Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

Als je eigen systeem gaat wankelen

Geplaatst op 26 juni, 2021 om 3:25 Comments reacties ()

Heel vaak laten mensen die pas christen zijn geworden een stukje genezing toe. Daarna verstoppen ze “de rest”. Er blijft veel pijn zitten. In een later stadium voelen ze zich dan “te groot” om geholpen te worden. Heel jammer! Je bent immers nooit te oud of te belangrijk om een Goddelijke operatie te ondergaan?

Als je eigen systeem gaat wankelen....

Ken je dat gevoel? Je denkt alles onder controle te hebben. Je hebt je zaken goed geregeld; je planning en timing komen perfect overeen…. Kortom, je zit “lekker in je vel.” Waar komt dat goede gevoel vandaan? Als het uit jezelf komt is het belangrijk om je leven eens goed te onderzoeken. Waarom doe je alles zo?

 

Alleen omdat je het zo (aan)geleerd hebt?

Volgens de Bijbel ben je dan bezig met je eigen godsdienst. Zulke regels vragen heel wat vroomheid, zogenaamde nederigheid en zelfkastijding. Dat is waardeloos. Je bereikt er alleen mee dat je uitgeput raakt of op een ander neerkijkt. Want jij doet het immers veel beter!

 

Waarom is de Here Jezus dan gekomen? Niet voor jou, want jij kunt toch immers alles zelf? Zie je nu hoe dwaas je bezig bent? Ben je een slaaf van tradities geworden of…leef je als een vergeven zondaar, uit genade?

Colossenzen 2:23

Die regels lijken wel heel mooi en wijs…. Zij zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde.

(Het Boek)

 

Hoe is het met jou?

Leef je nog uit je eigen kracht?

Dan staat jouw systeem nog zo vast als een huis. Als dat huis gebouwd is op de ROTS JezusChristus dan sta je stevig. Maar als je ontdekt dat het je eigen systeem is dat uit eigen kracht gebouwd is dan is je huis op drijfzand gebouwd. Als de stormen van het leven komen dan zakt je systeem in elkaar. Je huis, en al je werk, is dan opeens waardeloos geworden.

Daarom is het belangrijk om je eigen systeem te onderzoeken en waar nodig eerst af te breken en de ROTS te zoeken waarop je beter bouwen kunt. Dan sta je stevig als de stormen op je leven inbeuken.

Ontdek je steeds opnieuw weer dat je aanloopt tegen je eigen zwakte?

Wist je dat de aanklager, de duivel daar gretig misbruik van maakt?

 

Mijn grootste zwakte in mijn systeem was: mijn onzekerheid en gevoel van afwijzing. Ik liet mij daardoor steeds opnieuw intimideren. Pas toen ik 9 jaar geleden dit zwakke deel aan God gaf en hiervoor genade ontving, werd ik met dat zwakke deel geplant in de BAARMOEDER van God om ook met dat zwakke deel van mezelf wedergeboren te worden!

Nu leef ik niet meer voor een deel op de ROTS en voor een deel op het drijfzand....

Nu sta ik sterk in die genade.

 

Wil je meer weten?

Wil je ook met al je delen wedergeboren worden?

 

Je mag mij hierover mailen! Ik wil je graag helpen vanuit mijn ervaringen. Je kunt hier alles over vinden als je mijn e coaching traject gaat volgen.

https://www.vrijevlinder.net/contact


 

 


 

Ben je echt vrij?

Geplaatst op 6 mei, 2021 om 1:55 Comments reacties ()

Wat is het tegenovergestelde van slavernij?

Vrijheid.

 

Toen we vorig voorjaar in de eerste Lock down terecht kwamen wandelde ik nog iedere ochtend met de hond van de overbuurvrouw langs het strand. Er heerste angst. En dat was het grootste probleem.

 

Mensen maken elkaar bang en als de media en de regering ook nog gaan meedoen dan is het hek van de dam.

 

Er heerst angst.

 

Ik hoorde het woord steeds in mijn hoofd...Angst psychose.

 

Hoe kom je uit die psychose?

 

Door wakker geschud te worden en zelf goed na te denken. Ga eens terug naar je kindertijd en denk na over gebeurtenissen die je bang hebben gemaakt. Waren het de oorlogsverhalen van je ouders? Of heb je zelf traumatische dingen meegemaakt? Is dit afgelopen crisisjaar angstig voor je geweest? Wanneer voel je je veilig?

 

Dit zijn allemaal vragen die je kunnen helpen om uit je angstgedachten te komen.

 

Dan nog een andere vraag:

 

Wat is het tegenovergestelde van intimideren? Veiligheid aanbieden door empathisch te denken.

 

Wanneer iemand je dreigt of gebruik maakt van intimidatie dan ontstaat de neiging bij de ander om zo snel mogelijk veiligheid of bescherming te vinden. En de makkelijkste manier om dat te doen is die dreigende baas te gehoorzamen.

 

 

 

Velen kiezen voor een snel gevoel van veiligheid door te gehoorzaam te luisteren naar de intimiderende persoon.

