Antoine & Mieke Beiler

Blogpost

Blogpost

De zegen van GEVEN

Geplaatst op 1 februari, 2020 om 2:20 Comments reacties ()

Dit is de zesde dag in mijn dagboek.

IK HEB DIT DAGBOEK GESCHREVEN IN ENKELE JAREN. HET WAS VOOR MIJ EEN HULPMIDDEL OM MEZELF UIT HET DAL TE SCHRIJVEN WAAR IK ME OP DAT MOMENT BEVOND...

LEES JE MEE?

De oprechte gevers

Veel mensen weten niet wat echt geven is. Geven doe je met je hart. Je wordt er hopeloos blij en verlegen van als je de drang hebt om te geven. Daarna word je tegengehouden. Door je vriend, familielid of eigen gedachte. Je geeft minder, niet meer spontaan en het wordt dan meer berekenend en beredeneerd. Jammer, het gaat niet om wat je ervoor terugkrijgt maar het gaat om de vreugdedaad. De Bijbel noemt dat een offer omdat het je iets kost, maar wat maakt dat uit? Als je verliefd bent wil je toch ook alles delen? Weet je, ik heb veel weggegeven. Eigenlijk alles. Mijn huis en spullen waar ik veel waarde aan hechtte. Dat ging niet vanzelf. Er is heel veel aan voorafgegaan totdat ik tot die daad kwam. Ik leerde hoeveel vreugde er in het geven zat. God zag dat. Daar gaat het om. Daarna heb ik moeten leren om ook los te laten wat ik geschonken had. Dat tweede viel niet mee. Als je zonder je spullen zit waar je zo aan gewend was en het opeens met minder moet doen, is het een hele oefening om niet bitter te worden.

Ik heb ontdekt dat het goed is om in afhankelijkheid van God te leven. En God is een Beloner! Echt waar!

Exodus 20:3 U mag geen andere goden aanbidden dan Mij!

(Het Boek)

Hebreeën 12:2 Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons bestaan. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God.

(Het Boek)

Extra nieuws!

Als ik deze overdenking nog weer terug lees, dan ben ik ontroerd hoe onze Hemelse Vader altijd voor ons gezorgd heeft in die 25 jaren dat we in afhankelijkheid van Hem leefden. Nadat we in april 1995 onze banen en de huur van onze mooie flat in Woerden hadden opgezegd, zijn we in een soort 'Roller Coaster leven" terecht gekomen. Bij het volgen en dienen van de Here Jezus gelden hele andere wetten dan in de maatschappij. We hebben grote hoogten en diepe dalen meegemaakt en dat heeft ons leven totaal veranderd. Mijn leven is in ieder geval helemaal veranderd van een bange wettische jonge vrouw in een blije Vrije Vlinder in Gods TUIN! Dat moet je iedere keer weer "aanpakken". Dat is een Hemels cadeau! Het is een geweldig voorrecht om te mogen vliegen en fladderen in Gods Tuin! Ik was gisteren de hele dag grieperig en moe en toen werd ik 's avonds zó blij opgeschrikt door het blijde nieuws dat één van onze geestelijke dochters, Alice, zich gaat laten dopen en dat er direct 3 onbekeerde vrienden van haar dat goede voorbeeld willen volgen Dat geeft een intense blijdschap met een hemels traantje!!! Daarvoor is onze lieve Here Jezus aan het kruis gestorven en dat is de reden dat we hier op deze donkere wereld mogen leven...Om Zijn Glorielicht te verspreiden! Ik wens jullie een heel mooi weekend toe en een levenslustige nieuwe week in februari waarin we weer nieuwe wonderen van onze grote Hemelse VADER mogen verwachten!

