Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

Hoe rood is jouw rode koord?

Geplaatst op 15 maart, 2020 om 0:50 Comments reacties ()

In deze tijd moet je echt geloof hebben. Iets doen en niet blijven zitten. Rachab deed dat ook. Ze zat niet stil. Ze had een huis vol mensen. Haar familie was bij haar. Ze had het rode koord uit haar bovenraam gehangen en daarom was ze veilig. Ze wilde niet bij haar eigen volk horen maar bij de Israëlieten. Dat was het volk dat door de Here God werd geleid. Daar had ze veel over gehoord en die God wilde zij ook dienen. Daarvoor zette ze haar eigen leven op het spel. Ze verstopte 2 spionnen van het volk Israël, en liet hen via het raam naar buiten vluchten...de stad uit! Terug naar Jozua, hun leider. De 2 spionnen hadden Rachab beloofd dat als zij de stad zouden invallen, Rachab en haar familie gespaard zou blijven. 

En dat gebeurde. De hele muur van de stad Jericho stortte in door de kracht van God. De Israëlieten hoefden alleen maar op hun ramshoorns te blazen en te juichen en te schreeuwen! God deed de rest! Alleen Rachab werd gespaard en verder werd iedereen omgebracht en zo kwam het volk Israël weer terug in hun land van de BELOFTE.

Waar sta jij op dit moment?

Sta jij ook voor een groot probleem? Wil je ook je land van belofte ingaan en zie je nu alleen een muur van problemen voor je?

Kijk dan eens naar deze geweldige Goddelijke daad. Voeg je bij het volk van God en ga mee lopen en blaas op je ramshoorn en schreeuw en juich voor de Allerhoogste en machtigste God en ga dan eens kijken hoe groot zijn Macht is! Zelfs Rachab de prostituee werd gered omdat ze meewerkte met de spionnen uit Israël en omdat ze het rode koord uit het raam liet hangen, deed ze daarmee een daad van geloof. Ze haalde haar familie in huis en daarom werd zij met haar familie gered.

Wat een verhaal...

Wat een voorbeeld van moed en geloof.

Heb jij, net als Rachab ook het rode koord uit je raam hangen? Als teken dat je bij Gods volk wil horen? Wil je ook zegen ontvangen en vrede in je hart? Wil je ook Gods liefde en nabijheid voelen? 


Lees dan eens in je Bijbel die mooie verhalen in Jozua 2 en 6.

En lees ook eens

Romeinen 8:31

Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn?

Staat God aan jouw kant? Dan hoef je niet bang te zijn. Rood is de kleur van liefde. Het rode koord stond voor de liefde van Rachab voor Gods volk. Ze wilde zich vastklampen aan die God van de Israëlieten. Ze wilde ook gered worden en ervan verzekerd zijn dat ze gered zou worden!

Heb jij ook het rode koord uit je raam gehangen?

Wil je ook kleur bekennen dat je gered wil worden? Dat de dood jou niet kan scheiden van de liefde van God?

Dat de Here Jezus overal doorheen sleept...door ieder gevaar...dat Hij jou draagt door ieder moment ...wat je ook meemaakt?

Rachab en haar hele familie werd gered.

Jij mag ook je rode koord laten zien. Jouw liefde voor de Here Jezus die jouw Redder is!

En is je koord verbleekt? Heb je hem al zo lang uit je raam hangen dat de kleur eraf is?

Dan mag je hem opnieuw een kleurbad geven en roder dan rood laten verven en opnieuw uit je raam hangen als teken van jouw liefde en geloof in God de Vader en de Here Jezus die jouw Redder is!

Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. 39 Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romeinen+8&version=HTBA

Als je rode koord weer rood is kan je hem opnieuw gebruiken!

Als je het rode koord net ontvangen hebt is hij nog nieuw!

Dan mag ik je zeggen dat je niet bang hoeft te zijn!

Nu niet en morgen niet en voor EEUWIG NIET. Want je hoopt op de Here Jezus en je gelooft in Hem en dan leef je dichtbij Hem en dan kan niemand en niets jou scheiden van die liefde en zorg en trouw.

Hangt het rode koord al uit je raam?

Dan heb je geen geest meer van angst gekregen omdat jouw rode koord uit je raam hangt! Lees maar in 2 Timotheüs 1:7

Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Timothe%C3%BCs+1&version=HTB

Je hebt de Heilige Geest gekregen die sterk is en vol van liefde en bedachtzaamheid.

Neem daarom iedere dag dat BOEK van LIEFDE in je hart en handen en laat je volstromen met die Goddelijke informatie die jouw geest sterk en bedachtzaam en vol liefde maakt!

Oude dromen met een nieuwe "flow"!

Geplaatst op 12 januari, 2019 om 5:55 Comments reacties ()

Oude dromen herleven..


Het is nog niet voorbij hoor als je de leeftijd van 60 bereikt!