 

Of het nu gaat om regels omtrent het eetgedrag in de Bijbel (wel of niet varkensvlees eten) of om een andere regel, als het intimiderend gebracht wordt, dan is het de gemakkelijkste manier om van dat nare gevoel af te komen door gewoon doen wat er gezegd wordt.

 

De zwakke mensen in de Bijbel eten alleen plantaardig voedsel en de mensen die veel bezig zijn met wetten worden dus zwak genoemd.

 

 

 

Een andere keer is het de zwakke die juist sterk wordt genoemd als Gods kracht daar doorheen werkt...

 

Als we zwak zijn in Hem is dat juist heel mooi.

Ik denk dat het nu de tijd is om na te gaan of je bij de zwakken hoort of bij de sterken.

 

De Here Jezus zegt dat alles wat de mond ingaat jou niet onrein maakt, maar alles wat uit je hart, gedachten en mond komt. Dat is een geestelijke onreinheid. Onvrede vanbinnen is erger dan een ziek lichaam...

 

Het is daarom goed om toe te geven dat je zwak bent. We hebben allemaal Gods genade nodig. Genade om niet bang te zijn, genade om te blijven geloven en genade om te vergeven. Er zijn op dit moment zoveel meningen die tegenover elkaar staan. Het bekvechten lijkt echt uit de hand te lopen. Vooral onder de gelovigen. Zie je nu dat dat de opzet was van de tegenstander?

 

De Here Jezus bidt:Op dat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.

 

 

 

De wereld gelooft niet meer als zij zien hoe verdeeld wij zijn. De kerkmuren zijn gevallen. De mensen zijn de kerk uitgerend. En wat gaan we nu doen?

 

Zullen we de strijdbijl neerleggen en weer samen gaan aanbidden?!!!

 

 

 

Gedicht:

 

Wanneer je soms in tijden

 

Gods kracht niet meer bemerkt.

 

Het voelt alsof de Heil'ge Geest

 

niet langer in jou werkt...

 

Huil dan maar niet, want juist als jij

 

Gods kracht niet meer beleeft

 

maakt Hij jou in je zwakte sterk

 

omdat Hij om je geeft!

 

Wacht maar heel stil, geduldig af

 

tot jij Hem weer bemerkt

 

en jij in vreugdetranen zegt:

 

God heeft mijn ziel versterkt!

 

Mijn genade is u genoeg;

 

Want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht!

 

( 2 Korinthe 12: 9)

 

 

 

Uit: Gedichtenbundel: Mijn genade is u genoeg


De links met tekstverwijzingen kun je vinden bij de blogpost van 4 maart 2021 ZWAK OF STERK. Deze blog heb ik opnieuw geplaatst onder de titel: Ben je echt vrij?

 

De zangers voorop!

Geplaatst op 16 maart, 2021 om 15:50 Comments reacties ()

Mensen willen naar buiten. Binnen zitten is toch maar niets als het te lang duurt. Daarom was het zo heerlijk dat het begon te sneeuwen en met flinke vorst daarna, konden velen op de schaats. Heerlijk naar buiten!

Ik verlang ook altijd naar buiten. Ieder weertype heeft zo zijn charme maar de zon op zee is toch wel het mooist. Gisteren stormde het en waren er grote schuimkoppen op het water en er waren mensen die graag even op de boulevard kwamen kijken.

Op dit moment is mijn lied van verlangen dat we met elkaar gaan zingen en een optocht gaan houden met vlaggen en banieren langs de zee. Al jaren droom ik daarvan. We komen al sinds 1996 in Zeeland en mijn droom is hier nog maar 2 keer uitgekomen toen ik gevraagd werd om mee te doen met het Vlissings Verzet.

Maar gisteren werd ik opgebeld en opnieuw met het Bijbelgedeelte geconfronteerd uit 2 kronieken 20. Daar waar verteld wordt dat er een strijd gaande is en dat niet de strijders voorop moeten gaan lopen maar de zangers!!! Wat een geweldig verhaal. Ik heb direct met Antoine gedeeld en het als gebed in de gebedsschaal gelegd,

Het verhaal is echt de moeite waard om te lezen! https://www.basisbijbel.nl/boek/2_kronieken/20

Het liedje van verlangen ging weer in mijn hart zingen en ik zocht op YouTube en vond het lied

In de Hemel is de Heer

Liedtekst

In de hemel is de Heer en zijn glans is als kristal.

Hij is de heilige van God en Hij heerst over 't heelal.

Er is macht in zijn woord, als de waat'ren bruist zijn stem!

Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw.

En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.

En aan U is de eer en de lof, want U regeert!

En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.

En aan U is de eer en de lof, want U regeert!

Miljoenen in gereedheid staan de engelen om zijn troon,

verbijsterend zijn sieraad en de schoonheid van zijn kroon.

Er is macht in zijn woord, als de waat'ren bruist zijn stem!

Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw.

En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.

En aan U is de eer en de lof, want U regeert!

En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.

En aan U is de eer en de lof, want U regeert!

U regeert in onze harten;

U regeert over 't heelal;

U regeert in heel ons leven;

U regeert overal!

U regeert!

U regeert!