Vind je het leuk om ook in mijn Dagboek te lezen? Vanaf januari 2020 ben ik begonnen om wekelijks een overdenking te sturen uit mijn/MIEKES DAGBOEK. Je kunt je alsnog opgeven om die wekelijkse e mails te ontvangen. Je kunt dat doen door je naam en e mailadres te geven via het contactformulier of door een e mail te sturen naar [email protected]

Onophoudelijk blijven vertrouwen

Geplaatst op 21 juli, 2018 om 22:30 Comments reacties ()

Nieuwe uitdagingen gaan gepaard met nieuwe zorgen. De keren dat ik mijn spullen inpakte om God te volgen, zijn niet meer te tellen. Heel vaak wist ik niet wat onze volgende woon- of verblijf plaats zou gaan worden. Ik moest gewoon blindelings vertrouwen dat de VADER de route al had uitgestippeld waar ik nog geen flauw idee van had. Hij had altijd een strak plan!

Ik kan me niet herinneren dat ik met blijdschap ging inpakken. Nee, ik deed het meestal met tegenzin. Als alles dan klaar was en onze inboedel ergens veilig was opgeslagen, voelde ik me weer vrij.

Heerlijk, reizen!

Na verloop van tijd werd dan duidelijk waar we zouden gaan wonen. Het waren boeiende jaren.

Jaren waarin ik heel vaak mezelf ben tegengekomen! Ik heb geleerd om God te vertrouwen!

Als Hij mij roept, dan zorgt Hij ook! Dat is precies het tegenovergestelde van “bezorgd zijn”!

Dat zijn kostbare ervaringen die voor altijd in mijn herinnering zullen blijven! En deze herinneringen neem ik mee in de nieuwe uitdaging van vandaag….

You need Adobe Flash Player to view this content.I want to lean,I want to lean

Lean on Your heart, Jesus


I want to lean,I want to lean

Lean on your heart Jesus....


Who is this?

Who is this?

Coming up from the wilderness?

Who is this?

Who is this?

Leaning upon the Beloved?


I choose to lean.....


I choose to trust....

 

Lees in je Bijbel:

Psalm 52:10,11

Onophoudelijk vertrouw ik op Gods goedheid en liefdevolle zorg.

Ik zal U altijd loven en prijzen.

(Het Boek)


Psalm 107:7 

Hij liet hen lopen op een goed begaanbare weg, die leidde naar een stad waar ook voor hen een huis was.

(Het Boek)Onbegrepen maar toch geroepen

Geplaatst op 18 december, 2017 om 14:35 Comments reacties ()


Voel je jezelf ook wel eens onbegrepen?


Ik denk dat Jozef en Maria zich ook erg onbegrepen en eenzaam hebben gevoeld in hun roeping. Zij wisten dat zij zorg mochten dragen voor het Koningskind. Maar ze konden niet eens een normale plek vinden om te overnachten. En Maria stond nog wel op punt van bevallen!!

Wat moet dat een desillussie zijn geweest. Allereerst die hele reis om zich te moeten laten inschrijven, daarna de zoektocht naar een slaapplek en daarna de bevalling in een stal. En toch was dat juist wat God bedoelde....de hemel moest op aarde komen! De schittering van hemelse glorie in de diepste donkerheid....
Dat is wat Jezus kwam doen. Hij wilde naar de diepste plekken op aarde..naar de koudste harten en naar de meest getraumatiseerde mensen waar iedereen zijn hoofd liever voor om draait. 

 

You need Adobe Flash Player to view this content.

Mozes was ook een onbegrepen man in zijn tijd. Als baby' gered uit het water, daarna opgegroeid in het paleis, werd hij “prins” genoemd.

Mozes had grote privileges en hij had daar zijn leven lang gebruik van kunnen maken. Hij had een gemakkelijk leven in weelde kunnen leiden.

Toch verkoos hij liever zijn roeping om zijn volk te redden dan alle aardse genoegens. Veel mensen, ook christenen, denken nog steeds dat een

“gezegend leven op de bergtop” inhoudt,

dat je zekerheden op aarde gewaarborgd zijn.