Eerlijk gezegd herleven de oude dromen die nog niet zijn uitgekomen met een enorme nieuwe kracht, en kom ik in een gebedsflow zoals ik dat niet eerder heb gevoeld!

Vroeger droomden we over een WORSHIP center ergens in de buurt van Nashville in Tennessee in de USA. Omdat we op dat moment in 1995 in Ohio waren lag die droom wel voor de hand....

Maar sinds we in Israël  in 1998  in Jeruzalem het profetische woord kregen via Mahesh Chavda dat we 3 bergen zouden gaan beklimmen:

De berg van aanbidding (Worship) , de berg van gebed en voorbede (Intercession) en de berg van genezing (Healing), en dat allemaal vanuit het startpunt: Jeruzalem, zijn we vol goede moed verder gegaan.....

We beklommen jarenlang de bergtoppen van aanbidding en hielden op verschillende locaties profetische aanbiddingsconferenties met als doel om mensen in een intieme relatie te brengen met Gods Vaderhart.

De bergtop van voorbede volgde daar direct op en het is een hele klim geweest om die top te bereiken en vooral ook om daar met je geest en ziel te blijven!

Wonderlijk genoeg was ik jaren geleden op een punt gekomen dat ik niet meer kon...Ik was OP!

Op dat moment maakte ik deel uit van een vrouwen conferentie in Israël.

Toen ik in Israël op de berg Karmel stond en een prachtig uitzicht had over de haven, de zee en het land, was ik vanbinnen verdrietig.

Ik had zoveel moeite moeten doen om deze bergtop te bereiken!

Het afgelopen jaar was een dal-ervaring voor me geweest. En nu stond ik daar. Het overweldigde me en ik verlangde ernaar altijd zulke mooie vergezichten te hebben. Ik huilde, terwijl niemand mijn tranen zag. ”O Vader, mag ik naar de volgende bergtop zonder al die moeilijke dal-ervaringen?” vroeg ik.

Toen opeens hoorde ik God heel duidelijk:

“Spreid je vleugels uit en vlieg over de dalen heen naar volgende bergtoppen.”

Dat was een heel speciaal moment; echt iets om nooit te vergeten! Ken jij dat ook? “Mijlpalen” of “gedenkstenen” die jij je altijd zal blijven herinneren?

De berg van heling is nu ons einddoel.

Innerlijke heling die ook vaak een uitwerking heeft op de manier waarop je omgaat met lichamelijke klachten en gebreken. Vaak verdwijnen zelfs de lichamelijke gebreken op een wonderlijke wijze als je innerlijke heling ontvangt! Ik praat dan meer over psychosomatische klachten die opeens verminderen of zelfs helemaal kunnen verdwijnen: Lichamelijke ongemakken die een gevolg kunnen zijn van traumatische stress.

De droom om een worship center te bouwen is uitgebreider geworden en de focus ligt op het maken van muziek (MUSIC IS THERAPY) en het ontwikkelen van lesboeken die met behulp van creativiteit tot innerlijke heling kunnen leiden !

Het is allemaal volop in beweging!

Alleen de plek die wij zo graag willen bereiken om alles onder een dak te brengen lijkt nog ver van ons vandaan!


Maar we hebben goede moed.

God wijst ons de weg en zal de juiste paden openen om die plek te bereiken!


Soms heb je het gevoel dat je droom onbereikbaar is….

Maar ik heb geleerd dat in het diepste moment iets moois ligt verborgen!

Het gevoel van VERLIEZEN kan het mooiste moment van WINNEN zijn!

Omdat deze aarde niet ons “thuis” is, zegt Petrus dat we het ons hier niet al te gezellig moeten maken. Dat is alleen maar strelend voor ons ego.

Als je focus gericht is op je heilige wandel met Hem, dan valt alle aardse schoonheid daarbij in het niet. Gods sieraad is immers JOUW heilige wandel met Hem!!

Voor mij is het bovenstaande een hele diepe weg van innerlijke genezing geworden.

Meerdere keren heb ik Gods roepstem gevolgd om al mijn aardse genoegens achter me te laten. Dit gaf mij van binnen een gevoel van “dood-zijn”. Maar het heeft mij wel in grotere vrijheden gebracht.

Toen Jezus zich GOD VERLATEN voelde aan het kruis en stierf in diepe lichamelijke en innerlijke pijn, gebeurde er iets moois! De aarde scheurde door een aardbeving en op dat moment kregen de priesters vrije toegang tot de Allerheiligste plek van Gods Huis: Jouw ECHTE THUIS! Het gordijn dat scheiding maakte tussen en Heiligdom en de plek waar de God Zelf was (de gouden ark), SCHEURDE!

De aarde scheurde ook! De graven van overleden heiligen gingen open! Ze stonden op uit hun graf terwijl Jezus net was gestorven! Wat een tegenstelling! In Jezus' diepste moment gebeurden opeens allemaal wonderen! Nadat Jezus was opgestaan uit de dood, kwamen deze mensen in het openbaar tevoorschijn om hun getuigenis te vertellen en zich bekend te maken!