Overal!

https://www.youtube.com/watch?v=SCrNkSyeCp0

Wat zou het mooi zijn om op een dag deze optocht te gaan maken. Op de boulevard met vlaggen. En de zangers voorop!!

 

 

Zwak of sterk?

Geplaatst op 4 maart, 2021 om 4:15 Comments reacties ()

Wat is het tegenovergestelde van slavernij? Vrijheid.

Toen we vorig voorjaar in de eerste lockdown terecht kwamen wandelde ik nog iedere ochtend met de hond van de overbuurvrouw langs het strand. Er heerste angst. En dat was het grootste probleem.

Mensen maken elkaar bang en als de media en de regering ook nog gaan meedoen dan is het hek van de dam.

Er heerst angst.

Ik hoorde het woord steeds in mijn hoofd...Angst psychose.

Hoe kom je uit die psychose?

Door wakker geschud te worden en zelf goed na te denken. Ga eens terug naar je kindertijd en denk na over gebeurtenissen die je bang hebben gemaakt. Waren het de oorlogsverhalen van je ouders? Of heb je zelf traumatische dingen meegemaakt? Is dit afgelopen crisisjaar angstig voor je geweest? Wanneer voel je je veilig?

Dit zijn allemaal vragen die je kunnen helpen om uit je angstgedachten te komen.

Dan nog een andere vraag:

Wat is het tegenovergestelde van intimideren? Veiligheid aanbieden door empathisch te denken.

Wanneer iemand je dreigt of gebruik maakt van intimidatie dan onstaat de neiging bij de ander om zo snel mogelijk veiligheid of bescherming te vinden. En de makkelijkste manier om dat te doen is die dreigende baas gehoorzamen. 

https://fijbes.nl/hoe-intimidatie-mensen-tot-gedrag-aanzet/#:~:text=In%20praktijk%20blijkt%20het%20tegenovergestelde,de%20hot%2Dcold%20empathy%20gap.

Velen kiezen voor een snel gevoel van veiligheid door te gehoorzaam te luisteren naar de intimiderende persoon.

Of het nu gaat om regels omtrent het eetgedrag in de Bijbel (wel of niet varkensvlees eten) of om een andere regel, als het intimiderend gebracht wordt, dan is het de gemakkelijkste manier om van dat nare gevoel af te komen door gewoon doen wat er gezegd wordt.

De zwakke mensen in de Bijbel eten alleen plantaardig voedsel en de mensen die veel bezig zijn met wetten worden dus zwak genoemd.

Een andere keer is het de zwakke die juist sterk wordt genoemd als Gods kracht daar doorheen werkt...

Als we zwak zijn in Hem is dat juist heel mooi.https://my.bible.com/nl/bible/328/2CO.12.9.NBG51

Ik denk dat het nu de tijd is om na te gaan of je bij de zwakken hoort of bij de sterken. 

De Here Jezus zegt dat alles wat de mond ingaat jou niet onrein maakt, maar alles wat uit je hart, gedachten en mond komt. Dat is een geestelijke onreinheid. Onvrede vanbinnen is erger dan een ziek lichaam...

Het is daarom goed om toe te geven dat je zwak bent. We hebben allemaal Gods genade nodig. Genade om niet bang te zijn, genade om te blijven geloven en genade om te vergeven. Er zijn op dit moment zoveel meningen die tegeover elkaar staan. Het bekvechten lijkt echt uit de hand te lopen. Vooral onder de gelovigen. Zie je nu dat dat de opzet was van de tegenstander?

De Here Jezus bidt: Opdat zij alles één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

https://my.bible.com/nl/bible/328/JHN.17.21

De wereld gelooft niet meer als zij zien hoe verdeeld wij zijn. De kerkmuren zijn gevallen. De mensen zijn de kerk uitgerend. En wat gaan we nu doen?

Zullen we de strijdbijl neerleggen en weer samen gaan aanbidden?!!!


Gedicht:

Wanneer je soms in tijden

Gods kracht niet meer bemerkt.

Het voelt alsof de Heil'ge Geest

niet langer in jou werkt...

 

Huil dan maar niet, want juist als jij

Gods kracht niet meer beleeft

maakt Hij jou in je zwakte sterk

omdat Hij om je geeft!

 

Wacht maar heel stil, geduldig af

tot jij Hem weer bemerkt

en jij in vreugdetranen zegt:

God heeft mijn ziel versterkt!

 

Mijn genade is u genoeg;

Want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht!

( 2 Korinthe 12: 9)

https://www.gedichtensite.nl/bijbelgedichten/14663-mijn-genade-is-u-genoeg


Een Dienaar

Geplaatst op 24 februari, 2021 om 4:20 Comments reacties ()

 

Wie ben ik Vader?

Laat mij zien wie ik ben.

Ik besef dat ik me zelf nog maar slecht ken

Soms ben ik sterk en kan ik alles aan

Soms ben ik zwak en zoek ik waarheen ik moet gaan.

Dan is het zo donker om me heen

Maar heel diep vanbinnen

zegt een Stem

"Zie op Jezus alleen".

