gegeven worden.” Dus als ik jou geld geef voor een cinnamon roll en iets te drinken, dan zal God met Zijn liefde ons geven wat wij nodig hebben.”

Hun zoontje keek mij vol verbazing aan en ik zag dat hij er emotioneel van was geworden. Die avond weer terug in hun huis, deden we een spelletje aan tafel. Als je een goede daad had verricht, kreeg je een ster. De kleine jongen was aan de beurt om zijn ster uit te delen. Hij zei tegen mij: “Antoine, ik geef jou mijn ster omdat jij je laatste 5 dollar aan mij gaf, zodat ik een cinnamon roll en iets te drinken kon kopen. Omdat ik dat ontzettend lief vond krijg jij mijn ster!” De les en boodschap die ik hem wilde geven was duidelijk aangekomen. Hij zou het nooit meer vergeten…Dat hoorde ik jaren later nog van Jerry!

Het was nu echt bijna zover! Kerst stond aan de deur! Jerry nam mij in vertrouwen en vertelde mij dat zij totaal geen geld hadden om iets voor Kerst te kopen en er geen kalkoen op tafel zou zijn. Jerry vroeg of we dat heel erg zouden vinden. Ik vertelde hem dat wij zo dankbaar waren dat zij ons in deze omstandigheden toch zo’n gastvrijheid wilden laten zien. Toen ik wist dat zij geen geld hadden heb ik gevraagd aan God om in te grijpen. Ik zei: “Heer! Deze lieve vrienden hebben ons in huis genomen en delen in wat zij hebben. Nu hebben ze geen geld voor Kerst. Maar het komt hun toe. Wilt U ingrijpen op een bijzonder wijze zodat wij met elkaar een prachtige Kerst zullen hebben?”

Ik had mijn gebed nog niet beëindigd en hoorde meteen Gods STEM duidelijker dan ooit:” Zij krijgen een cheque van 500 dollar!” Ik wist niet wat ik hoorde!!! Zo blij waren we! Ik vertelde het meteen aan Mieke wat God mij net verteld had. Hij had nu immers Zelf gesproken dat er een cheque zou komen van 500 dollar. Ook al zagen we nog niets, toch viel er een last van ons af.

Een paar dagen later kwamen we terug van een wandeling met “Spencer”, de rottweiler hond van de buren. Terwijl we ons een weg baanden door de sneeuw, kwamen de kinderen van Jerry & Sally naar ons toe rennen. Ze liepen over van enthousiasme!!! Ze schreeuwden bijna van plezier: “Antoine en Mieke, mijn ouders hebben een cheque in de bus gekregen van 500 dollar!! Nu krijgen we een prachtige Kerst! De hele familie was zo dankbaar voor dit wonder, en God had Zijn Woord gehouden!!! Op 1e kerstdag lagen er allemaal cadeautjes onder de boom. Ook voor ons! En de geur van heerlijk eten vervulde het huis. Het werd een onvergetelijke kerst waar deze familie het nu jaren later nog over heeft.

Een tijd later, toen wij alweer waren doorgereisd, kregen we post van Jerry & Sally.

Ze bedankten ons voor de tijd dat wij met hen als gezin hadden doorgebracht. Jerry vertelde dat hij en zijn Sally veel dichter tot elkaar waren gekomen. Ook vertelde hij dat de kinderen een zendingshart hadden gekregen en nog steeds alle verhalen vertelden die zij met ons hadden meegemaakt. Hij eindigde de brief met de woorden dat zij trots waren dat God ons naar hen toegestuurd had op de juist tijd!

Wat een prachtig Kerstwonder!

 


Rss_feed

0