Wat gebeurt er in jouw diepste moment?

Wat gebeurt er als jij "sterft" aan jezelf?

Je wilt niet weten wat de gevolgen zijn...!!! En als je daarna geestelijk mag opstaan uit je "graf" en mag gaan leven in Gods HUIS, ga je pas echt LEVEN! Je wordt dan een heel nieuw mens en daarmee mag je ook anderen tot leven brengen!

Ik ben na het sterven aan mijzelf (mijn eigen "IK"), verlost van vele vooroordelen die ik bij me droeg.

Wat een genade om echt verlost te zijn van dat alles.

Ook jij bent geroepen om vrij te zijn!

Niet iedereen moet dezelfde weg gaan om tot volkomen overgave te komen. Antoine en ik hebben de roeping “eerst alles achter te laten” daarvoor moeten navolgen. Zo hebben we mogen ontdekken dat Gods Vaderhart ons werkelijke “THUIS” is, en nu mogen we velen de weg wijzen om ook tot die volledige overgave te komen.

Lees in je Bijbel:

Matteüs 27:50-53

Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.

Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen.

Voor de tweede keer...

Geplaatst op 23 juni, 2018 om 8:50 Comments reacties ()

"Je moet het voor een tweede keer doen!", stond er op een groot wandkleed geborduurd in mooie letters.

Ik keek goed naar het wandkleed en ontdekte dat het een uitbeelding was van het scheppen van de Nieuwe Hemel en de nieuwe aarde.

Toen ging ik nadenken over de uitspraak, die overigens in het engels was uitgewerkt: "You have to do it twice!".

Niet leuk als je bedenkt hoeveel moeite het God gekost moet hebben om de hemel en aarde te scheppen en daarna alweer te moeten toezien hoe de mensheid Zijn schepping verknoeit...

Toch is er voor God nooit een hopeloze situatie. Hij had zijn PLan al klaar toen Eva en Adam hun belofte braken. Ze konden niet gewoon gehoorzaam zijn. 

Hoe dat in mijn eigen leven precies zit weet ik niet. Ik weet wel dat ik veel dingen niet begrijp en dat er situatie's zijn die te wonderlijk zijn om te begrijpen. Grappig, want wij kregen als trouwtekst: "Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote ondoorgrondelijke dingen laten zien, waarvan u niet weet." Jeremia 33:1-3 Het gaat er in het leven ook niet om dat ik alles begrijp, maar dat ik Gods LIEFDE door alles heen zie:

Zijn onvoorwaardelijke Liefde.

We hebben in de jaren die achter ons liggen veel bergtoppen bereikt. Maar ook veel dalen gezien. Daar was het wel veilig maar soms ook  onherbergzaam!

In het jaar 2000 had ik voor mijn gevoel de hoogste bergtop bereikt.

We hadden net onze conferentie met het thema:

“De Bruid van Christus” achter de rug.

Ik had geen idee hoe we verder moesten. Dit was immers het grootste geluksgevoel dat ik had bereikt?

In de conferentie die daarop volgde liet de Vader mij zien dat Hij iets anders, iets nieuws, met ons van plan was. Dat vond ik eerst niet leuk om te horen, maar later ontdekte ik hoe wijs de Vader was. Hij gaf ons een dansgroep en daarmee hebben we hele mooie tijden beleefd. We kijken terug op prachtige tournees met Dreamdance, Mikamocha en Dance of the North, door Nederland, in de USA en Israël en Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk.

"You have to do it twice. Je moet het voor de tweede keer doen", kregen we als volgende opdracht.... Het was nieuw en fris en ook eigenlijk ook weer hetelfde als waar we daarvoor mee bezig waren geweest: Profetische kunst.

Het is heel belangrijk om zelf Gods stem te leren verstaan. Als je dan eens in onprettige situaties terechtkomt, kun je toch doorzetten. Ik bedoel hier:

Doorzetten om de wil van God te doen!

Herken je dat in je eigen situatie?

Gehoorzaam zijn door alles heen...

Hij weet immers welke volgende bergtop Hij voor jou in gedachten heeft!

Als je zoveel ervaringen hebt dat je Hemelse Vader goed voor je zorgt en dat Zijn eeuwige armen onder je zijn, dan kun je niet anders dan schuilen bij Hem! Het is zo de moeite waard om je geest te openen voor de gedachten van de Heilige Geest en niet te luisteren naar stemmen die je in depressies brengen!

Lees in je Bijbel:

Jeremia 42:6 

Of wij het nu prettig vinden of niet, wij zullen de Here onze God, tot wie wij ons richten, gehoorzamen. Want als wij dat doen, zal het goed met ons gaan.