 

Een Dienaar dat was u o Heer

Zo wilt U dat ik ben

en daarom buig ik mij neer.

"t Is moeilijk mezelf te geven

Maar ik wil zijn zoals U en daarom geef ik me over aan U.

 

Wie ben ik Vader?

Laat mij gaan als Uw knecht

Maar soms is 't moeilijk te doen wat U zegt.

Soms ben ik blij en heb ik hoop.

Soms voel ‘k me stuk en zit ik met mezelf in de knoop.

Dan is het zo donker om me heen

En heel diep vanbinnen zegt Uw Stem

"Zie op Jezus alleen!"

 

Een Dienaar dat was u o Heer

Zo wilt U dat ik ben

en daarom buig ik mij neer.

"t Is moeilijk mezelf te geven

Maar ik wil zijn zoals U en daarom geef ik me over aan U. 

Toen Antoine door een moeilijke tijd ging en ik hem wilde steunen schreef ik op een dag deze tekst van het lied "Een Dienaar".

Het was dus een pittige tijd voor ons beiden. Maar zoals altijd komt er uit een moeilijke situatie altijd iets moois als je het in Gods Handen weet te leggen.

Het nummer "Een Dienaar" kun je vinden op de pagina -NIEUWS- van deze website. Ook op You Tube kun je naar Antoines mooie stem luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=41cxoGRS0k8


Maar nu even terug naar het lied.

Het geeft aan dat er eigenlijk 2 persoontjes in ons zitten. Misschien zitten er wel meerdere persoontjes in ieder van ons...We moeten allemaal toegeven dat we ambivalent zijn en het ene moment ons vanbinnen zwak voelen en op een ander moment het gevoel van "vleugels" te hebben. Dat voelt dan als een vlinder in Gods lentetuin!

Herken je dit bij jezelf?

Volgens mij is het nu echt tijd om transparant te zijn en te gaan ontdekken wie je werkelijk bent.

En tijdens die zoektocht zul je mooie en minder mooie karaktereigenschappen tegen komen. 

Weet je wat zo mooi is?

Als je op zoek bent naar je werkelijke zelf dan ontdek je dat je die alleen kunt vinden als je de Here Jezus gevonden hebt die jouw eigenheid wil herstellen. Dat kan alleen maar door Zijn genade.

Het wordt tijd om jezelf te vinden. Je ware identiteit. Dat je weerbaar wordt en je zwakke plekken durft te erkennen en ze terug te leggen in Gods Hart. In het meest wonderlijke deel van God waar de wedergeboorte plaatsvindt.

Ken je die plek al?

Daar word je hervormd in de MOEDERSCHOOT en word je opnieuw geboren. 

Dat proces van wedergeboorte kan in verschillende fases gaan. Een kreeft zie je ook meerdere keren vervellen in zijn leven en zo is dat ook met ons mensen. In geestelijke zin vervellen wij ook meerdere keren. Ook met de metafoor van de rups die verandert in een vlinder zie je dat er 3 fases zijn van verandering.

Vind jij ook tijd dat het tijd wordt om je werkelijke bestemming te vinden? Ik bedoel nu niet een bestemming zoals een nieuwe baan of het maken van een uitdagende wereldreis of een nieuwe woonplek. Nee ik bedoel je geestelijke bestemming van het vinden van jouw eigenheid, jouw werkelijke zijn. Jouw herstelde identiteit, wie jij werkelijk bent.

Lees je even mee?

Het gaat U niet om offers of geschenken,

U vraagt niet om brandoffers

of offers om zonden weg te nemen.

Voor U telt mijn gehoorzaamheid.

8 Toen zei ik:

‘Hier ben ik,

in de wet werd al over mij geschreven.

9 Mijn hele hart verlangt ernaar

uw wil te doen, mijn God.

Uw wet is mijn leven.’

10 Ik vertel de blijde boodschap

van uw liefde en rechtvaardigheid

in de samenkomsten.

Psalm 40: 7-10

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalmen+40&version=HTB


 

 

Hoe word ik succesvol?

Geplaatst op 17 februari, 2021 om 2:55 Comments reacties ()

Hoe word ik succesvol?

Lang heb ik nagedacht op welke manier ik het meest succesvol zou kunnen zijn. Allereerst kwam die gedachte bij me op omdat ik altijd last had van stress gerelateerde klachten die mijn lichaam moe maakte en waardoor ik steeds vaker uitgeput raakte.

Ik had vaak last van lichamelijke klachten zoals hyperventilatie en een onbestemde druk op mijn borst en rugpijn, pijn in mijn armen en benen en vingers, aangezichtspijn enz.

Op die momenten ging ik mezelf afvragen wat ik zou moeten veranderen.

En weet je wat er uiteindelijk uitkwam? De oplossing zat niet zozeer in het veranderen van baan en mijn eigen bedrijf Vrije Vlinder beginnen. Nee, want ook daarin kon ik mezelf weer helemaal verliezen.

Ik kwam erachter toen ik steeds afstand nam van alles en dan inzag dat ik gewoon mijn unieke zelf mag zijn!