Mozes gaf al zijn zekerheden op om zijn missie in te gaan. Hij kreeg jarenlange oefeningen in de stilte.

Toen God hem uiteindelijk riep, was hij een “gebroken” man. Hij had geen ambities meer en wilde zelfs geen leider meer zijn. Dat was voor God het juiste tijdstip in zijn leven. Mozes heeft uiteindelijke zijn taak opgepakt en werd toch een "koning". Hij leidde immers zijn volk uit de slavernij. Wat een groot voorbeeld!

 

Lees in je Bijbel:


Hebreeën 11:24

Door het geloof heeft Mozes geweigerd om een zoon van farao’s dochter genoemd te worden. (Staten Vertaling)

Hebreeën 11:25,26

Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van de zonde. Hij vond het lijden voor Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte, want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. (Het Boek)

You need Adobe Flash Player to view this content.
Geef nooit op!

Geplaatst op 30 september, 2017 om 0:50 Comments reacties ()


Zoals de Here Jezus gezalfd was om Zijn werk te doen op aarde, zo ben jij ook geroepen. Als jij je leven hebt gegeven in Gods handen en je hebt je laten redden door genade, is er ook een opdracht voor jou! God zal je de kracht geven om je roeping te vervullen.


Veel mensen beginnen enthousiast met het dienen van God. Later haken ze af omdat ze teveel geconfronteerd worden met problemen. Dat kunnen persoonlijke, financiële, relationele problemen of familieomstandigheden zijn.

Antoine en ik zijn ook door diepe dalen gegaan. Omdat we als pelgrims voor God reisden zijn we vaak gestuit op onbegrip. We deden dingen die niet "gewoon" waren. We hadden vaak geen vaste woon-of verblijfplaats. Dat heeft hele bijzondere gebeurtenissen tot stand gebracht, want we waren open voor nieuwe ontmoetingen en belevenissen.

We hebben vanwege het onbegrip vaak gedacht dat wij iets niet goed deden. Daarom veranderden we een aantal keren de naam van onze bediening. Antoine heeft veel gevoel voor de juiste namen en hij kwam eerst in Ohio USA met de naam "Prophetic Worship Ministries". Na enkele jaren in volle glorie daarmee gewerkt te hebben merkten we dat het woord Profetisch erg beladen werd. We begonnen zo eenvoudig. We zongen en dansten op de genade van Jezus. We leefden als kinderen uit Gods Vaderhand! Maar mensen gaven een andere invulling aan deze woorden. Het bracht ons in een kramp en we veranderden de naam in "New Revival Ministries". Dat was precies wat er tijdens onze conferenties gebeurde. Er was een nieuwe kracht en heling en vreugde om God te aanbidden met alle creatieve uitbeeldingen!


Maar de tekorten in fiancieën waren groot en we kregen veel tegendruk op ons pad. Dat maakte het moeilijk om door te gaan en we gingen daarom een poos reizen en met onze dansgroep (Mikamocha en later Dance of the North) trokken we ook verschillende keren door de kerken in binnen- en buitenland. De roeping bleef! We waren nog steeds op reis net als Abrham en Sara en we wisten nooit waar we uit zouden komen. God was onze Reisleider en dat was voor ons genoeg reden om door te gaan.

Na een moeilijke periode zijn we opnieuw gaan beginnen onder de naam "The Glory Ministries" en de Glory Celebrations waren geweldig! Heerlijke dagen met de band van Paulus Hinoke waarin we samen God aanbaden met creatieve aanbidding. Eigenlijk bleven de vorm en inhoud steeds gelijk. De namen van onze Ministry veranderden omdat we ons vaak onzeker voelden vanwege tegenwerking van mensen.

Maar we hebben nooit opgegeven! Onze liefde voor elkaar en voor onze God was onverbrekelijk en Zijn Liefde was het die ons staande hield!

Gods roeping om Hem te dienen gaat nooit weg. 

Dat zal nooit verdwijnen.