(Het Boek)


 

Hieronder enkele foto's uit een fotoalbum van onze dansgroep Mikamocha en een oude flyer die ik gebruikte om mensen uit te nodigen voor een workshop nadat we hadden opgetreden met de Dansgroep. We hebben veel opnames van de optredens op video staan. Het zou leuk zijn om die eens over te zetten op DVD.Herstel in de kerk

Geplaatst op 4 juni, 2018 om 7:45 Comments reacties ()

Veel kerken lopen leeg…maar charismatische bijeenkomsten worden steeds groter. Hoe is dat mogelijk?

 

Jaren geleden kregen Antoine en ik in de USA contact met Aimee Kovacs. We nodigden haar uit om in het jaar 2000 met ons een conferentie op de Bron in Dalfsen te komen leiden met aanbidding en dans. Haar boekje was ook enorm inspirerend!

https://www.amazon.com/Dancing-into-Anointing-Aimee-Kovacs/dp/1560432772

Wat mij het meest raakte was dat onze conferenties het meest aansloten bij wat zij beschreef in haar boek over het herstel van Davids tabernakel.
Het Bijbelgedeelte uit o.a. Het Bijbelboek Amos is hier te vinden: https://revcamp.home.xs4all.nl/colmn015.htm

In de afgelopen 20 jaren hebben we veel gezien. De kerken begrepen het nieuwe model van Davids tabernakel nog niet en daarom weken veel creatieve/profetische aanbidders uit naar aparte samenkomsten.

Als je leest in de Bijbel was dat ook precies zo in de tijd van koning Davids regering. Het oude model van de tabernakel van Mozes bleef bestaan terwijl in de tent waar de ark van het verbond stond, een nieuw stijl van aanbidding was die David had ingesteld! Hij was dus koning en priester tegelijk!

Koning David had een groot en wijs hart!


Lees maar:

1 Kronieken 16:39,40

Ondertussen bleef de oude tabernakel van de Here op de heuvel van Gibeon gewoon dienst doen. David liet Zadok en zijn medepriesters daar de Here dienen. Elke morgen en avond brachten zij de Here brandoffers op het daarvoor bestemde altaar, precies zoals de Here het Israël had bevolen.

(Het Boek)


Wat is het mooi is om met wijsheid te spreken over het verleden. Alles wat bij de oude traditie hoorde, was niet per definitie fout. Je moet vaak een weg zoeken om het oude met het nieuwe te verenigen. Daar is wijsheid voor nodig! Wijsheid gecombineerd met liefde, kan enorme vernieuwingen brengen die heel positief zijn!

David uit de Bijbel is een voorbeeld van een wijze koning. Als hij na 7 jaren in Hebron te hebben geregeerd naar Jeruzalem verhuist, brengt hij grote vernieuwingen aan! De ark wordt opgehaald en in Jeruzalem gebracht.

De heerlijkheid van de Here is terug! Nu breekt er een glorierijke tijd aan. Er is een speciale tent voor de ark van het Verbond opgezet. Daar brengt David nieuwe offers aan de Here met gejuich, zang, geschal van trompetten, harp- en citermuziek, gerinkel van cimbalen en dans.

You need Adobe Flash Player to view this content.


Maar als je goed leest, schaft David de oude tabernakeldienst niet af! Hoewel er jarenlang geofferd werd zonder de heerlijkheid van de Here (de ark was immers gestolen) bleef men de Here trouw dienen. David hield die traditionele eredienst in stand! Dat is wijsheid!

Voel jij je geroepen om vernieuwing in de kerk te brengen, verwerp dan niet het oude model. Vraag de Here om een groot en wijs hart!

En wees vooral bereid om te wachten met het geduld van de Heilige Geest.

Want er zal een dag komen dat er een tijd aanbreekt waarop de oude kerken samen zullen gaan met de nieuwe stijl van aanbidding zoals in de tabernakel van David. Dat gebeurde immers vroeger ook al! Toen Davids zoon Salomo koning werd, heeft hij de nieuwe tempel gebouwd en daarin kwam de ark van het verbond te staan! Het oude model werd toen verenigd met het nieuwe model!

Wat een kunst is het om met vreugde uit te zien dat dat ook nu weer gaat gebeuren!

Ik ben er klaar voor!!!


Veilig bij God

Geplaatst op 29 december, 2017 om 4:05 Comments reacties ()

God chip

Op een van onze reizen zag ik een grote advertentie:

"Zorg dat je dier geen asielzoeker wordt en laat hem registreren".

Nu is het nog: "Chip je dier!"

Maar hoe zal het over een aantal jaren zijn?

Word het dan...

"Maak van jezelf geen asielzoeker en laat je registreren!"

Waar gaan we naar toe? Iedereen verlangt in deze gebroken wereld naar vernieuwing.

Hairplus voor nieuwe haargroei; botox voor een vernieuwde huid; hoger inkomen voor de aankoop van felbegeerde kleding, meubels, een groter huis of mooiere auto...

Waar ben jij mee bezig?

Verlang je ook naar iets nieuws?