Gisteravond bijvoorbeeld, zat ik mijn eigen prentenboek van HARTY voor te lezen aan een kleuter. Ik kwam bij de bladzijde dat Harty vertelt dat zij er vanbuiten verdrietig uit kan zien terwijl ze vanbinnen toch blij kan zijn.

Dat is een geheim dat ik ontdekt heb!

Vanbinnen in mij is er zo'n innerlijke kracht ontstaan en een sterke nieuwe identiteit ontwikkeld, waardoor ik tijdens lastige omstandigheden niet meer onderuit gehaald kan worden.

Het gaat er echt niet meer om dat ik ga ontdekken hoe ik succesvol kan zijn maar hoe ik een vredestichter kan zijn. Mensen helpen om vrede en balans te vinden in zichzelf en met God onze Schepper! Er moet zoveel hersteld worden in het menselijk gedachtensysteem. Ik moet nog zoveel verhalen vertellen vanuit mijn eigen ervaring om te illustreren wat er werkelijk toe doet en wat echt GELUK is!

De meeste mensen denken nog steeds dat geluk te vinden is in omstandigheden die je moet leren omarmen en waarderen of juist moet veranderen!

Geluk heeft uiteindelijk niets te maken met omstandigheden omdat het innerlijke geluk te vinden is in jezelf.

Ik heb met verbazing gelezen over de zus van Corrie ten Boom die tijdens de tweede wereldoorlog in het concentratiekamp in Ravensbrück iedereen lag op te beuren terwijl ze zelf stervende was van de uitputting.

Dat noem ik innerlijke kracht!

Prachtig!!!

Ik hoop dat het denkpatroon van ons gaat veranderen.

Dat werkelijke vreugde en innerlijk geluk niet afhangt van dingen en omstandigheden maar van een innerlijke schoonheid en geluk die niemand van je af kan nemen...!!!

 

The planet does not need more succesful people

The planet desperately needs more

* peacemakers

* healers

* restorers

* storytellers

and lovers of all kinds!

Tot slot nog een indrukwekkend filmpje met het verhaal van de Joodse Eva die vertelt dat zij ontdekt heeft dat vergeving schenken een daad is van zelf heling.

https://www.youtube.com/watch?v=gdgPAetNY5U

 

 

Als NIEUW tevoorschijn komen!

Geplaatst op 13 februari, 2021 om 4:45 Comments reacties ()

Als NIEUW tevoorschijn komen...Dat willen we toch allemaal na deze crisis? Hoe je door deze tijd heen komt is heel belangrijk. Kom je er bozer, bitter of angstiger uit? Of...Zit je nu als het ware in je cocon en vindt er straks een wedergeboorte plaats en zien we jou herboren tevoorschijn komen?!!!

Ik ben zelf al vele keren door zo'n proces van wedergeboorte gegaan en ook nu ervaar ik weer een tijd van bezinning, vernauwing om straks in een nieuwe open verruimde wereld tevoorschijn te komen. "Welke wereld bedoel je, Mieke?", vraag je jezelf misschien af.

Mijn ervaring is dat de omstandigheden niet afhankelijk zijn van je innerlijke verandering en groei.

Je kunt herboren tevoorschijn komen terwijl het in je leven ogenschijnlijk allemaal instort...terwijl iedereen boos en bitter is...terwijl...noem zelf maar allerlei doemscenario's op die je bedenken kunt. Weet je dat GOD BOVEN ALLES STAAT?! Hij is immers de Schepper van de hemel en de aarde. Ik las opnieuw het verhaal van Mozes die het volk meeneemt uit de slavernij van Egypte. En de grootste bescherming voor hen was overdag de wolkkolom en de vuurkolom in de nacht. Die vuurkolom bracht de vijanden in verwarring en zo was het mogelijk om door het wonder van "Het pad door de zee" te lopen.

Wil jij ook een wonder zien? Klem je dan vast aan dat volk; aan de GLORIE van God en wandel mee door het wonder! Gods vuur is achter je en overdag is er een engel in de wolkkolom die jou de weg wijst.Waarheen? Naar je volgende bestemming...en de eindbestemming weet je al!

Wat een heerlijk vooruitzicht! 

You need Adobe Flash Player to view this content.


Jouw Lock down

Geplaatst op 8 oktober, 2020 om 1:20 Comments reacties ()

Heb jij een roeping?

Ben je ervan weggelopen? Was het te moeilijk? Ben je tussen wal en schip geraakt?

Waar ben je bang voor?

Om opnieuw te beginnen?

Misschien heb je ooit de sprong gewaagd en ben je tussen wal en schip beland. 


Dan heb je eigenlijk een soort JONA ervaring ondergaan. Je bent in het water gevallen en je hebt je bestemming niet bereikt. Natuurlijk is God daar om je op te vangen. Hij bedenkt altijd wel iets om je ergens in een Lock down op te vangen. Hij bestuurt een grote vis en daar zit je dan. Gevangen in je eigen denken en gevangen in een situatie waar je denkt niet meer uit te kunnen komen.

Mag ik je dan nu een goed advies geven?