Ben je de weg wel eens kwijtgeraakt?

Zoek dan de weg van herstel en innerlijke genezing zodat je er weer voor kunt gaan! Neem je verantwoordelijkheid weer op en ga staan in je zalving. Iedereen weet zelf over welk gebied God autoriteit gegeven heeft. En als je dat nog niet weet… bid er dan voor. Bid ook dat je werkterrein vergroot mag worden! God zal ook jou zalven om je opdracht in dit leven te vervullen!

Lees in je Bijbel:

Lucas 4:18,19

 

De Geest van de Here is op mij… de tijd van Gods genade is aangebroken.

(Het Boek)


1 Johannes 2:27


Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.

(NBV)

  


Childlike trust

Geplaatst op 9 november, 2016 om 15:30 Comments reacties ()

 

This BLOG was written by Antoine and me.

 

" They will soar on wings like eagles". (Isaiah 40:31b)

 

With this text from the Bible I (MIEKE) always think of taking off on an airplane. It is a thrill to experience that wonderful feeling of freedom again! There we go! A new adventure!

Have you ever felt like that? That's what Isaiah meant when he wrote about getting new strength in your daily life. Often you get into a rut and that creates a feeling of dullness or lethargy. That is suddenly broken if you dare to step into the new adventure that God puts before you. It can be applied to the workplace or home situation, or it can be a new direction in your life. Whatever it may be, God creates a (plane) eagle-experience in your life. It gives new hope. You may take off and experience a new adventure.

Because he who waits on the Lord will never have a boring life.

 

Boring…..?

 

The following is a story about our lives that Antoine posted on Facebook (Antoine John). It is only one of the many examples of all the adventures we have experienced in all these years.

I SAID TO THE FLIGHT ATTENDANT: I'M SORRY FOR THE DELAY BUT MY WIFE AND I ARE NOT GOING ON THIS FLIGHT! WE WANT OUR SUITCASES BACK!

O dear, that was a nice event in July 2000.

People often comment on the beautiful picture, which I posted on facebook. It is in the beautiful Lake District of England.

But before we got there quite a lot happened.

Mieke and I had two airline tickets to fly to Atlanta, USA. We had done that quite often since April 1995, but we did not know that things would go differently this time. Once on the plane we sat in our seats and I felt that we almost taking off. Suddenly I turned to Mieke and said: "We must get off! We're not going.”

Mieke looked at me with big eyes and I saw tears welling up. I had never done such a thing in my life before and we had flown before, but I felt that it was necessary. Mieke said, "But how is this possible? I have packed clothes for warm weather in the United States. Where are we going? " Sweetheart," I said, "I don’t know, but please trust me.” I called the flight attendant and told her that we were not flying. Her eyes went bigger and wilder and she said, "But we're going to take off." I told her that I knew it was a hassle, but that we wanted to leave and that we wanted our suitcases back.

Off we went then.

The people in the plane were given the unfortunate announcement that the plane was being delayed by us. There we stood at Brussels Airport. Mieke was in tears. We could not go back to our house because we had let out for 3 months. I suggested that we should go to a hotel and wait for God's instructions. The only thing Mieke wanted to do was to dive under the covers and never wake up anymore. It was heartbreaking to see her like that and all I could do was walk to and fro and pray to God for wisdom and help.

When I had found a quiet spot I prayed, "Father, give me wisdom! What should I do? " It doesn’t often happen immediately, but I heard His voice say: "Phone Tony & Genia!" These were friends in England whom had not visited since they had moved to another town.

I picked up the phone and dialed their number. "Hello" I heard Genia say. I said: "This is Antoine.", and right away she said: "Where are you? Not on the plane? " I said: "No, we felt that we had to get off because God has a different plan."

Genia hesitated for a second and said "Hallelujah! We need you here! " " When can we come? ", I asked her, to which the glorious answer was "Right away! "

(Talking about flexibility....!!!)