Bedenk dat alles wat je aangeboden wordt een verkooptruc is om je aan deze aarde te binden. Als je bezig bent met -eeuwigheid denken- , zie je hoe betrekkelijk alle commercie is. Vaak ga je pas dieper nadenken over de zin van het leven als tragedie je levenspad doorkruist.

Waar draait alles bij jou om?

Heeft het te maken met je eeuwige bestemming?

Zo niet, dan raad ik je aan om dicht bij de Hemelse Vader te komen. Word stil en leer te luisteren naar Zijn zachte stem, de Heilige Geest! Hij zal je vertellen waar dit leven eigenlijk voor bedoeld is! Je zult Zijn liefde leren kennen en alleen nog maar willen ondernemen wat met Gods nieuwe wereld te maken heeft!!

Antoine en ik hebben in de afgelopen jaren heel wat perioden gekend dat we alleen konden steunen op God. We hadden geen andere voorziening, dan de Here alleen.

Hij wilde dat we uit Zijn bronnen leerden putten. We konden niet terugvallen op voorzieningen en gepland support.

Alles wat we ontvingen was een wonder van genade.

Het lijkt me heel erg moeilijk om te leven in een tijd dat je alleen kunt kopen als je een anti-christelijk merkteken moet dragen.

Gelukkig kan ik uit ervaring zeggen dat God mijn Voorziener is! Hij heeft ons geleerd om alleen op Hem te steunen. En..Hij heeft ons altijd met Zijn liefde omringt!

We hebben immers een GOD-chip!


Lees in je Bijbel

Openbaring 22:4

En (zij) zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voor hoofden zijn.

(Statenvertaling)


Openbaring 13:16,17

Verder liet (het beest dat op kwam uit de aarde) bij alle mensen, jong en oud, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of voorhoofd. Alleen mensen met dat teken-dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam- konden iets kopen of verkopen.

(NBV)

..................................................................................................................

God chip

On one of our travels I saw a great ad: "Make sure your animal is no asylum seeker, have it registered.”

Now it's still: "Chip your animal!"

But how will it be in a few years?

Will it be…

"Don’t become an asylum seeker, register!"

Where are we going to? Everyone is calling for renewal in this broken world.

“Hairplus” for new hair growth; Botox for a smooth skin; a higher income for the purchase of coveted clothing, furnishings, a bigger house or nicer car….

How about you?

Longing for something new?

Just remember that all you’re being offered is a sales trick to bind you to this earth. If you are thinking about – eternity - you will see how fleeting commerce is. Often you only start thinking about the deeper meaning of life when a tragedy crosses your life’s path.

What is your life all about?

Is it about your eternal destiny?

If not, then I suggest you get close to the Heavenly Father. Be still and learn to listen to his gentle voice, the Holy Spirit! He will tell you what this life is actually all about! You'll get to know His love and want to do only only those things that have to do with God's new world!!

In recent years Antoine and I have been in many situations when all we could do was rely on God. We had no other provision besides the Lord..

He wanted us to learn to rely on His sources. We could not rely on other sources and on planned support.

Everything we received was a miracle of grace.

It seems very hard to me to live in a time when you can only buy something if you wear an anti-Christian mark.

Thankfully I can say from experience that God is my provider! He has taught us to depend only on Him and He has always surrounded us with His love!

We have a GOD-chip!

Read in your Bible:

Revelation 22:4

And they shall see his face; and his name shall be in their foreheads. (KJV)

Revelation 13:16-17

It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. (NIV)

A miracle / Een wonder

Geplaatst op 15 november, 2016 om 20:30 Comments reacties ()

Last night I had dream:

I was tired and had to work in grade 3. The classroom looked dirty. I was stressed out and angry. I broke down ... and then? .... HELP CAME!!!

Together we cleaned the classroom and then we drove home pleased with each other. But along the way, something strange happened. Something that can only happen in a dream. I saw the whole classroom collapse, just like in an earthquake.

The people with me looked at me thinking: "Will she cry or laugh about it?!"

 

I cried but laughed through my tears ... it was, after all, only a product ... the most important part was the process of building lasting relationships!

 

To me lasting relationships are much more important than building a visible building or church. We all know that this earth will pass away and that God has already begun building his Kingdom. And that Kingdom will remain forever. It reminds me of yeast that the Baker puts in dough which makes the entire loaf rise!

If we as Christians to work together in a loving way without wanting to surpass each other, we are a wonderful example to other people. People like that have a desire in their hearts for the inner freedom that only Jesus can give!

 

Of course, product-oriented working is also important: the product being the Kingdom of God which becomes visible as Jesus returns with his bride to reign forever!

And do you know what is wonderful? We are already working together to make that Kingdom visible! Just think of that small amount of yeast that causes the dough to rise and that the bread (the product) is really beautiful!!!!

 

Read in your Bible:

Luke 13:20.21

Again he asked, “What shall I compare the kingdom of God to? It is like yeast that a woman took and mixed into about sixty pounds[ of flour until it worked all through the dough.”

 

.....................................................................................................................