De meeste mensen gaan psychologische hulp zoeken als ze er niet meer uit komen en in een depressie dreigen te vallen. Maar als je voor je gevoel zo vast zit als een muur, in je eigen Lock down, je voelt je benauwd in de buik van de vis ...Wat moet je dan doen?

Het enige wat nog overblijft is roepen tot God en je beloftes waar gaan maken. Jona riep in zijn benauwdheid tot God en bad: "Here ik zal doen wat ik beloofd heb! Hij erkende het bestaan van God en ZIJN ALMACHT, Hij bekeerde zich dus van zijn rebelse houding en was angstig. Hij wilde zijn belofte nakomen. Wat hij eens beloofd had aan God wilde hij nu ook echt gaan doen!!!

En weet je wat er gebeurde?

God zorgde dat Jona aan wal terecht kwam. De vis spuugde hem uit op het strand en hij begon opnieuw met de roeping waarmee God hem geroepen had.

HEB JIJ OOK EEN ROEPING???

Ja natuurlijk. Iedereen is geboren met een speciale roeping. Een grote zichtbare taak in de maatschappij of in de kerk of thuis in het eigen gezin. Hoe mooi is dat?!!!

De psycholoog helpt je om weer orde en zicht in je leven te brengen door te ontrafelen waardoor je tussen wal en schip bent geraakt. God biedt een oplossing aan en stuurt een grote vis zoals in het Bijbelboek JONA beschreven staat. Daar in die Lock down komt hij tot bekering en roept tot God en daarna mag hij opnieuw zijn roeping oppakken en verder gaan met het leven zoals God hem had gegeven. Zo ben jij net als Jona nu ook in de buik van de vis, GODS BAARMOEDER, terecht gekomen en zit je voor je gevoel volledig vast.

Deze tijd gebruikt God voor jou om terug te keren tot je oorspronkelijke roeping.

Als je was gevlucht mag je nu roepen tot GOD. Hij is je VADER en je mag horen bij de familie van Jezus, de ZOON van God en die heeft de weg vrijgemaakt om verder te kunnen leven met het leven zoals het bedoeld is. Iedere muur wordt door HEM weggehaald en ieder bolwerk zal worden afgebroken en iedere vallei zal worden opgehoogd. Als je een sprong wilt wagen en je dreigt tussen wal en schip te geraken hoef je niet opnieuw die val in het water te ondergaan en de Jona ervaring opnieuw te beleven omdat er een ophaal brug voor je wordt klaargelegd: Het kruis van de Here Jezus die onmogelijke situaties mogelijk kan maken zodat je toch op dat volgende schip kan komen. Niet als vlucht, maar als volgende bestemming om je vooruit te helpen!! Je mag nu komen in je volgende bestemming. Er is groei in je leven. 

Eerst terugkeren naar je roeping en je belofte aan God en daarna op naar: THE NEXT MOVE

Heb je alweer zin gekregen in een volgend avontuur met GOD?

Ik wel!

Reactie van Antoine:

Ik heb best veel mensen gesproken in binnen en buitenland die voelden dat zij door God voor iets geroepen waren, maar het niet durfden. Sommigen zijn ook heel eerlijk en doen zich niet anders voor maar zeggen gewoon "Ik kon het niet". Anderen vroegen me vaak in het buitenland (daar zijn ze hier te trots voor, want hier willen ze altijd boven je staan) "Antoine, waar haal je dat roekeloze geloof vandaan? Ben je ermee geboren denk je?" Haha, nou dat is pure genade. Toen God ons riep in de jaren 90 heb ik geen vragen gesteld. Heb meteen gehandeld en gewacht tot Mieke ook wist dat het goed was. Dat ging snel! Nederlanders stellen eerst 16 vragen en dan.......moeten ze er eerst voor bidden����Tegen die tijd dat ze een antwoord hebben is God al doorgegaan naar een ander persoon����Als je een geloofsroeping hebt leer je snel te luisteren en snel te handelen! En.....heel vaak geen vragen stellen want dan komen er heel veel duvels tussen en weten alles weer weg te praten! Nee, het is niet altijd (zeg maar nooit) makkelijk maar het heeft ons vele wonderen gegeven! Het heeft ons veel van God's grote Almacht laten zien!


Kroon boven alle kronen

Geplaatst op 26 april, 2020 om 10:00 Comments reacties ()

Koningsdag 2020! Morgen is het koningsdag en viert Koning Willem Alexander zijn verjaardag!

In december hebben we met Kerst een nieuwjaarswens verstuurd naar familie, vrienden en kennissen. Het was een kroon. De KROON van Jezus met daarop de woorden: Amazing, Counselor, Eternal, Father, Prince of Wholeness. Dat zijn de namen van de Here Jezus die in Jesaja 9 staan beschreven. Ik (Mieke) heb de vertaling van The Message gelezen en die heb ik voor de Nieuwjaarswens gebruikt.

In deze tijd van onzekerheid kun je in je gedachteleven aan het wankelen gebracht worden als je je kroon vergeet te dragen. Als Jezus de Hoogste Kroon draagt, mag jij als Zijn dienstknecht ook een kroondrager zijn! Ik heb boven mijn tafel het bordje hangen: ALWAYS WEAR YOUR INVISIBLE CROWN. (Draag altijd je onzichtbare kroon)

In je geestelijk leven heb je de Here Jezus misschien al geëerd als Hoogste Koning maar in je ziel kunnen er nog allemaal innerlijke gevechten plaatsvinden.