That was music to my ears! I ran upstairs and called to Mieke: "We have the answer as to why we had to get off the plane. We are going to the Lake District in England, to Tony & Genia." Mieke looked at me still teary-eyed and immediately became much merrier. After a good night's sleep, we left the next morning and took the ferry and the coach (bus) to the Lake District. When we arrived at the Lake District all I heard Mieke say was: "O this is beautiful! It is like heaven! How beautiful! "


We stayed there for several months. Every day I heard Mieke say, "Thank you Lord, that we were allowed to get off the plane to go to this heavenly, beautiful part of England."

For months we were able to serve all over England, we made new friends and had the time of our lives. And always waking up to that beautiful scenery around us!

 

It was quite a hassle on the plane and the hours afterward, but we got something in return! Yet another unforgettable experience. We have lost count of the number of times that we have been back to the Lake District. To us it is home! It was very good to put that wonderful photo of the Lake District on the cover of my album “ROAD OF GLORY.” I still enjoy looking at it.

 

It was a huge lesson in flexibility for me (Mieke).

Such experiences lead me to a higher level of trust!

 

......................................................................................................................

 

Hoe flexibel ben jij?

Deze BLOG post is door Antoine en mij samen geschreven.

"Zij stijgen op met vleugels als van arenden".(Jesaja 40:31b)

Met deze tekst uit de Bijbel moet ik (MIEKE) altijd denken aan het opstijgen van een vliegtuig. Het is een sensatie om dat heerlijke gevoel van vrijheid weer te beleven! Daar gaan we! Alweer een nieuw avontuur tegemoet!

Heb jij er ook zin in? Dat is wat Jesaja bedoelt als hij schrijft over het krijgen van nieuwe kracht in je dagelijks leven. Vaak kom je in een sleur terecht en ontstaat er een gevoel van matheid of lusteloosheid. Dat wordt opeens doorbroken als je durft te stappen in het nieuwe avontuur dat God op je pad brengt. Het kan op dezelfde werkplek of thuissituatie zijn, of het kan een heel nieuwe wending zijn in je leven. Hoe het ook is, God creëert een (vliegtuig) arend-ervaring in je leven. Daardoor krijg je nieuwe hoop. Je mag opstijgen en een nieuw avontuur tegemoet gaan.

Want wie de Here verwachten zullen nooit een saai leven hebben.

Hoezo saai....?

Het onderstaande verhaal over ons leven heeft Antoine geplaatst op Facebook (Antoine John). Het is maar 1 van de vele verhalen over alle avonturen die we hebben beleefd in al die jaren.

IK ZEI TEGEN DE STEWARDESS: HET SPIJT ME VAN DE VERTRAGING MAAR MIJN VROUW EN IK GAAN NIET MEE! WE WILLEN ONZE KOFFERS GRAAG TERUG!

 

O dear, dat was een leuke gebeurtenis in juli 2000. Ik krijg vaak reacties op de foto van het prachtige Lake District van Engeland.

Maar voordat we daar kwamen ging er wel weer heel wat aan vooraf. Mieke en ik hadden twee vliegtickets om naar Atlanta, USA te vliegen. Dat was al vaker gebeurd sinds april 1995, maar we wisten niet dat het toen heel anders zou lopen. Eenmaal in het vliegtuig hadden we onze plaatsen ingenomen en ik voelde dat we bijna gingen vertrekken. Plotseling draaide ik me om naar Mieke en zei: "We moeten eruit! We gaan niet mee". Mieke keek me aan met grote ogen en ik zag bij haar de tranen komen. Ik had zoiets nog nooit gedaan en we hadden al veel gevlogen, maar ik voelde dat het nodig was. Mieke zei: "Maar hoe moet het dan? Ik heb kleren bij me voor warm weer in de USA. Waar gaan we dan heen?" "Lieve schat", zei ik, "Ik weet het niet maar vertrouw me alsjeblieft". Ik riep de stewardess en zei haar dat we niet mee gingen. Haar ogen werden groter en wilder en ze zei: "Maar we gaan vertrekken." Ik zei haar dat ik het vervelend vond, maar dat we eruit wilden en onze koffers terug wilden.