Procesgericht of productgericht?

Vannacht droomde ik:

Ik was moe en moest gaan invallen in een groep 3. Het lokaal zag er vies uit. Ik was gestrest en boos. Ik brak...en toen?....KWAM ER HULP!!!

Samen maakten we het lokaal schoon en we reden daarna met elkaar blij naar huis. Maar onderweg gebeurde er iets vreemds. Iets wat alleen in een droom kan gebeuren. Ik zag dat het hele lokaal in elkaar stortte, net als in een aardbeving.

Degenen die bij mij waren keken naar me met de gedachte: "Zal ze gaan huilen of gaat ze erom lachen?!"

Ik huilde maar lachte door mijn tranen heen...het was immers maar een product...En het ging mij om het proces van opbouw van duurzame relaties!

Voor mij zijn duurzame relaties veel belangrijker dan het bouwen van een zichtbaar gebouw of kerk. We weten allemaal dat deze aarde zal ondergaan en dat God al begonnen is met het bouwen van ZIJN Koninkrijk. En dat Koninkrijk blijft voor eeuwig bestaan. Het lijkt op een beetje gist dat de bakker in zijn deeg stopt en dat doorwerkt zodat het hele brood gaat rijzen!

Als wij als christenen op een liefdevolle manier gaan samenwerken zonder elkaar te willen overtreffen, dan worden we met elkaar een prachtig voorbeeld voor andere mensen. Dat zijn degenen die diep in hun hart verlangen naar innerlijke vrijheid die alleen Jezus kan geven!

Natuurlijk is productgericht bezig zijn ook belangrijk: Dat product is het Koninkrijk waar God wat zichtbaar wordt als Jezus met zijn Bruidsgemeente terugkomt om voor eeuwig te regeren!

En weet je wat zo mooi is? We werken we nu al samen om dat Koninkrijk zichtbaar te maken! Denk maar aan dat kleine beetje gist dat zorgt dat het deeg gaat rijzen en dat het brood (het product) zo mooi maakt!!!!

Lees in je Bijbel:

Lukas 13: 20,21

Het Koninkrijk van God is als gist, dat in het deeg wordt gedaan. Het doet ongemerkt zijn werk, tot het deeg helemaal gerezen is.

The darkest hour / Als de nood het hoogst is

Geplaatst op 15 november, 2016 om 20:25 Comments reacties ()

“When the need is greatest, rescue is near", we say in Dutch. Or: the darkest hour is just before dawn.

 

Yesterday at the railway station a foreign man was panicking with some loose coins, trying to buy a ticket at the vending machine. He seemed completely lost when his card would not charge and his coins were swallowed up by the machine! He was ever so grateful when I helped him by calling the alarm number and asking for help! To him I was an angel come to his rescue…

 

Antoine and I have experienced that so often during our faith travels (often without a credit card!) How many rescuing angels we have been sent...!

 

It will be the same at the end of very hard times.

Jesus will stand on Mount Zion! He will be there with the people who have remained faithful Him in spite of everything. People who know the secret of worship. They have not been distracted but stayed faithful as Christians.

How God interprets numbers, I don't know.

However I read in the Bible that these faithful children of God sing together. It is a new song before the throne of God! A song like no earthling has ever composed on earth.

When I read the book of Revelation, I am encouraged by such texts. So it is possible to come forth out of the Valley of trials and disappointments completely pure.

Then you will follow Jesus wherever he goes; then you will wear the name of the Father on your forehead; then you will always speak the truth and you will be above reproach.

Then you have been redeemed by the Lord Jesus!

Read in your Bible

Revelation 14:1

Then I looked, and there before me was the Lamb, standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his Father’s name written on their foreheads. (NIV)

......................................................................................................................

 

Als de nood het hoogst is

"Als de nood het hoogst is, is de redding nabij", wordt vaak gezegd.

Gisteren stond er een buitenlandse man helemaal in paniek met wat losse munten en een ov chipkaart bij de NS betaalautomaat. Hij leek reddeloos verloren toen zijn kaart niet opgeladen bleek te zijn, en zijn munten opgegeten waren door de automaat! Wat was hij dankbaar toen ik hem hielp met bellen naar het storingsnummer en om hulp vroeg! Voor hem was ik een reddende engel....

Wat hebben Antoine en ik dat tijdens al onze geloofsreizen (vaak zonder creditcard!) ook meegemaakt! Hoeveel reddende engelen hebben wij al niet op ons pad gekregen...!

Zo zal het ook gaan aan het eind van zeer zware tijden.

Op de berg Sion zal Jezus staan! Hij zal daar zijn met de mensen die Hem dwars door alles heen trouw zijn gebleven. Mensen die het geheim van aanbidding kennen. Zij hebben zich niet af laten leiden maar zijn zuivere christenen gebleven.

Hoe God over aantallen denkt, weet ik niet.