Omdat je gewend bent dat je kunt bouwen op zogenaamde zekerheden, kan opeens je wereld op zijn kop staan! Mensen verliezen hun baan en inkomen. Wist je dat aardse zekerheid ook een gevangenis kan zijn als je erop bent gaan bouwen? 

Bouw je nog op onzekere rijkdommen en aardse verlangens? Of is de Here Jezus werkelijk jouw fundament?

Als je de Here Jezus ziet als jouw grootste KONING, dan bouw je mee aan een groots hemels bouwwerk dat ook op aarde steeds zichtbaarder wordt. 

Dat BOUWWERK kan niet wankelen. Dat staat vast op de Rots Jezus Christus! Hij is het fundament dat jou nooit laat wankelen. Dat is vooral in je gedachteleven heel belangrijk. Als dingen en mensen wegvallen in je leven is het zo nodig dat je ziel stevig staat op dat FUNDAMENT.

Hoe kan het dan zijn dat je nu aan het wankelen wordt gebracht?

Bouw je op aardse zekerheden die eigenlijk een gevangenis voor je zijn?

Of wil je echt vrij zijn en bouwen met het GOUD waar de Bijbel over spreekt.

Je kunt namelijk met je ziel ook blijven bouwen op je aardse zekerheden. Dan geloof je nog steeds in de Here Jezus, en je gelooft ook dat Hij de Hoogste Kroon draagt en je zingt ook liederen zoals "Jezus Overwinnaar" en "U zij de Glorie", maar in je hart voelt het heel dubbel. Dan ben nog niet bezig met GOUD bouwen...

Helaas...

dan bouw je nog met andere elementen:

hout verbrandt,

hooi en stro verbrand ook...

Lees maar in de Bijbel in 1 Corinthiers 3: 10-14

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+3&version=HTB


Daarom is het zo belangrijke om nu met je ziel te gaan bouwen met GOUD. Dat leer je door met je geest te gaan luisteren naar de Heilige Geest.

Dat is de arbeid van je ziel waar je dagelijks mee bezig moet zijn. Als je dat niet doet, dan verscheur je vanbinnen.

Op zich is het niet erg hoor als je eens scheurt. Ik ben heel vaak gescheurd vanbinnen omdat ik ontdekte dat ik nog bouwde op aardse zekerheden. Maar ik liet het toe. Ik liet dat proces van scheuren toe. Ik ontdekte dat de Here Jezus houdt van mensen met een gebroken harten en een gescheurde geest.


Je kunt alleen maar heel gemaakt worden als je eerst de gedachte toelaat dat je genade en innerlijke heling nodig hebt. Als je dat niet toelaat blijf je rondlopen met een gescheurd hart en dan ben je geestelijk invalide. Je loopt dan als het ware op 1 sterk been en de andere is geblesseerd. En als je door blijft lopen met een geblesseerde voet of enkel dan is je gezonde been overbelast en gaan beide voeten pijn doen. De een kan de ander niet opvangen.

Is het tijd om je te laten helen?

JA!!!

Nu is het tijd om toe te geven dat je nog maar voor de helft met Goud hebt gebouwd en met een ander deel in je leven nog steunt op schijnzekerheden en dus nog bouwt met hooi of stro of hout ...

Ik wil graag met goud bouwen op het fundament van de Here Jezus. Ik wil HEM helemaal dienen!

Hem alle eer geven!

Hem vertrouwen en alleen op HEM bouwen.

Bouw je mee?

Dan vormen we samen een geestelijk THUIS waar vele mensen nog heling zullen komen zoeken in de komende periode!!!Open de verborgen schatkamers.

Geplaatst op 29 februari, 2020 om 0:45 Comments reacties ()

Weet je dat in jouw eigen hart nog veel meer te vinden is aan gaven en talenten? Dingen die verstopt hebben gezeten omdat je nog nooit alle kamers van je hart hebt geopend voor Gods Liefde? Wat vreemd toch dat er altijd angst is in je hart om Jezus binnen te laten in die laatste kamertjes. Dat zijn je zwakheden waar je jezelf altijd voor verontschuldigd hebt: "Zo ben ik nou eenmaal". Maar De VADER wil juist opruiming houden in die kamertjes van je hart waar je Hem nog nooit echt helemaal hebt toegelaten. Want als je dat hebt gedaan dan verdwijnt je laatste vijand. Jouw grootste zwak wordt dan je grootste kracht.

Ken je dat verhaal van C.S. Lewis? In de kamer waar die kledingkast stond, gaan de 4 kinderen naar binnen en ontdekken dat daar achterin die kledingkast een deur zit die hen de weg wijst naar een compleet ander heerlijk leven!! Zo is het ook met ons levenshuis. Juist als je denkt dat je dat laatste kamertje maar dichthoudt voor de Liefde van Jezus, dan houdt je daarmee ook tegen dat je de deur vindt naar een compleet nieuw leven in VRIJHEID!!!