Daar gingen we dan.

Alle mensen in het vliegtuig kregen de vervelende mededeling dat het vliegtuig door ons vertraging ging oplopen. En daar stonden we dan op het vliegveld van Brussel. Mieke was in tranen. Terug naar ons huis kon niet want we hadden het verhuurd voor 3 maanden. Ik stelde voor om naar een hotelletje te gaan en te wachten op God's instructie. Het enige wat Mieke wilde doen was onder de dekens duiken en niet meer wakker worden. Het was hartverscheurend om haar zo te zien en het enige dat ik kon doen was naar beneden lopen en bidden tot God om wijsheid en hulp.

Toen ik een rustig plekje had gevonden bad ik : "Vader, geef wijsheid! Wat moet ik doen?" Het gebeurde niet heel vaak zo snel, maar ik hoorde onmiddellijk Zijn stem:

"Bel Tony & Genia !" Dat waren vrienden uit Engeland en we hadden hun niet meer bezocht sinds zij ergens anders waren gaan wonen. Ik pakte de telefoon en draaide hun nummer. "Hello" hoorde ik Genia zeggen. Ik zei: "Met Antoine.", en ze riep meteen: "Waar zijn jullie? Niet in het vliegtuig?" Ik zei: "Nee, we voelden dat we eruit moesten stappen omdat God een ander plan heeft."

Genia aarzelde geen seconde en zei: "Halleluja! We hebben jullie hier nodig!"

"Wanneer kunnen we komen?", vroeg ik haar, waarop het heerlijke antwoord kwam: "Meteen!" (Over flexibiliteit gesproken...!!!)

Dat klonk als muziek in mijn oren! Ik rende naar boven en riep naar Mieke: "We hebben antwoord waarom we uit het vliegtuig moesten stappen. We gaan naar de Lake District in Engeland. Naar Tony & Genia." Mieke keek me aan met nog steeds betraande ogen en werd meteen al vrolijker. Na een goede nachtrust vertrokken we de volgende morgen met de boot en de coach (de bus) naar de Lake District. Toen we de Lake District binnen kwamen heb ik Mieke alleen maar horen zeggen: "O wat mooi! Dit lijkt de hemel wel! Wat mooi!"

En we zijn er maanden geweest. Ik hoorde Mieke elke dag weer zeggen: "Dank U Heer, dat we het vliegtuig uit mochten om hier in dit hemels mooie gedeelte van Engeland te zijn."

We hebben maanden overal kunnen dienen in Engeland, leerden nieuwe vrienden kennen en hadden de tijd van ons leven. En altijd maar weer wakker worden met die prachtige natuur om ons heen.

Het was een heel gedoe in het vliegtuig en de uren daarna, maar we kregen er wel iets voor terug! De zoveelste onvergetelijke ervaring. Hoe vaak we terug zijn geweest naar de Lake District is niet meer te tellen. Voor ons is het THUIS! Het was dan ook heel mooi om op de voorkant van mijn album ROAD OF GLORY die prachtige foto te plaatsen van de Lake District. Ik kijk er nog altijd met veel plezier naar.

Het was een enorme les in flexibiliteit voor mij (Mieke).

Zulke ervaringen brengen mij op een hoger niveau van VERTROUWEN!

Pilgrimage/Pelgrimsreis

Geplaatst op 4 november, 2016 om 17:00 Comments reacties ()

 

It is now 21 years since our pilgrimage started in April 1995. We have experienced many changes and we have we learned so much! We have met many people during all those trips! Every day is an adventure and we can say that God is our SPIRITUAL GUIDE! He was there all the time. We often left without a fixed domicile or residence and that has shaped our lives. It was always a big surprise where Father would take us!