Wèl lees ik in de Bijbel dat deze trouwe kinderen van God samen zingen. Het is een nieuw lied voor de troon van God! Een lied zoals niemand op aarde dat ooit heeft gecomponeerd op aarde.

Als ik in de Openbaringen van Johannes lees, word ik door zulke teksten bemoedigd. Het is dus mogelijk om uit het dal van beproevingen en teleurstellingen, zuiver tevoorschijn te komen.

Dan volg je Jezus waar Hij ook heen gaat; dan draag je de naam van de Vader op je voorhoofd; dan spreek je altijd de waarheid en valt er niets op je aan te merken.

Je bent dan door de Here Jezus vrijgekocht!

Lees in je Bijbel:

Openbaring 14:1

Ik zag het Lam op de berg Sion staan. Er waren honderdvierenveertigduizend mensen bij Hem. Zij hadden zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd.

(Het Boek)

God's tears / Gods tranen

Geplaatst op 15 november, 2016 om 20:20 Comments reacties ()

Jonah was sad. He was suffering from self-pity.

The tree that had suddenly came into his life to give him shade had disappeared just as suddenly as it had appeared. Miracles and wonders. People live and people die.

God gives; God takes away.

But God is not an indifferent ruthless God as some people think! No, compassion, patience and mercy are God's heart!

 

God's heart is huge. So large, that He called Jonah to account. He said: "Are you angry because that miraculous tree suddenly disappeared from your life? I'm sad because one hundred and twenty thousand people are likely to be lost."

Do you ever doubt God's love?

The story in the Bible about Jonah proves that the Father does not want to destroy His creation.

No. He loves everything that He has created.

He loves people, he loves animals ...

He cries when everything threatens to get lost!

 

Read in your Bible:

Jonah 4:10 and 11

But the Lord said, “You have been concerned about this plant, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. And should I not have concern for the great city of Nineveh,in which there are more than a hundred and twenty thousand people who cannot tell their right hand from their left—and also many animals?”

.......................................................................................................................

 

Gods tranen

 

Jona was verdrietig. Hij had last van zelfmedelijden. De boom die plotseling in zijn leven was gekomen om hem schaduw te geven was net zo plotseling weer verdwenen.

Wonderen komen en wonderen gaan. Mensen leven en mensen sterven. God geeft; God neemt.

Maar God is geen onverschillige meedogenloze God zoals sommigen denken! Nee, als je over medelijden, geduld en ontferming praat, dan is dát Gods hart!

Gods hart is groot. Zo groot, dat Hij Jona ter verantwoording roept. Hij zegt: "Ben jij kwaad omdat die wonderboom opeens weer uit je leven verdwijnt? Ik ben verdrietig omdat honderdtwintigduizend mensen dreigen verloren te gaan."

Twijfel je nog wel eens aan Gods liefde?

Dan is met het verhaal over Jona uit de Bijbel bewezen dat de Vader Zijn Schepping helemaal niet kapot wil maken.

Nee. Hij houdt van alles wat Hij gemaakt heeft.

Hij houdt van mensen, Hij houdt van dieren...

Hij huilt als alles verloren dreigt te gaan!

Lees in je Bijbel:

Jona 4:10 en 11

Toen zei de Here: ‘U hebt medelijden met uzelf omdat die beschermende plant is gestorven, ook al was het niet uw werk dat hij daar kwam en hem een kort leven was beschoren. 11 Waarom zou Ik dan geen medelijden voelen met die grote stad met meer dan honderdtwintigduizend mensen, die zich nergens van bewust zijn, nog afgezien van al die onschuldige dieren?’ ( Het Boek)

Surviving in order to LIVE / Overleven om te LEVEN

Geplaatst op 15 november, 2016 om 20:20 Comments reacties ()

We went to a film called "The Road". Such horrible images! And such a warning! What are we doing these days? We ruin our world and our children must live in it..

 

Awful! This film attracted many young couples. Many were crying during the movie. The world had been wrecked, everything was grey and broken. The people who were still left robbed each other or committed suicide. Others murdered people in order to eat them. Everything had to do with “survival.”

 

The film was about a father and his son. The mother had lost all hope and had ended her life. However, the fire of the Holy Spirit was burning in the child. The father had told the boy about Him, but also gave him the opportunity to kill himself. Life was not viable anymore. But the boy wanted to continue to help others and save those who crossed his path.

I feel like that little boy. Sometimes I find life really tough but I want to live and share God's love with those people who want to receive it.

How about you, are you a “survivor?”

Do you know what is so beautiful? God encourages you to carry on. We have a creative Father.

 

He can lead you to spiritual mountaintops.

That’s real LIFE!

 

.......................................................................................................................

 

Overleven om te LEVEN

Uit mijn dagboek: Antoine en ik waren enkele jaren geleden in Bath, Engeland

We naar de film “The Road” geweest. Wat een afgrijselijke beelden! En wat een waarschuwing! Waar zijn we in deze tijd mee bezig? We maken onze eigen wereld stuk en de kinderen moeten daarin verder leven.