Ben je er klaar mee om een middelmatig leven te leiden? Verlang je ook om complete doorbraken te krijgen?

Ik wel! Ik heb de afgelopen jaren mijn laatste kamertjes van mijn hart geopend en nu ontdek ik dat er deuren zitten in mijn hart die leiden naar diepere schatkamers...plaatsen waar ik nog nooit eerder geweest ben! Dat kunnen persoonlijke gaven en talenten zijn die je nooit eerder ontwikkeld hebt omdat je werd tegengehouden door vloeken vanuit je familie lijn of door angsten of vanwege persoonlijke zonden die je nog nooit eerder hebt beleden aan de Here Jezus. Maar daar kun je ook hemelse wijsheden vinden die de VADER door Zijn Heilige Geest aan jou gaat openbaren!!!

Het wordt nu toch echt tijd om je diepste zwakten met een vertrouwd persoon te gaan delen en er samen voor te gaan bidden dat het laatste slot van jouw verborgen kamertje geopend wordt!!!

Durf je de sleutel te geven aan de Here Jezus? Mag Hij ook daar binnenkomen? Is het dan nu echt tijd dat je daarna die verborgen deur gaat vinden zoals de kinderen de deur in de kleidingkast vonden naar een diepere dimensie van het LEVEN? 

Wij hebben jarenlang 2 keer per jaar aanbiddingsconferenties gehouden in Petten aan Zee en in de Bron in Dalfsen. Dat waren heerlijke tijden waarin de Vader diepere lagen liet zien in ZIJN VADERHART. We zullen die tijden nooit vergeten en in ons hart groeit het verlangen naar meer!

We hebben de deur achterin de kledingkast gevonden. Maar er zijn nog meer deuren die leiden naar nog diepere schatkamers van God. Ga je mee op zoek?

Ik deel hieronder enkele overdenkingen die ik in mijn dagboek schreef naar aanleiding van deze conferenties:


Heiligheid

Hier in Joël 2 moet Joël profeteren. God wil een Heilige bijeenkomst. Wat kan ik daarnaar verlangen. Als wij aanbiddingsconferenties houden, staat de Heiligheid voorop. Dat is “nummer één” op Gods favoriete lijst van georganiseerde samenkomsten.

We hebben geweldige tijden gehad van diepe aanbidding waarin Onze Vader veel troost en genezing gaf maar ook nieuwe aanwijzingen voor de toekomst. Er was ook uitbundige lofprijs en er ontstonden spontane liederen en andere creatieve uitingen die door de Heilige Geest geïnspireerd waren. Er waren deelnemers die meededen met dans en expressie. Andere gingen spontaan meezingen of werkten een aanbiddingsgedachte uit met boetseerklei of maakten een prachtig schilderij!

De mensen reageerden hier heel positief op! Er was dankbaarheid voor zulke momenten van aanbidding waarin er een bijzondere ervaring was van intimiteit met God. Dit zijn onuitwisbare herinneringen die doen verlangen naar meer!

 

Joël 2:16b

Laat de Bruidegom uit zijn kamer komen en de bruid het bruidsvertrek verlaten…

Vers 23.

Hij geeft u weer de heilzame regen als teken van Zijn vergeving.

Vers 25.

Ik zal u de oogsten vergoeden die de sprinkhanen al die jaren hebben opgegeten.

 

Vers 28.

En daarna zal Ik op allen mijn Geest uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen krijgen.

(Het Boek)

Bruid en Bruidegom

Een “profetische aanbidding conferentie”, zoals wij die al sinds 1996 houden, zou je ook een “heilige bijeenkomst” kunnen noemen.

Altijd gebeurt er iets heel bijzonders.

De Bruidegom, Jezus, maakt graag tijd vrij voor een speciale tijd met Zijn Bruid, de gemeente van Christus. Ook de Bruid laat het er niet bij zitten! Nee, bij een feest hoort muziek, mooie aankleding, gezellig samen eten, drinken, napraten en samen bidden. Dat is nu precies wat de VADER graag ziet.

Hij wil dat wij tijd apart zetten. Een feest organiseren, een plek creëren waar de Bruidegom en de bruid elkaar kunnen ontmoeten. Natuurlijk kost dat geld. De discipelen vonden dat Maria te veel geld uit had gegeven voor de kostbare olie die zij uit liefde over Jezus’ voeten uitgoot. Ze vonden dat ze dat beter had kunnen besteden aan een goed doel. Maar Jezus antwoordde heel terecht: ”De armen heb je altijd.” Met andere woorden: “Het is juist goed wat Maria doet; ze aanbidt Mij”. Maria had daar veel geld voor over.

 

En weet je wat Gods reactie is als wij Hem aanbidden?

Dan komt er Goddelijke energie vrij! En die Goddelijke energie hebben we zo nodig! Daardoor ontvangen we nieuwe inspiratie om hulp te kunnen bieden aan de (geestelijke) armoede in deze wereld.

Wat is aanbidding toch belangrijk en waardevol!

 


0