 

The ancient pilgrims inspired us on our tours. Especially the life story of Columba is quite impressive. What touches us in the life of Irish pilgrim traveller Columba (521-597), is not only that he was the founder of the early Celtic Church but more than that, he is an example for all current pilgrims: he did not go back to his home.

 

He saw it as a sacrifice to be able to give his life and to go on a journey in search of the place of "resurrection". The Bible story of Abraham was his greatest inspiration. Columba was an example of surrender to Celtic Christians in his quest for a place where he could wait on God in peace. During this quest it was his goal to get to know God's heart. It was not about acquiring lots of knowledge about God, but to discover how to rejoice in God!

 

This calling required surrender to the mystery of God that is symbolized by the uncontrollable and unpredictable weather changes of wind and sea. Columba's life was full of risks. Of course was he afraid sometimes, but he saw that as an opportunity to grow in faith! He was assured of one thing: nothing would be able to separate him from the love of God!

 

Source: In search of Columba (author: Lesley Whiteside)

 

Our pilgrimage has not yet ended.

Every day there is a new meeting and a new adventure!

We are curious about how we will be led in future and expectantly we look to our Father to see where we will go to next!

You need Adobe Flash Player to view this content.


Romans 8: 37-39

No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. (NIV)

 

God keeps His word.

..............................................................................................................

Pelgrims voor God

Het is nu 21 jaar geleden dat we onze pelgrimsreis begonnen in April 1995. Wat hebben we veel veranderingen meegemaakt en wat hebben we veel geleerd!

We hebben tijdens al die reizen veel mensen ontmoet!

Iedere dag is een avontuur geweest en we kunnen zeggen dat God onze LEIDSMAN was! Overal was HIJ daar. We vertrokken vaak zonder vaste woon- of verblijfplaats en dat heeft ons leven gevormd. Het was altijd weer een grote verrassing waar de VADER ons naartoe zou gaan brengen!

 

We zijn op onze reizen erg geïnspireerd door de oude pelgrimsreizigers. Vooral het levensverhaal van Columba is heel indrukwekkend. Wat ons zo raakt aan het leven van de Ierse pelgrimsreiziger Columba van Iona (521-597), is niet alleen dat hij de grondlegger was van de vroege Keltische kerk. Veel meer vind ik hem een voorbeeld voor alle huidige pelgrims: hij keerde namelijk niet terug naar zijn huis.

 

Hij zag het als een offer om zijn leven te geven en op reis te gaan om te zoeken naar de plaats van "opstanding". Voor hem was het Bijbelverhaal over Abraham de grootste inspiratie.

Columba heeft aan alle Keltische christenen een voorbeeld nagelaten van overgave aan een zoektocht naar de plaats waar hij in alle vrede kon wachten op God.

Tijdens zijn zoektocht was zijn doel om Gods hart te leren kennen. Het ging hem er niet om, om veel kennis over God op te doen, maar om te ontdekken hoe je je kunt verheugen in God!

De roeping hield in zichzelf over te geven aan het mysterie van God dat nog altijd gesymboliseerd wordt in de oncontroleerbare en onvoorspelbare weersveranderingen van wind en zee.

Columba's leven was vol risico's. Natuurlijk is hij bang geweest, maar dat zag hij als een kans om te groeien in geloof!

Hij was verzekerd van één ding:

Niets zou hem kunnen scheiden van de liefde van God!

Bron: In search of Columba (auteur:Lesley Whiteside)

 

Onze pelgrimsreis is nog niet beëindigd.

 

Iedere dag is er weer een nieuwe ontmoeting en een nieuw avontuur!

 

We zijn vol verwachting hoe we verder geleid zullen worden en we kijken vol verwachting op naar onze VADER hoe we verder zullen gaan!

You need Adobe Flash Player to view this content.


 

Romeinen 8:37-39

Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan.Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.

God houdt zijn woord.

(Het Boek)