Zielig! Deze film trok veel jonge stelletjes. Er zaten velen te huilen. De wereld was vergaan, alles was grijs en stuk. De mensen die nog over waren beroofden elkaar of pleegden zelfmoord. Anderen vermoorden mensen om hun vlees te eten. Alles draaide om ‘’overleven”.

De film gaat over een vader en zijn zoon. De moeder zag het niet meer zitten en was uit het leven gestapt. Toch bleef in het kind het vuur van de Heilige Geest branden. Zijn vader vertelde hem daarover maar gaf hem ook de kans om zichzelf van het leven te beroven. Het leven was niet leefbaar meer. Maar het jongetje wilde blijven om anderen te helpen en te redden die zij op hun pad tegen kwamen.

Ik voel me soms net als dat zoontje. Soms vind ik het leven heel zwaar maar ik wíl leven en Gods liefde overal delen met mensen die zich daarvoor openen!

En jij? Ben jij ook een "overlever"?

Weet je wat zo mooi is? God bemoedigt je iedere keer om door te gaan! Wat hebben we een creatieve Vader! Hij kan je steeds weer op geestelijke bergtoppen te brengen!

 

Dat pas echt LEVEN!

Fear / Angst

Geplaatst op 15 november, 2016 om 20:15 Comments reacties ()

Everyone is afraid of something: fear of natural disasters; fear of accidents; fear of a serious disease or war or fear of your neighbor, coworker, or of something else ....

 

So far I have found that everyone is doing his best to hide that fear or to defend himself as much as possible.

Some try to provide for themselves with many insurance policies and meticulously planning everything down to the smallest detail.

 

There are also people who go looking for danger. Perhaps out of free will or sometimes they are forced! The daredevils and the pioneers.

Some go very very deep like an enormous wave that sucks all the water into the deep and then lifts it up, splashing with tremendous power.

God has taken me through many depths.

I have allowed God to take me and lead me like one of those waves.

Life has made me richer and more powerful and I can now come forth splashing like one of those waves.

 

What should I fear?

 

If I live safely under the protective wings of Almighty God, I am safe!

Read in your Bible:

Psalm 27:1

The Lord is my light and my salvation—

whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life—

of whom shall I be afraid? (NIV)

Psalm 91:4,5

He will cover you with his feathers,

and under his wings you will find refuge;

his faithfulness will be your shield and rampart.

You will not fear the terror of night,

nor the arrow that flies by day, (NIV)

Lucas 12:7

Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don’t be afraid; you are worth more than many sparrows. (NIV)

Psalm 25:9-10

He guides the humble in what is right

and teaches them his way.

All the ways of the Lord are loving and faithful

toward those who keep the demands of his covenant. (NIV)

........................................................................................................................

 

Angst

Iedereen is wel eens ergens bang voor:

Angst voor natuurrampen; angst voor een ongeluk; angst voor een ernstige ziekte of oorlog of angst voor je buurman, collega of voor iets anders....

Ik heb tot nu toe ontdekt dat iedereen z'n best doet om die angst te verbergen of om zich zoveel mogelijk te verweren.

Men probeert zich in te dekken door veel verzekeringen af te sluiten en alles tot in de puntjes te regelen.

Er zijn ook mensen die de gevaren juist opzoeken. Misschien uit vrije wil of soms gedwongen! Dat zijn de waaghalzen en de pioniers.

Sommigen gaan daardoor heel erg de diepte in: zoals een grote golf de waterstroom eerst heel diep wegzuigt en daarna met een enorme kracht spetterend omhoog komt!

God heeft mij door vele diepten laten gaan.

Ik heb mij net als zo'n grote golf mee laten nemen zoals God mij wilde leiden.

Het leven heeft mij rijker en krachtiger gemaakt en ik mag nu net als die golf spetterend tevoorschijn komen!

Waarvoor zou ik nog bang zijn?

Als ik veilig leef onder de beschermende vleugels van de Almachtige God, ben ik veilig!

Lees in je Bijbel:

Psalm 27:1

De Here is mijn licht en mijn redder.

Voor wie zou ik dan bang zijn?

De Here is mijn levenskracht.

Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?

Psalm 91:4,5

Onder zijn vleugels vindt u

bescherming en een toevluchtsoord.

Zijn trouw is uw schild

en weert de aanvallen van de tegenstander.

U hoeft niet te vrezen

voor de angsten van de nacht,

noch voor de scherpe aanvallen overdag.

Lucas 12:7

Het zal vanzelf wel blijken hoe het werkelijk zit; wat verborgen is, zal aan de dag komen.

Psalm 25:10,11

Als wij Hem dan gehoorzamen,

zal elk pad waarop Hij ons leidt,

getooid zijn met zijn liefdevolle goedheid en waarheid.

(Het Boek)

Graag nodig ik je uit om ook mijn blogs te lezen op mijn website van Vrije Vlindercoaching:

http://www.vrijevlinder.net/apps/blog/